Powiązane tematy
×
Formatowanie
Formatowanie

Wyświetlanie lub ukrywanie wartości zerowych

Możesz preferować wyświetlanie w komórkach wartości zerowych lub używać arkusza kalkulacyjnego zgodnego z zestawem standardów formatowania, który wymaga ukrywania wartości zerowych. Wartości zerowe można wyświetlać lub ukrywać na kilka sposobów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Być może czasem nie chcesz, aby wartości zerowe (0) pojawiały się w arkuszach, z kolei w innych sytuacjach muszą być widoczne. Niezależnie od tego, czy standardy lub preferencje formatowania uwzględniają czy ukrywają zera, jest kilka sposobów na wykonanie tej czynności.

Ukrywanie lub wyświetlanie wszystkich wartości zerowych w arkuszu

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania dla tego arkusza wybierz arkusz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlać w komórkach wartości zerowe (0), zaznacz pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości.

  • Aby wyświetlać wartości zerowe (0) jako puste komórki, wyczyść zaznaczenie pola wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości.

Ukrywanie wartości zerowych w zaznaczonych komórkach

Opisane czynności pozwalają ukryć w zaznaczonych komórkach wartości zerowe poprzez zastosowanie formatu liczbowego. Wartości ukryte będą wyświetlane tylko na pasku formuły i nie będą drukowane. Jeśli wartość w jednej z takich komórek zmieni się na wartość niezerową, wartość ta pojawi się w komórce, a format wartości będzie podobny do ogólnego formatu liczbowego.

 1. Zaznacz komórki zawierające wartości zerowe (0), które chcesz ukryć.

 2. Możesz nacisnąć klawisze Ctrl+1 lub na karcie Narzędzia główne kliknąć pozycję Format > Formatuj komórki.

  Pozycja Formatuj komórki na karcie Narzędzia główne

 3. Kliknij pozycję Liczby > Niestandardowe.

 4. W polu Typ wpisz 0;-0;;@, a następnie kliknij pozycję OK.

Aby wyświetlić ukryte wartości:

 1. Zaznacz komórki z ukrytymi wartościami zerowymi.

 2. Możesz nacisnąć klawisze Ctrl+1 lub na karcie Narzędzia główne kliknąć pozycję Format > Formatuj komórki.

 3. Kliknij pozycję Liczby > Ogólne, aby zastosować domyślny format liczb, a następnie kliknij przycisk OK.

Ukrywanie wartości zerowych zwracanych przez formułę

 1. Zaznacz komórkę zawierającą wartość zerową (0).

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok pozycji Formatowanie warunkowe > Reguły wyróżniania komórek > Równe.

 3. W polu po lewej stronie wpisz 0.

 4. W polu po prawej stronie wybierz pozycję Format niestandardowy.

 5. W oknie Formatowanie komórek kliknij kartę Czcionka.

 6. W polu Kolor wybierz kolor biały, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie zer jako spacji lub kresek

Aby to zrobić, użyj funkcji JEŻELI.

Dane w komórkach A2 i A3 w arkuszu programu Excel

Użyj poniższej formuły, która zwraca pustą komórkę, gdy wartość jest równa zero:

 • =JEŻELI(A2-A3=0;"";A2-A3)

Poniżej opisano, jak można odczytać formułę. Jeśli 0 jest wynikiem (A2-A3), nie wyświetlaj 0 — nie wyświetlaj nic (oznaczone cudzysłowami ""). Jeśli nie jest to prawda, wyświetl wynik A2-A3. Jeśli nie chcesz, aby komórki puste, ale wyświetlały wartość inną niż 0, umieść kreskę "-" lub inny znak między znakami podwójnego cudzysłowu.

Ukrywanie wartości zerowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Analiza w grupie Tabela przestawna kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij kartę Układ i formatowanie, a następnie wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Zmienianie wyświetlania błędów    Zaznacz pole wyboru Dla błędnych wartości pokaż w obszarze Formatowanie. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana zamiast błędów. Aby wyświetlać błędy, jako puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu.

  • Zmienianie wyświetlania pustych komórek    Zaznacz pole wyboru Dla pustych komórek pokaż. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana w pustych komórkach. Aby wyświetlić puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu. Aby wyświetlać zera, usuń zaznaczenie pola wyboru.

Początek strony

Być może czasem nie chcesz, aby wartości zerowe (0) pojawiały się w arkuszach, z kolei w innych sytuacjach muszą być widoczne. Niezależnie od tego, czy standardy lub preferencje formatowania uwzględniają czy ukrywają zera, jest kilka sposobów na wykonanie tej czynności.

Wyświetlanie lub ukrywanie wszystkich wartości zerowych w arkuszu

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania dla tego arkusza wybierz arkusz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlać w komórkach wartości zerowe (0), zaznacz pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości.

  • Aby wyświetlać wartości zerowe (0) jako puste komórki, wyczyść zaznaczenie pola wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości.

Ukrywanie wartości zerowych w zaznaczonych komórkach za pomocą formatu liczbowego

Wykonaj tę procedurę, aby ukryć w zaznaczonych komórkach wartości zerowe. Jeśli wartość w jednej z takich komórek zmieni się na wartość niezerową, jej format będzie podobny do ogólnego formatu liczbowego.

 1. Zaznacz komórki zawierające wartości zerowe (0), które chcesz ukryć.

 2. Możesz użyć klawiszy Ctrl+1 lub na karcie Narzędzia główne kliknąć pozycję Format > Formatuj komórki.

 3. Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowa.

 4. W polu Typ wpisz 0;-0;;@.

Uwagi: 

 • Wartości ukryte są wyświetlane tylko na pasku formuły (albo w komórce podczas edytowania w jej wnętrzu) i nie są drukowane.

 • Aby ponownie wyświetlić ukryte wartości, zaznacz komórki, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+1 lub na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki wskaż przycisk Format i kliknij polecenie Formatuj komórki. Na liście Kategoria kliknij pozycję Ogólne, aby zastosować domyślny format liczbowy. Aby ponownie wyświetlić datę lub godzinę, wybierz odpowiedni format daty lub godziny na karcie Liczby.

Ukrywanie wartości zerowych zwracanych przez formułę za pomocą formatowania warunkowego

 1. Zaznacz komórkę zawierającą wartość zerową (0).

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, wskaż polecenie Reguły wyróżniania komórek, a następnie kliknij polecenie Równe.

 3. W polu po lewej stronie wpisz cyfrę 0.

 4. W polu po prawej stronie wybierz pozycję Format niestandardowy.

 5. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Czcionka.

 6. Wybierz kolor biały w polu Kolor.

Wyświetlanie zer jako spacji lub kresek za pomocą formuły

Aby wykonać to zadanie, użyj funkcji JEŻELI.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Dane

10

10

Formuła

Opis (wynik)

=A2-A3

Druga liczba odjęta od pierwszej (0)

=JEŻELI(A2-A3=0;"";A2-A3)

Zwraca pustą komórkę, gdy wartość jest równa zero (pusta komórka)

=JEŻELI(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Jeśli wynikiem funkcji jest zero, funkcja zwraca łącznik (-).

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tej funkcji, zobacz JEŻELI, funkcja.

Ukrywanie wartości zerowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Opcje tabeli przestawnej kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij kartę Układ i formatowanie, a następnie wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  Zmienianie sposobu wyświetlania błędów     Zaznacz pole wyboru Dla błędnych wartości pokaż w obszarze Formatowanie. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana zamiast błędów. Aby wyświetlać błędy, jako puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu.

  Zmienianie sposobu wyświetlania pustych komórek     Zaznacz pole wyboru Dla pustych komórek pokaż. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana w pustych komórkach. Aby wyświetlić puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu. Aby wyświetlać zera, usuń zaznaczenie pola wyboru.

Początek strony

Być może czasem nie chcesz, aby wartości zerowe (0) pojawiały się w arkuszach, z kolei w innych sytuacjach muszą być widoczne. Niezależnie od tego, czy standardy lub preferencje formatowania uwzględniają czy ukrywają zera, jest kilka sposobów na wykonanie tej czynności.

Wyświetlanie lub ukrywanie wszystkich wartości zerowych w arkuszu

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Officekliknij pozycjęopcje Excel , a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania dla tego arkusza wybierz arkusz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlać w komórkach wartości zerowe (0), zaznacz pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości.

  • Aby wyświetlać wartości zerowe (0) jako puste komórki, wyczyść zaznaczenie pola wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości.

Ukrywanie wartości zerowych w zaznaczonych komórkach za pomocą formatu liczbowego

Wykonaj tę procedurę, aby ukryć w zaznaczonych komórkach wartości zerowe. Jeśli wartość w jednej z takich komórek zmieni się na wartość niezerową, jej format będzie podobny do ogólnego formatu liczbowego.

 1. Zaznacz komórki zawierające wartości zerowe (0), które chcesz ukryć.

 2. Możesz nacisnąć klawisze Ctrl+1 lub na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknąć pozycję Format > Formatuj komórki.

 3. Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowa.

 4. W polu Typ wpisz 0;-0;;@.

Uwagi: 

 • Wartości ukryte są wyświetlane tylko na pasku formuły Obraz przycisku — lub w komórce podczas edytowania w obrębie komórki — i nie są drukowane.

 • Aby ponownie wyświetlić ukryte wartości, zaznacz komórki, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki wskaż przycisk Format i kliknij polecenie Formatuj komórki. Na liście Kategoria kliknij pozycję Ogólne, aby zastosować domyślny format liczbowy. Aby ponownie wyświetlić datę lub godzinę, wybierz odpowiedni format daty lub godziny na karcie Liczby.

Ukrywanie wartości zerowych zwracanych przez formułę za pomocą formatowania warunkowego

 1. Zaznacz komórkę zawierającą wartość zerową (0).

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok pozycji Formatowanie warunkowe > Reguły wyróżniania komórek > Równe.

 3. W polu po lewej stronie wpisz cyfrę 0.

 4. W polu po prawej stronie wybierz pozycję Format niestandardowy.

 5. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Czcionka.

 6. Wybierz kolor biały w polu Kolor.

Wyświetlanie zer jako spacji lub kresek za pomocą formuły

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji JEŻELI.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład?

 1. Zaznacz przykład w tym artykule.

Ważne: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy programu Excel 2013 dla systemu Windows

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.

 2. W programie Excel utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 3. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

Ważne: Aby przykład działał poprawnie, musi zostać wklejony do komórki A1 w arkuszu.

 1. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły kliknij pozycję Inspekcja formuł > Pokaż formuły.

Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza możesz dopasować go do własnych potrzeb.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Dane

10

10

Formuła

Opis (wynik)

=A2-A3

Druga liczba odjęta od pierwszej (0)

=JEŻELI(A2-A3=0;"";A2-A3)

Zwraca pustą komórkę, gdy wartość jest równa zero (pusta komórka)

=JEŻELI(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Jeśli wynikiem funkcji jest zero, funkcja zwraca łącznik (-).

Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tej funkcji, zobacz JEŻELI, funkcja.

Ukrywanie wartości zerowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Opcje tabeli przestawnej kliknij strzałkę obok przycisku Opcje, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 3. Kliknij kartę Układ i formatowanie, a następnie wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  Zmienianie sposobu wyświetlania błędów     Zaznacz pole wyboru Dla błędnych wartości pokaż w obszarze Formatowanie. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana zamiast błędów. Aby wyświetlać błędy, jako puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu.

  Zmienianie sposobu wyświetlania pustych komórek     Zaznacz pole wyboru Dla pustych komórek pokaż. W polu wpisz wartość, która ma być wyświetlana w pustych komórkach. Aby wyświetlić puste komórki, usuń wszystkie znaki w polu. Aby wyświetlać zera, usuń zaznaczenie pola wyboru.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×