Mã xác minh & thông tin bảo mật tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

Thông tin bảo mật xác nhận danh tính của bạn


Thông tin bảo mật là số điện thoại hoặc địa chỉ email liên lạc thay thế mà bạn thêm vào tài khoản của mình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu một người khác đang cố gắng chiếm dụng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh tới số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế đó. Khi bạn gửi lại mã, chúng tôi biết rằng bạn chính là người đăng nhập và có thể giúp bạn đăng nhập lại vào tài khoản Microsoft của mình.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin bảo mật để xác minh danh tính của bạn nếu bạn đang truy nhập thông tin cá nhân hoặc nếu chúng tôi phát hiện sự cố với tài khoản của bạn. 

Trước khi chúng tôi bắt đầu hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin bảo mật, hãy đảm bảo rằng bạn đã nhận được mã xác minh.

Quản lý thông tin bảo mật của bạn


Bạn có thể thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin hoặc xem lại hoạt động gần đây. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ thấy lời nhắc.

Thay đổi thông tin bảo mật của bạn

Quản lý thông tin bảo mật của bạn

Trên trang Thông tin bảo mật cơ bản, bạn có thể thêm, cập nhật hoặc xóa thông tin bảo mật. Hãy chọn bất kỳ thao tác nào sau đây để tìm hiểu cách thực hiện.