Mục lục
×

Tìm trợ giúp và hướng dẫn dành cho tài khoản Microsoft của bạn.

Trợ giúp đăng nhập

Minh họa người phụ nữ

Bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu hoặc bạn đã đăng nhập bằng thông tin chi tiết chính xác và thấy thông báo rằng tài khoản của bạn đã bị khóa... Tìm hiểu các bước bạn có thể thực hiện để khắc phục sự cố cụ thể của mình.

Khắc phục sự cố đăng nhập >

Thông tin cơ bản về tài khoản

Hình minh họa một người phụ nữ và xung quanh là các biểu tượng

Bạn mới sử dụng tài khoản Microsoft hoặc cần bồi dưỡng? Đây là hướng dẫn cơ bản cho các tài khoản Microsoft: tài khoản đó là gì, tại sao bạn cần tài khoản, cũng như cách tạo hoặc xóa tài khoản nếu cần.

Giới thiệu về tài khoản Microsoft >

Giữ an toàn cho tài khoản của bạn

Minh họa một chiếc két an toàn

Tìm hiểu về cách giữ an toàn cho tài khoản của bạn, bao gồm thêm các phương thức liên hệ thay thế để giúp khôi phục tài khoản nếu bạn quên hoặc bạn cho rằng tài khoản đã bị xâm nhập.

Các phương pháp bảo mật tốt nhất >

Ngừng dựa vào mật khẩu và khám phá lợi ích của ứng dụng Authenticator này. Ứng dụng Authenticator thêm mức xác minh nâng cao để giúp bảo vệ tài khoản của bạn.

Microsoft Authenticator >

Hồ sơ tài khoản Microsoft của bạn

Bảng điều khiển tài khoản là nơi bạn quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ, cài đặt gia đình và nơi bạn có thể thực hiện các việc như:

  • Cập nhật ảnh của bạn

  • Thay đổi tên hiển thị của bạn

  • Thay đổi ngày sinh của bạn

  • Gia hạn hoặc hủy bỏ đăng ký

Bảng điều khiển tài khoản Microsoft >

Hình ảnh trang chủ bảng điều khiển tài khoản Microsoft

Xem thêm

Trợ giúp cho tài khoản của bạn trong Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×