Mục lục
×

Tài khoản Microsoft cho phép bạn quản lý dịch vụ Microsoft và đăng ký, như Xbox Live, Outlook.com, OneDrive, Skype và Windows 10/11 từ một tài khoản. 

Bạn có thể thêm tối đa 10 địa chỉ email hoặc số điện thoại vào tài khoản Microsoft của mình. Địa chỉ email và số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn được gọi là biệt danh. Biệt danh này sử dụng cùng một danh bạ, dung lượng lưu trữ trực tuyến, gói đăng ký và cài đặt tài khoản. Mỗi biệt danh cho phép bạn đăng nhập vào tất cả các thiết Windows 10/11 thiết bị và dịch vụ sử dụng tài khoản Microsoft của mình.

Biệt danh của bạn sẽ chia sẻ một mật khẩu và bạn có thể gửi cũng như nhận email với mỗi biệt danh. Biệt danh chính của bạn sẽ là tên người dùng mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình, tên người dùng xuất hiện trên thiết bị Windows 10/11 của bạn và cách bạn hiển thị cho người nhận trong email. 

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại (biệt danh) được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Sau đây là một số lý do khiến bạn có thể muốn thực hiện thay đổi:

 • Bạn muốn thêm hoặc xóa một địa chỉ email hoặc số điện thoại.

 • Bạn muốn sử dụng một địa chỉ email hoặc số điện thoại khác để đăng nhập.

 • Bạn muốn hiển thị tên người dùng khác trên thiết bị Windows 10/11 của mình.

 • Bạn muốn có một địa chỉ email để có thể cung cấp cho các công ty khác hoặc cá nhân khác để họ không thể sử dụng địa chỉ email đó để đăng nhập vào tài khoản hoặc truy cập thông tin của bạn.

 • Bạn đã nhận được thông báo “Bạn muốn sử dụng tài khoản nào” lúc đăng nhập.

Lưu ý: 

Các phần sau cung cấp các bước cần thiết để bạn thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của mình. Chọn bước phù hợp nhất với trường hợp của bạn.

Để thêm một địa chỉ email hoặc số điện thoại mới làm biệt danh:

 1. Đăng nhập vào Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft bằng tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

  Lưu ý: Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu tài khoản Microsoft hoặc nhập mã được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại được liệt kê trong thông tin bảo mật tài khoản của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ biết yêu cầu này do bạn gửi đến.  

 2. Trong phần Biệt danh tài khoản, chọn Thêm email hoặc Thêm số điện thoại.

 3. Nếu bạn đã chọn Thêm số điện thoại, hãy chuyển đến bước 5. Nếu bạn đã chọn Thêm email, hãy chọn xem có hay không thêm:

  • Địa chỉ email mới. Chọn Tạo địa chỉ email mới và thêm địa chỉ email đó làm biệt danh, sau đó làm theo hướng dẫn.

  • Địa chỉ email không phải là của Microsoft (chẳng hạn như địa chỉ email @gmail.com hoặc @yahoo.com) Chọn Thêm địa chỉ email hiện tại dưới dạng biệt danh tài khoản Microsoft rồi chọn Thêm biệt danh.

 4. Sau khi bạn thêm địa chỉ email, bạn sẽ được yêu cầu xác minh là chủ sở hữu tài khoản:

  1. Chọn Xác minh bên cạnh biệt danh mới. Thông báo được gửi vào tài khoản để xác minh.

  2. Sau khi bạn nhận được thông báo, hãy chọn liên kết đi kèm để xác nhận bạn sở hữu tài khoản này.

 5. Nếu bạn đã chọn Thêm số điện thoại, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn quốc gia của bạn từ danh sách.

  2. Nhập số điện thoại mà bạn muốn sử dụng, sau đó chọn Tiếp theo.

  3. Khi bạn thêm một số điện thoại mới, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn văn bản tới số đó để xác minh. Nhập mã từ phần tin nhắn văn bản, sau đó chọn Tiếp theo.

Bạn có thể sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn vừa liệt kê làm tên người dùng để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn muốn đăng nhập bằng một địa chỉ email hoặc số điện thoại cụ thể hoặc thay đổi thông tin bạn đang đăng nhập, sau đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft bằng tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

  Lưu ý: Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu tài khoản Microsoft hoặc nhập mã được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại được liệt kê trong thông tin bảo mật tài khoản của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ biết yêu cầu này do bạn gửi đến.  

 2. Nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ email hoặc số điện thoại hiện có, hãy chuyển đến bước 6. Nếu bạn thêm một địa chỉ email hoặc số điện thoại mới, hãy chuyển đến bước 3.

 3. Nếu bạn đã chọn Thêm số điện thoại, hãy chuyển đến bước 5. Nếu bạn đã chọn Thêm email, hãy chọn xem có hay không thêm:

  • Địa chỉ email mới. Chọn Tạo địa chỉ email mới và thêm địa chỉ email đó làm biệt danh, sau đó làm theo hướng dẫn.

  • Địa chỉ email không phải là của Microsoft (chẳng hạn như địa chỉ email @gmail.com hoặc @yahoo.com) Chọn Thêm địa chỉ email hiện tại dưới dạng biệt danh tài khoản Microsoft rồi chọn Thêm biệt danh.

 4. Sau khi thêm địa chỉ email, bạn sẽ được yêu cầu xác minh rằng bạn là chủ sở hữu tài khoản:

  1. Chọn Xác minh bên cạnh biệt danh mới. Thông báo được gửi vào tài khoản để xác minh.

  2. Sau khi bạn nhận được thông báo, hãy chọn liên kết đi kèm để xác nhận bạn sở hữu tài khoản này.

 5. Nếu bạn đã chọn Thêm số điện thoại, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn quốc gia của bạn từ danh sách.

  2. Nhập số điện thoại mà bạn muốn sử dụng, sau đó chọn Tiếp theo.

  3. Khi bạn thêm một số điện thoại mới, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn văn bản tới số đó để xác minh. Nhập mã vào phần tin nhắn văn bản, sau đó chọn Tiếp theo.

 6. Trong Tùy chọn đăng nhập, chọn Thay đổi tùy chọn đăng nhập.

 7. Chọn hộp kiểm bên cạnh biệt danh mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập hoặc bỏ chọn hộp kiểm đối với biệt danh mà bạn không muốn sử dụng để đăng nhập, sau đó chọn Lưu.

Để thay đổi tên người dùng xuất hiện trên Windows 10/11 thiết bị của bạn, chẳng hạn như Xbox hoặc Surface, hãy thay đổi biệt danh chính của bạn.

Lưu ý: 

 1. Đăng nhập vào Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft bằng tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

  Lưu ý: Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu tài khoản Microsoft hoặc nhập mã được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại được liệt kê trong thông tin bảo mật tài khoản của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ biết yêu cầu này do bạn gửi đến.  

 2. Chọn Thông tin của bạn, sau đó chọn Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft.

 3. Trong phần Biệt danh tài khoản, chọn Đặt làm biệt danh chính bên cạnh biệt danh bạn muốn xuất hiện trên thiết bị Windows 10/11 của mình.

Bạn không sử dụng tài khoản email hoặc số điện thoại nữa không có nghĩa là bạn phải xóa biệt danh đó khỏi danh sách biệt danh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa biệt danh, đây là cách thực hiện.

Cảnh báo: 

 • Nếu bạn xóa một biệt danh là địa chỉ email khỏi miền Microsoft (như @hotmail.com, @live.com, @outlook.com hoặc @msn.com), thì email đó sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của chúng tôi và không còn có thể được sử dụng để gửi hoặc nhận email, cũng như không thể chuyển sang tài khoản khác. Microsoft cũng không phục hồi địa chỉ email, có nghĩa là không thể lấy lại biệt danh sau này.

 • TRƯỚC KHI XÓA—Hãy chắc chắn đã xem lại những mục sau đây trước khi xóa biệt danh:

 • Lưu mọi thông tin cần thiết của bạn từ biệt danh này trước khi xóa. 

 • Nếu bạn định xóa một biệt danh chính, bạn cần phải chọn biệt danh chính khác trước khi có thể xóa. Sẽ không có gì liên quan đến biệt danh bị xóa được chuyển sang biệt danh chính mới của bạn. Vì vậy, nếu bạn sử dụng tài khoản chính để đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào khác của Microsoft, bạn sẽ không thể đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ nào trong số đó sau khi xóa tài khoản.

 • Nếu bạn muốn xóa địa chỉ email khỏi một miền không phải của Microsoft (như @gmail.com), thì thông thường biệt danh này sẽ có sẵn ngay lập tức và có thể được thêm làm biệt danh trên một tài khoản Microsoft khác. LƯU Ý: Thao tác xóa này không kích hoạt thao tác xóa email trên các hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

 1. Đăng nhập vào Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft bằng tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy truy cập vào Trợ giúp về tài khoản Microsoft.

  Lưu ý: Bạn có thể được nhắc nhập mật khẩu tài khoản Microsoft hoặc nhập mã được gửi đến địa chỉ email hoặc số điện thoại được liệt kê trong thông tin bảo mật tài khoản của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ biết yêu cầu này do bạn gửi đến. 

 2. Chọn Thông tin của bạn,sau  đó chọn Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft.

 3. Hãy chắc chắn là bạn có một tùy chọn đã được xác minh mà bạn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu bạn chỉ có một tùy chọn và bạn dự định xóa, hãy thêm một điện thoại hoặc email mới.

 4. Trong phần Biệt danh tài khoản , chọn Xóa bên cạnh địa chỉ email hoặc số điện thoại bạn muốn xóa.

Nếu nhận được thông báo "Bạn muốn sử dụng tài khoản nào?" khi đăng nhập, điều đó có nghĩa là bạn có hai tài khoản Microsoft sử dụng cùng một địa chỉ email:

Lời nhắc màn hình để chọn tài khoản bạn muốn sử dụng

Để ngừng nhận thông báo này, hãy sử dụng các bước trong phần “Tôi muốn sử dụng một địa chỉ email hoặc số điện thoại khác để đăng nhập” trên trang này để thay đổi địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Khi thực hiện thao tác này, bạn sẽ thay đổi cách đăng nhập vào tài khoản của mình, nhưng không làm ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với tài khoản đó.

 • Không thể chuyển biệt danh từ tài khoản Microsoft này sang tài khoản Microsoft khác.

 • Nếu bạn xóa biệt danh của mình khỏi tài khoản hiện tại, thì biệt danh sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi và không thể khôi phục được, vì vậy bạn sẽ không còn có thể sử dụng biệt danh đó để gửi hoặc nhận email.

 • Microsoft không phục hồi biệt danh một khi đã xóa. Điều này có nghĩa là biệt danh đó sẽ không có sẵn một lần nữa dưới dạng biệt danh hoặc tài khoản mới cho bạn hoặc bất kỳ ai khác sau đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×