Giới thiệu về quy trình kiểm chứng hai bước

Quy trình kiểm chứng hai bước giúp bảo vệ bạn bằng cách làm cho người khác khó đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn hơn. Quy trình này sử dụng hai hình thức nhận dạng: mật khẩu của bạn và phương thức liên hệ (còn được gọi là thông tin bảo mật). Ngay cả khi ai đó tìm thấy mật khẩu của bạn, họ sẽ bị ngăn chặn nếu họ không có quyền truy cập vào thông tin bảo mật của bạn. Đây cũng là lý do tại sao điều quan trọng là cần phải sử dụng các mật khẩu khác nhau cho tất cả các tài khoản của bạn.

Bạn thiết lập kiểm chứng hai bước bằng một địa chỉ email, số điện thoại hoặc ứng dụng xác thực. Khi bạn đăng nhập vào thiết bị mới hoặc từ vị trí mới, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã bảo mật để nhập trên trang đăng nhập.

Nếu bật quy trình kiểm chứng hai bước, bạn sẽ nhận được mã bảo mật gửi tới email, điện thoại hoặc ứng dụng xác thực mỗi lần bạn đăng nhập trên thiết bị không đáng tin cậy. Khi quy trình này bị tắt, bạn sẽ chỉ phải xác minh định kỳ định danh của mình bằng các mã bảo mật, khi đó có thể có rủi ro bảo mật đối với tài khoản của bạn.


Để bật hoặc tắt quy trình kiểm chứng hai bước

  1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Trong Kiểm chứng hai bước, chọn Thiết lập quy trình kiểm chứng hai bước để bật quy trình này hoặc chọn Tắt quy trình kiểm chứng hai bước để tắt.

  3. Làm theo hướng dẫn.


 
Trường hợp bạn không thể sử dụng mã bảo mật, hãy sử dụng mật khẩu của ứng dụng

Bạn cần được trợ giúp thêm?

 Thuộc tính

ID Bài viết: 12408 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi