Làm cách nào để thay thế thông tin bảo mật của tôi?

Để thay thế thông tin bảo mật của bạn

  1. Truy cập Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.
  2. Nếu bạn được yêu cầu nhập mã bảo mật để tiếp tục và không thể nhận mã đó, hãy chọn Tôi không có bất kỳ mã nào hoặc Tôi không thể xác minh tài khoản của mình từ danh sách thả xuống, rồi làm theo hướng dẫn để đặt lại thông tin bảo mật.
  3. Trên trang Cài đặt bảo mật, thông tin bảo mật của bạn nằm trong phần Thông tin bảo mật giúp giữ cho tài khoản của bạn được bảo mật. Choose Remove for any you want to remove. Bạn có thể được nhắc thêm thông tin bảo mật mới để có thể xóa thông tin cũ.
Nếu xóa toàn bộ thông tin bảo mật, bạn phải chờ 30 ngày để chúng tôi có thể giúp bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm trong tài khoản của bạn, sao cho không ai có thể thay đổi cài đặt bảo mật hoặc sử dụng tùy chọn thanh toán của bạn. Trong giai đoạn này, bạn có thể vẫn sử dụng email, Skype, OneDrive và các thiết bị như thường lệ. Sau 30 ngày, bạn sẽ được thông báo rằng thời gian chờ đã hết và đã đến lúc nhập thông tin bảo mật mới.
Thuộc tính

ID Bài viết: 10634 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi