Mục lục
×

Thông tin bảo mật xác nhận danh tính của bạn

Thông tin bảo mật là số điện thoại hoặc địa chỉ email liên lạc thay thế mà bạn thêm vào tài khoản của mình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu một người khác đang cố gắng chiếm dụng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh tới số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế đó. Khi bạn gửi lại mã, chúng tôi biết rằng bạn chính là người đăng nhập và có thể giúp bạn đăng nhập lại vào tài khoản Microsoft của mình.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin bảo mật để xác minh danh tính của bạn nếu bạn đang truy nhập thông tin cá nhân hoặc nếu chúng tôi phát hiện sự cố với tài khoản của bạn. 

Lưu ý: Bài viết này nói về thông tin bảo mật. Nếu bạn bị mất, quên hoặc gặp vấn đề khác về mật khẩu, hãy xem Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows của bạn.

Trước khi chúng tôi bắt đầu hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin bảo mật, hãy đảm bảo rằng bạn đã nhận được mã xác minh.

Quản lý thông tin bảo mật của bạn

Bạn có thể thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin hoặc xem lại hoạt động gần đây. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ thấy lời nhắc.

Thay đổi thông tin bảo mật của bạn

Quản lý thông tin bảo mật của bạn

Trên trang Tài khoản thông tin bảo mật cơ bản, bạn có thể thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thông tin bảo mật. Chọn bất kỳ nội dung nào sau đây để tìm hiểu cách thực hiện.

Nếu bạn muốn thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại mới, hãy đọc Cách thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn.

Hãy đảm bảo danh sách số điện thoại hoặc email mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình được cập nhật. Mở tùy chọn Đăng nhập của bạn để tắt tùy chọn đăng nhập cho bất kỳ số điện thoại hoặc email nào mà bạn không sử dụng thường xuyên

Quan trọng: 

 • Bạn không cần phải loại bỏ thông tin bảo mật cũ trừ khi có rủi ro bảo mật tài khoản (ví dụ như người khác có quyền truy nhập vào hộp thư cũ của bạn).

 • Nếu bạn cần thay thế thông tin bảo mật của mình, trước tiên hãy đảm bảo bạn thêm thông tin mới.

 • Nếu bạn yêu cầu xóa tất cả thông tin bảo mật trong tài khoản của mình thì thông tin không thực sự thay đổi trong 30 ngày. Trong thời gian này, chúng tôi không thể chấp nhận các thay đổi hoặc bổ sung khác đối với cài đặt bảo mật hoặc thông tin thanh toán. Tài khoản của bạn vẫn mở và hiện hoạt, đồng thời, bạn vẫn có thể sử dụng email, Skype, OneDrive các thiết bị của mình như bình thường. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào cần nhập thông tin bảo mật mới. Tìm hiểu thêm.

 1. Trên trang Thông tin cơ bản về bảo mật, chọn nút Cập nhật thông tin. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

 2. Bạn có thể được yêu cầu nhập mã xác minh để tiếp tục. Nếu bạn không có quyền truy cập vào số điện thoại hoặc email thay thế, hãy chọn Tôi không có bất kỳ thông tin nào trong số này và làm theo hướng dẫn để thay thế thông tin bảo mật của bạn.

 3. Bạn sẽ thấy thông tin bảo mật trong cài đặt Bảo mật. Chọn Xóa cho mọi thông tin bạn muốn xóa. Bạn có thể được yêu cầu thêm thông tin bảo mật mới để có thể xóa thông tin cũ.

Khắc phục các sự cố về mã xác minh

Có nhiều nguyên nhân có thể lý giải vì sao không phải lúc nào bạn cũng nhận được mã xác minh. Đọc qua danh sách các nguyên nhân thường gặp nhất và xem bạn rơi vào trường hợp nào.

Điện thoại của bạn có chặn tin nhắn từ số không xác định không?
Nếu vậy, hãy thay đổi cài đặt điện thoại của bạn, rồi chọn Tôi không có mã. Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh khác.

Email của bạn đã chuyển mã xác minh vào thư mục thư rác phải không?  

Kiểm tra thư mục email rác của bạn xem có thư từ tài khoản Microsoft không và sử dụng mã được gửi cho bạn. Mã xác minh hợp lệ được gửi từ địa chỉ email @accountprotection.microsoft.com email.

Đánh dấu @accountprotection.microsoft.com là người gửi tin cậy để nhận mã xác minh trong hộp thư đến của bạn.

Số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn có được nhập đúng không?
Để giữ cho thông tin của bạn an toàn khi bạn đang đăng nhập, chúng tôi chỉ hiển thị cho bạn hai chữ số cuối trong số điện thoại của bạn hoặc hai ký tự đầu tiên của địa chỉ email của bạn.

Để xem thông tin bảo mật của bạn có đúng không, hãy:

 1. Đăng nhập vào trang Thông tin cơ bản về bảo mật bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn Cập nhật thông tin.

 3. Chọn phương thức bạn biết sẽ hoạt động hoặc chọn Tôi không có bất kỳ mã nào trong số này để thay thế thông tin bảo mật của bạn.

Địa chỉ email thay thế của bạn có kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com?
Nếu có, bạn đang sử dụng một tài khoản Microsoft để xác minh một tài khoản Microsoft khác. Điều này có thể gây khó khăn cho việc theo dõi tài khoản bạn đã đăng nhập. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản thứ hai (để nhận mã được gửi qua email đó), hầu hết các trình duyệt đều tự động đăng xuất bạn ra khỏi tài khoản thứ nhất (tài khoản thực sự đang yêu cầu mã).

Để nhận mã xác minh:

 1. Sử dụng một trình duyệt ở chế độ riêng tư và đăng nhập bằng tài khoản đầu tiên. Điều này cho phép bạn đăng nhập vào cả hai tài khoản cùng một lúc.

 2. Khi bạn được nhắc nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email thay thế, đừng đóng cửa sổ trình duyệt.

 3. Mở một cửa sổ mới ở chế độ riêng tư. Ctrl + Shift + P là phím tắt cho tính năng Duyệt InPrivate trong Internet Explorer và Microsoft Edge. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy kiểm tra mục trợ giúp của trình duyệt đó để biết thông tin về chế độ riêng tư.

 4. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản email thay thế của bạn và tìm email từ nhóm tài khoản Microsoft. Sao chép hoặc ghi lại mã xác minh trong email đó.

 5. Quay lại cửa sổ yêu cầu bạn nhập mã xác minh. Nhập mã, rồi làm theo hướng dẫn.

Khi thấy thông báo yêu cầu đảm bảo rằng bạn có thể nhận mã xác minh, hãy xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới. Bạn có thể bỏ qua thông báo đó trong vòng 24 giờ, nhưng sau bảy ngày kể từ thông báo đầu tiên, bạn sẽ phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới để có thể đăng nhập lại.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn xác minh thông tin bảo mật mỗi lần đăng nhập. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn kiểm tra lại thư —ví dụ: nếu bạn đã không đăng nhập trong một thời gian dài. Đây là cách để chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn luôn được cập nhật.

Không. Mã xác minh không thay thế mật khẩu của bạn nên sẽ không thể nhập mã xác minh vào hộp mật khẩu. Chúng tôi sử dụng mã xác minh như một lớp bảo mật phụ bên cạnh mật khẩu để đề phòng trường hợp có người khác biết mật khẩu của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×