Điều gì xảy ra nếu có đăng nhập bất thường vào tài khoản của bạn

Áp dụng cho: Microsoft Account

Microsoft ưu tiên bảo mật tài khoản và không cho phép người khác đăng nhập khi không có sự cho phép của bạn. Khi nhận thấy lần đăng nhập từ một vị trí hoặc thiết bị mới, chúng tôi sẽ giúp bảo vệ tài khoản bằng cách gửi cho bạn một thông báo qua email và cảnh báo qua SMS. Nếu số điện thoại hoặc email của bạn thay đổi, điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng cập nhật thông tin liên hệ bảo mật trên trang Thông tin bảo mật cơ bản để chúng tôi có thể cùng bạn duy trì hoạt động và tính bảo mật cho tài khoản.

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình khi đi du lịch hoặc nếu bạn cài đặt một ứng dụng mới đăng nhập bằng tài khoản của bạn, thì bạn có thể nhận được cảnh báo. Bạn chỉ cần cung cấp mã bảo mật để chúng tôi biết đó là bạn và tài khoản của bạn vẫn an toàn.

Để tìm hiểu cách xử lý nếu có hoạt động bất thường, hãy chọn một trong các tiêu đề sau. Tiêu đề đó sẽ mở để hiển thị thêm thông tin.