Cách đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

 • Bạn có thể đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:
  • Đăng nhập vào Bảng điều khiển tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng địa chỉ email, số điện thoại hoặc ID Skype và mật khẩu hiện có của bạn.
  • Chọn Bảo mật từ điều hướng trên đầu trang chủ Tài khoản.
  • Trên trang Thông tin cơ bản về bảo mật, chọn Thay đổi mật khẩu của tôi.
  • Nếu bạn có thông tin bảo mật trên tài khoản của mình, bạn sẽ thấy biểu mẫu Xác minh danh tính với số điện thoại hoặc địa chỉ email bạn đã chọn được hiển thị một phần để bạn xác minh tài khoản. Chọn nơi bạn muốn nhận mã và nhập thông tin xác minh được yêu cầu. Khi hoàn tất, hãy chọn Gửi mã.
  • Nhập mã bạn nhận được và chọn Xác minh.
  • Trên trang Thay đổi mật khẩu, hãy nhập mật khẩu hiện tại và sau đó thêm mật khẩu mới của bạn. Khi hoàn tất, hãy chọn Lưu.
 • Nếu bạn không có thông tin bảo mật cần thiết và không thể nhận mã xác minh thì bạn có thể phải sử dụng một tùy chọn xác minh khác, hãy xem Khôi phục Tài khoản Microsoft.
 • Nếu bạn quên tên người dùng và không thể đăng nhập vào bảng điều khiển tài khoản Microsoft, hãy xem Cách tìm tài khoản Microsoft của bạn