Thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của bạn

Áp dụng cho: Microsoft Account

Tài khoản Microsoft của bạn cho phép bạn quản lý dịch vụ và gói đăng ký của Microsoft, chẳng hạn như Xbox Live, Outlook.com, OneDrive, Skype và Windows 10 từ một tài khoản. 

Bạn có thể thêm tối đa 10 địa chỉ email hoặc số điện thoại vào tài khoản Microsoft của mình. Địa chỉ email và số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn được gọi là biệt danh. Biệt danh này sử dụng cùng một danh bạ, dung lượng lưu trữ trực tuyến, gói đăng ký và cài đặt tài khoản. Mỗi biệt danh cho phép bạn đăng nhập vào tất cả các thiết bị và dịch vụ của Windows 10 có sử dụng tài khoản Microsoft.

Biệt danh của bạn sẽ chia sẻ một mật khẩu và bạn có thể gửi cũng như nhận email với mỗi biệt danh. Biệt danh chính sẽ có tên người dùng mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình, tên người dùng sẽ xuất hiện trên thiết bị Windows 10 của bạn và cách bạn hiển thị cho người nhận trong email. 

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại (biệt danh) được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Sau đây là một số lý do khiến bạn có thể muốn thực hiện thay đổi:

  • Bạn muốn thêm hoặc xóa một địa chỉ email hoặc số điện thoại.
  • Bạn muốn sử dụng một địa chỉ email hoặc số điện thoại khác để đăng nhập.
  • Bạn muốn hiển thị tên người dùng khác nhau trên thiết bị Windows 10 của mình.
  • Bạn muốn có một địa chỉ email để có thể cung cấp cho các công ty khác hoặc cá nhân khác để họ không thể sử dụng địa chỉ email đó để đăng nhập vào tài khoản hoặc truy cập thông tin của bạn.
  • Bạn đã nhận được thông báo “Bạn muốn sử dụng tài khoản nào” lúc đăng nhập.

Các phần sau cung cấp các bước cần thiết để bạn thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của mình. Chọn bước phù hợp nhất với trường hợp của bạn.