Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Khắc phục các sự cố về mã xác minh

Có nhiều nguyên nhân có thể lý giải vì sao không phải lúc nào bạn cũng nhận được mã xác minh. Đọc qua danh sách các nguyên nhân phổ biến nhất và xem bạn có gặp bất kỳ nguyên nhân nào không hoặc sử dụng bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc của chúng tôi để giúp hướng dẫn bạn.

Bắt đầu

Điện thoại của bạn có chặn tin nhắn văn bản từ các số không xác định không?
Nếu có, hãy thay đổi cài đặt điện thoại của bạn, rồi chọn Tôi không có mã. Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh khác.

Bạn đã thêm một số VOIP?
Không thể thêm số VOIP như một cách để đăng nhập hoặc nhận mã xác minh. Vui lòng thêm số điện thoại di động.

Email của bạn đã chuyển mã xác minh vào thư mục thư rác phải không? 
Kiểm tra thư mục email rác để tìm thư từ tài khoản Microsoft và sử dụng mã được gửi cho bạn. Mã xác minh hợp lệ đến từ địa chỉ email @accountprotection.microsoft.com của bạn.

Đánh dấu @accountprotection.microsoft.com là người gửi tin cậy để nhận mã xác minh trong hộp thư đến của bạn.

Bạn có nhập đúng địa chỉ email hoặc số điện thoại không?
Để giữ an toàn cho thông tin của bạn khi bạn đăng nhập, chúng tôi chỉ hiển thị cho bạn hai chữ số cuối của số điện thoại hoặc hai ký tự đầu tiên của địa chỉ email.

Để xem thông tin bảo mật của bạn có đúng không, hãy:

 1. Đăng nhập vào trang Thông tin cơ bản về bảo mật bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn Cập nhật thông tin.

 3. Chọn phương thức bạn biết sẽ hoạt động hoặc chọn Tôi không có bất kỳ mã nào trong số này để thay thế thông tin bảo mật của bạn.

Địa chỉ email thay thế của bạn có kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com?
Nếu có, bạn đang sử dụng một tài khoản Microsoft để xác minh một tài khoản Microsoft khác. Điều này có thể gây khó khăn cho việc theo dõi tài khoản bạn đã đăng nhập. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản thứ hai (để nhận mã được gửi qua email đó), hầu hết các trình duyệt đều tự động đăng xuất bạn ra khỏi tài khoản thứ nhất (tài khoản thực sự đang yêu cầu mã).

Để nhận mã xác minh:

 1. Sử dụng một trình duyệt ở chế độ riêng tư và đăng nhập bằng tài khoản đầu tiên. Điều này cho phép bạn đăng nhập vào cả hai tài khoản cùng một lúc.

 2. Khi bạn được nhắc nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email thay thế, đừng đóng cửa sổ trình duyệt.

 3. Mở một cửa sổ mới ở chế độ riêng tư. Ctrl + Shift + P là phím tắt cho tính năng Duyệt InPrivate trong Internet Explorer và Microsoft Edge. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy kiểm tra mục trợ giúp của trình duyệt đó để biết thông tin về chế độ riêng tư.

 4. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản email thay thế của bạn và tìm email từ nhóm tài khoản Microsoft. Sao chép hoặc ghi lại mã xác minh trong email đó.

 5. Quay lại cửa sổ yêu cầu bạn nhập mã xác minh. Nhập mã, rồi làm theo hướng dẫn.

Đôi khi, bạn có thể gặp phải một khối khi cố gắng ký. Chúng tôi hiểu điều này có thể gây phiền toái và gây rối, nhưng dưới đây là một số lý do đằng sau các khối, và hướng dẫn về cách khắc phục chúng.

 1. Hoạt động bất thường. Bạn có thể bị chặn do hoạt động bất thường. Microsoft hoạt động để bảo vệ bạn, tài khoản của bạn và các dịch vụ của chúng tôi bằng cách đánh giá mức độ đáng tin cậy và độ tin cậy của mọi tương tác đăng nhập, đăng ký hoặc tương tác với khách hàng. Nếu hành động của bạn kích hoạt cảnh báo hoặc lệch đáng kể khỏi các mẫu hình thông thường của bạn, chúng tôi có thể hiểu đó là hành vi nguy hiểm tiềm ẩn, dẫn đến việc chặn tạm thời.

 2. Số lượng yêu cầu lớn. Các yêu cầu quá mức hoặc lặp đi lặp lại đến các email hoặc số điện thoại thay thế có thể khiến chúng tôi chặn bạn. Điều này có thể dẫn đến việc chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn.

 3. Vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Tham gia vào các hoạt động vi phạm điều khoản dịch vụ của dịch vụ tài khoản có thể dẫn đến việc chặn tài khoản.

 4. Có thể có lưu lượng truy cập bị xâm phạm nặng đến từ vị trí địa lý của bạn và để bảo vệ bạn, chúng tôi cũng có thể chặn tài khoản của bạn. Mặc dù hiếm gặp, các sự cố này sẽ tự động được giải quyết sau một khoảng thời gian nhất định.

Cách giải quyết việc chặn tài khoản:

 1. Đọc Điều khoản Dịch vụ: Làm quen với điều khoản dịch vụ của tài khoản Microsoft để hiểu các quy tắc và hướng dẫn. Xem lại phần liên quan đến việc chặn tài khoản và xác định xem có bất kỳ hoạt động nào của bạn có thể đã vi phạm các điều khoản này hay không.

 2. Phương pháp xác minh đó hiện không hoạt động: Đôi khi, việc chặn có thể gắn với phương pháp xác minh mà bạn đang sử dụng. Hãy thử sử dụng phương pháp xác minh khác được kết nối với tài khoản của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng SMS để xác minh bản thân và gặp sự cố, hãy thử sử dụng email thay thế được kết nối với tài khoản để nhận mã ủy quyền của bạn.

 3. Hãy thử bộ trợ giúp đăng nhập: Đối với tất cả các sự cố đăng nhập, hãy sử dụng bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc này để giúp xác định sự cố của bạn và cung cấp các tùy chọn hỗ trợ sẵn có.

  Bắt đầu

Nếu bạn không nhận ra số điện thoại hoặc địa chỉ email được cung cấp khi cố gắng nhận mã xác minh, hãy kiểm tra những nội dung sau.

 1. Bạn đang cố gắng đăng nhập bằng tên miền địa chỉ email chính xác. Lưu ý rằng Microsoft cung cấp các miền quốc gia khác nhau cho các tài khoản Hotmail, Outlook và Live, chẳng hạn như .com.co.uk

 2. Bạn đã nhập đúng tên email, chẳng hạn như rachelhoặc rachael

Nếu bạn chắc chắn địa chỉ email là chính xác, bạn có thể cần phải khôi phục tài khoản của mình.

Nếu bạn không còn quyền truy nhập vào số điện thoại hoặc địa chỉ email hoặc bạn cần thêm cách khác để đăng nhập, hãy chọn Tôi không có bất kỳ thông tin nào trong số này khi tìm cách đăng nhập và làm theo lời nhắc.

Ảnh Xác minh danh tính

Khi thấy thông báo yêu cầu đảm bảo rằng bạn có thể nhận mã xác minh, hãy xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới. Bạn có thể bỏ qua thông báo đó trong vòng 24 giờ, nhưng sau bảy ngày kể từ thông báo đầu tiên, bạn sẽ phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới để có thể đăng nhập lại.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn xác minh thông tin bảo mật mỗi lần đăng nhập. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn kiểm tra lại—ví dụ: nếu bạn không đăng nhập trong một thời gian dài. Đây là cách để chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn luôn được cập nhật.

Thông báo xác minh bảo mật được gửi bằng ngôn ngữ của tài khoản khi thêm số điện thoại/email thông tin bảo mật.

Để thay đổi ngôn ngữ, bạn cần xóa ngôn ngữ đó và thêm lại thông tin bảo mật vào tài khoản của mình theo các bước ở trên.

Quan trọng: Đảm bảo bạn không thay đổi tất cả thông tin bảo mật cùng một lúc, nếu không, tài khoản của bạn có thể bị hạn chế trong 30 ngày.

Nếu bạn nhận được mã xác minh Microsoft mà bạn không yêu cầu, thì có thể là do:

 • Ai đó đang cố gắng truy nhập vào tài khoản của bạn.

 • Có người vô tình nhập sai điện thoại/email khi cố gắng đăng nhập.

 • Việc chuyển phát mã bạn yêu cầu cách đây một thời gian bị trì hoãn.

Quan trọng: Không phản hồi bất kỳ mã nào mà bạn không yêu cầu. Nếu ai đó đang cố gắng truy cập vào tài khoản của bạn mà không có mã, tài khoản của bạn sẽ an toàn.

Để bảo mật tài khoản của bạn thêm và ngừng nhận mã mà bạn không yêu cầu, bạn có thể chuyển sang "không dùng mật khẩu" trên tài khoản Microsoft của mình:

 • Truy cập không dùng mật khẩu đề cập đến việc xóa mật khẩu của bạn và sử dụng phương thức không dùng mật khẩu để đăng nhập thay vào đó.

 • Các giải pháp không cần mật khẩu như Windows Hello, ứng dụng Microsoft Authenticator, SMS hoặc mã Email và khóa bảo mật vật lý sẽ cung cấp phương thức đăng nhập an toàn và thuận tiện hơn.

 • Mặc dù có thể đoán được mật khẩu, đánh cắp hoặc lừa đảo qua mạng, nhưng chỉ bạn mới có thể cung cấp xác thực dấu vân tay hoặc cung cấp phản hồi đúng trên thiết bị di động vào đúng thời điểm.

Chọn Truy cập không dùng mật khẩu để tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Nếu vẫn không nhận được mã xác minh, bạn có thể phải chọn phương thức khác hoặc đợi cho đến khi có thể truy cập điện thoại hoặc email mà bạn đã liệt kê. Để bảo vệ tài khoản của bạn và nội dung của tài khoản, đại diện hỗ trợ của chúng tôi không được phép gửi mã xác minh hoặc truy cập và thay đổi thông tin chi tiết tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×