Có điều gì đó bất thường khi tôi đăng nhập

Microsoft luôn giám sát tài khoản của bạn để giúp ngăn chặn bất cứ ai không phải là bạn đăng nhập vào tài khoản đó. Khi chúng tôi nhìn thấy hoạt động đăng nhập từ một nơi hoặc thiết bị lạ, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một lớp bảo vệ thứ hai rồi gửi thông báo cho bạn qua email và SMS. Điều này có thể xảy ra nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn khi đang đi đường hoặc bạn cài đặt một ứng dụng mới đăng nhập bằng tài khoản đó. Tuy nhiên, cũng có thể một người khác đang cố gắng đăng nhập vào tài khoản của bạn khi chưa được bạn cho phép.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết về hoạt động đăng nhập bất thường theo hai cách:

  • Thông báo khi bạn cố gắng đăng nhập với nội dung “Hãy giúp chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn. Chúng tôi đã phát hiện có điều gì đó bất thường về hoạt động đăng nhập này”. Bạn vẫn có thể đăng nhập bằng cách nhận mã bảo mật, nhưng người khác đang cố gắng sử dụng tài khoản của bạn thì không thể.
  • Một email về “Hoạt động đăng nhập bất thường". Nếu bạn lo lắng rằng đây là spam, hãy kiểm tra thông tin người gửi. Email hợp lệ sẽ được gửi từ Nhóm tài khoản Microsoft tạiaccount-security-noreply@account.microsoft.com.


Nếu bạn đăng nhập từ một vị trí mới hoặc đã cài đặt một ứng dụng mới

Để mở khóa tài khoản của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình đăng nhập bằng cách chọn nơi chúng tôi có thể gửi mã bảo mật cho bạn. Sau khi bạn nhận được mã, hãy nhập mã đó tại lệnh nhắc và bạn sẽ đăng nhập lại vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn không thể nhận mã bảo mật

Nếu bạn đang đi trên đường và không thể truy cập email hoặc điện thoại mà bạn đã liên kết với tài khoản của mình, có một số cách mà bạn có thể thử:

  • Nếu bạn đã mang theo một thiết bị bạn thường đăng nhập bên mình và đã đặt làm thiết bị đáng tin cậy, bạn có thể đăng nhập từ thiết bị đó và truy cập lại tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn để điện thoại ở nhà, hãy thử liên hệ với người nào đó có thể truy cập điện thoại đó và yêu cầu họ nói cho bạn biết mã bảo mật được gửi tới thiết bị đó.
Nếu các mẹo đó không có tác dụng, bạn sẽ vẫn có thể truy cập lại tài khoản của bạn sau khi đăng nhập từ một thiết bị đáng tin cậy hoặc vị trí mà bạn thường xuất hiện.

Nếu bạn không biết vì sao bạn nhận được thông báo này

Bạn nên xem lại hoạt động đăng nhập gần đây của bạn để xem có bất kỳ hoạt động đăng nhập bất thường nào đang diễn ra hay không. Nếu phát hiện thấy hoạt động tài khoản mà bạn biết là mình không làm, bạn có thể gắn cờ hoạt động đó trên trang hoạt động gần đây và chúng tôi sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản.

Bạn cần được trợ giúp thêm?

 

Thuộc tính

ID Bài viết: 13967 - Xem lại Lần cuối: 22-06-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi