Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn nhận được email từ nhóm tài khoản Microsoft và miền địa chỉ email là @accountprotection.microsoft.com, thì bạn hãy yên tâm tin tưởng và mở thư đó.

Microsoft sử dụng miền này để gửi thông báo qua email về tài khoản Microsoft của bạn. Những thông báo này có thể bao gồm mã bảo mật cho quy trình kiểm chứng hai bước và thông tin cập nhật về tài khoản, chẳng hạn như thay đổi về mật khẩu.

Bạn có thể kiểm tra tính hợp lệ của email bằng cách kiểm tra các khu vực sau đây:

Văn bản thay thế

  1. Kiểm tra địa chỉ email có chứa tên miền @accountprotection.microsoft.com. Bạn cũng có thể xem thông tin thư của email để đảm bảo email được gửi từ Microsoft.

  2. Kiểm tra tài khoản email gợi ý là của bạn và bạn đã yêu cầu mã.

    Lưu ý: Nếu bạn nhận được mã xác minh Microsoft mà bạn không yêu cầu, thì có thể là do: ai đó đang cố gắng truy nhập vào tài khoản của bạn hoặc ai đó vô tình nhập sai điện thoại/email khi cố gắng đăng nhập. Tìm hiểu thêm về mã xác minh không được yêu cầu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×