Tôi có thể tin tưởng email từ nhóm tài khoản Microsoft không?

Nếu bạn nhận được email từ nhóm tài khoản Microsoft và tên miền địa chỉ email là @accountprotection. Microsoft.com, an toàn để tin cậy thư và mở nó. Microsoft sử dụng miền này để gửi thông báo qua email về tài khoản Microsoft của bạn. Những thông báo này có thể bao gồm mã bảo mật cho quy trình kiểm chứng hai bước và thông tin cập nhật về tài khoản, chẳng hạn như thay đổi về mật khẩu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×