Mật khẩu ứng dụng và xác minh hai bước

Sau khi bạn bật kiểm chứng hai bước, một số ứng dụng (như ứng dụng thư trên một số điện thoại) hoặc thiết bị (như Xbox 360 hoặc Windows Phone) sẽ hiển thị lỗi sai mật khẩu vì chúng không thể nhắc bạn nhập mã bảo mật khi bạn cố gắng đăng nhập.

Nếu bật xác minh hai bước và thấy thông báo lỗi mật khẩu sai với ứng dụng hay thiết bị, bạn cần lấy và nhập mật khẩu ứng dụng duy nhất để đăng nhập. Khi bạn đã đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng, bạn đã sẵn sàng sử dụng ứng dụng hay thiết bị đó. Bạn sẽ cần tạo một mật khẩu ứng dụng khác để đăng nhập vào mỗi ứng dụng hoặc thiết bị không thể nhắc bạn nhập mã bảo mật.

Các bước để tạo mật khẩu ứng dụng mới luôn giống nhau. Lặp lại các bước này để nhận mật khẩu khác cho từng ứng dụng hoặc thiết bị cần mật khẩu ứng dụng:

  1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật cho tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Trong phần Mật khẩu ứng dụng, chạm hoặc bấm vào Tạo mật khẩu ứng dụng mới.

    Mật khẩu ứng dụng mới được tạo và xuất hiện trên màn hình của bạn.

  3. Nhập mật khẩu ứng dụng này vào nơi bạn sẽ nhập mật khẩu thông thường.

Cách bạn nhập mật khẩu ứng dụng có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng hoặc thiết bị mà bạn đang cố gắng đăng nhập vào. Sau đây là một số cách thông dụng nhất.

Tôi có bảng điều khiển Xbox 360
Tôi đồng bộ hóa email Outlook.com của mình với ứng dụng Outlook cho máy tính để bàn
Tôi có Windows Phone
Tôi đồng bộ email Outlook.com của mình trên iPhone
Tôi đồng bộ email Outlook.com của mình trên điện thoại Android
Tôi đồng bộ hóa email Outlook.com của mình trên điện thoại BlackBerry
Tôi sử dụng Microsoft Office 2010
Tôi sử dụng Microsoft Office for Mac 2011
I use the Zune desktop app
Tôi sử dụng ứng dụng Windows Essentials

Bạn cần được trợ giúp thêm?

 


Thuộc tính

ID Bài viết: 12409 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi