Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Địa chỉ email và số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn được gọi là biệt danh và sử dụng cùng một danh bạ, bộ nhớ trực tuyến, gói đăng ký và cài đặt tài khoản. 

Bạn có thể sử dụng bất kỳ biệt danh nào để đăng nhập vào các dịch vụ Microsoft hoặc thiết bị Windows và Xbox, đồng thời bạn có thể chọn bất kỳ biệt danh nào để gửi và nhận email. Biệt danh của bạn sẽ chia sẻ một mật khẩu duy nhất.

Bạn cũng có thể thêm một địa chỉ email khác (chẳng hạn như email của đối tác) làm cách để xác minh thông tin đăng nhập.

Thêm, xóa hoặc cập nhật địa chỉ email hoặc số điện thoại

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của mình, hãy sử dụng công cụ hỗ trợ có hướng dẫn bên dưới để giúp bạn cập nhật thông tin đúng cách.

Bắt đầu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×