Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông tin bảo mật xác nhận danh tính của bạn

Thông tin bảo mật là số điện thoại hoặc địa chỉ email liên lạc thay thế mà bạn thêm vào tài khoản của mình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu một người khác đang cố gắng chiếm dụng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh tới số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế đó. Khi bạn gửi lại mã, chúng tôi biết rằng bạn chính là người đăng nhập và có thể giúp bạn đăng nhập lại vào tài khoản Microsoft của mình.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin bảo mật để xác minh danh tính của bạn nếu bạn đang truy nhập thông tin cá nhân hoặc nếu chúng tôi phát hiện sự cố với tài khoản của bạn. 

Lưu ý: Bài viết này nói về thông tin bảo mật. Nếu bạn bị mất, quên hoặc gặp vấn đề khác về mật khẩu, hãy xem Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows của bạn.

Trước khi chúng tôi bắt đầu hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin bảo mật, hãy đảm bảo rằng bạn đã nhận được mã xác minh.

Quản lý thông tin bảo mật của bạn

Trên trang Tùy chọn bảo mật nâng cao, bạn có thể xem lại các phương pháp đăng nhập hiện có hoặc thêm cách đăng nhập hoặc xác minh mới. 

Thay đổi thông tin bảo mật của bạn

Quản lý thông tin bảo mật của bạn

Bung rộng một phần để tìm hiểu cách thêm hoặc loại bỏ cách đăng nhập.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn bảo mật nâng cao bằng Tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn Thêm cách mới để đăng nhập hoặc xác minh , sau đó chọn cách bạn muốn nhận mã bảo mật.

  Mẹo: Email hoặc số điện thoại không nhất thiết phải là của bạn - bạn chỉ cần có quyền truy nhập vào email hoặc số điện thoại đó nếu muốn sử dụng email hoặc số điện thoại đó để xác minh tài khoản của mình.

 3. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật để xác nhận. Nhập mã đó khi được nhắc, rồi chọn Tiếp theo

 4. Thế là được. Lần tới khi bạn cần mã xác minh đăng nhập, bạn sẽ thấy tùy chọn mới được liệt kê.

Đảm bảo danh sách số điện thoại hoặc email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình được cập nhật. Mở tùy chọn Đăng nhập của bạn để tắt các tùy chọn đăng nhập cho bất kỳ số điện thoại hoặc email nào mà bạn không sử dụng thường xuyên

Quan trọng: 

 • Bạn không cần xóa thông tin bảo mật cũ trừ khi có rủi ro bảo mật tài khoản (ví dụ: người khác có quyền truy nhập vào hộp thư cũ của bạn).

 • Nếu bạn cần thay thế thông tin bảo mật, trước tiên hãy nhớ thêm thông tin mới.

 • Nếu bạn yêu cầu xóa tất cả thông tin bảo mật trong tài khoản của mình thì thông tin đó không thực sự thay đổi trong 30 ngày. Trong thời gian này, chúng tôi không thể chấp nhận các thay đổi hoặc bổ sung khác đối với cài đặt bảo mật hoặc thông tin thanh toán. Tài khoản của bạn vẫn mở và hiện hoạt, đồng thời, bạn vẫn có thể sử dụng email, Skype, OneDrive và các thiết bị của mình như bình thường. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào cần nhập thông tin bảo mật mới. Tìm hiểu thêm.

 1. Trên trang Thông tin cơ bản về bảo mật, chọn nút Cập nhật thông tin. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Bạn có thể được yêu cầu nhập mã xác minh để tiếp tục. Nếu bạn không có quyền truy cập vào số điện thoại hoặc email thay thế, hãy chọn Tôi không có bất kỳ thông tin nào trong số này và làm theo hướng dẫn để thay thế thông tin bảo mật của bạn.

 3. Bạn sẽ thấy thông tin bảo mật trong cài đặt Bảo mật. Chọn Xóa cho mọi thông tin bạn muốn xóa. Bạn có thể được yêu cầu thêm thông tin bảo mật mới để có thể xóa thông tin cũ.

Tìm hiểu thêm

Khắc phục các sự cố về mã xác minh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×