Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Địa chỉ email và số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn được gọi là biệt danh và sử dụng cùng một danh bạ, dung lượng lưu trữ trực tuyến, gói đăng ký và cài đặt tài khoản. 

Bạn có thể sử dụng bất kỳ biệt danh nào để đăng nhập vào các dịch vụ Microsoft hoặc thiết bị Windows và Xbox, đồng thời bạn có thể chọn bất kỳ biệt danh nào để gửi và nhận email. Biệt danh của bạn sẽ chia sẻ một mật khẩu duy nhất.

Bạn cũng có thể thêm một địa chỉ email khác (chẳng hạn như email của đối tác) làm cách để xác minh thông tin đăng nhập.

Thêm, xóa hoặc cập nhật địa chỉ email hoặc số điện thoại

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi cho địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của mình, hãy sử dụng công cụ hỗ trợ có hướng dẫn bên dưới để giúp bạn cập nhật thông tin đúng cách.

Bắt đầu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×