Mục lục
×

Nếu bạn nhận được email từ nhóm tài khoản Microsoft và tên miền địa chỉ email là @accountprotection. Microsoft.com, an toàn để tin cậy thư và mở nó. Microsoft sử dụng miền này để gửi thông báo qua email về tài khoản Microsoft của bạn. Những thông báo này có thể bao gồm mã bảo mật cho quy trình kiểm chứng hai bước và thông tin cập nhật về tài khoản, chẳng hạn như thay đổi về mật khẩu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×