Đổi tên tài khoản cá nhân của bạn

Nếu bạn thấy màn hình hỏi "Bạn muốn sử dụng tài khoản nào?" khi đăng nhập, điều đó có nghĩa là bạn có 2 tài khoản với Microsoft sử dụng cùng một địa chỉ email:

 • Một tài khoản “cơ quan hoặc trường học” có thể được tạo bởi bộ phận CNTT của bạn
 • Một tài khoản “cá nhân”, có thể do bạn tự tạo 

M?n h?nh nh?c ch?n t?i kho?n m? b?n mu?n s? d?ng
 

Nếu bạn không muốn nhìn thấy lời nhắc này, bạn có thể đổi tên tài khoản cá nhân của bạn, tức là sử dụng địa chỉ email khác để đăng nhập tài khoản đó. Đây là cách làm an toàn. Bạn chỉ đang thay đổi cách đăng nhập vào tài khoản của mình và việc này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với tài khoản đó.


Để đổi tên tài khoản Microsoft của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới:

 1. Đăng nhập vào trang Thông tin Tài khoản của Bạn của tài khoản Microsoft.
 2. Chọn Quản lý email đăng nhập hoặc số điện thoại của bạn.
 3. Xem phần Bí danh tài khoản.
  • Nếu bạn đã có địa chỉ email cá nhân được liệt kê ở đây, bạn có thể bỏ qua bước này.
  • Nếu địa chỉ email cơ quan hoặc trường học của bạn là địa chỉ duy nhất được liệt kê, hãy nhập địa chỉ email cá nhân của bạn hoặc nhận địa chỉ mới từ Microsoft và chọn Thêm bí danh.
 4. Nếu địa chỉ email cá nhân của bạn không có (bí danh chính) được liệt kê bên cạnh, hãy chọn Đặt làm bí danh chính để đặt bí danh đó làm bí danh chính của bạn.
 5. Chọn Xóa bên cạnh địa chỉ email công việc của bạn để xóa khỏi tài khoản của bạn.

Từ giờ trở đi, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Microsoft bằng địa chỉ email cá nhân của bạn. Bạn có thể cần phải đăng nhập lại một số ứng dụng và thiết bị Windows.

Thuộc tính

ID Bài viết: 11545 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi