การจำกัดวงเงินในบัญชี Microsoft ของคุณ

คุณไม่สามารถโอนเงินในบัญชี Microsoft ของคุณไปยังบัญชี Microsoft อีกบัญชีหนึ่งได้ ยอดดุลของบัญชีไม่สามารถแปลงจากสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งได้

การจำกัดการใช้จ่ายและยอดเงิน

  • คุณสามารถแลกบัตรกำนัลที่มีมูลค่ารวม $1,000 เหรียญสหรัฐ* สำหรับบัญชี Microsoft ของคุณในวันที่ใดๆ ที่กำหนดไว้ หากคุณมีบัญชี Microsoft เพิ่มเติมที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณ หรือบัญชีที่เราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณเป็นผู้สร้าง คุณสามารถแลกได้ไม่เกิน $5,000 เหรียญสหรัฐ * สำหรับบัญชีเหล่านั้นในวันที่ใดๆ ที่กำหนดไว้
  • ในแต่ละครั้ง ยอดเงินสูงสุดที่คุณสามารถมีในบัญชี Microsoft ของคุณคือ $1,000 เหรียญสหรัฐ* และมียอดเงินสูงสุดได้ไม่เกิน $5,000 เหรียญสหรัฐ* สำหรับบัญชีเพิ่มเติม
  • ในประเทศส่วนใหญ่ คุณสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกิน $1,000 เหรียญสหรัฐ* ต่อวันและไม่เกิน $5,000 เหรียญสหรัฐ* สำหรับบัญชี Microsoft เพิ่มเติม
  • กฎหมายท้องถิ่นอาจมีการจำกัดเพิ่มเติม
  • หากคุณใช้เงินเกินขีดจำกัดเหล่านี้ คุณอาจไม่สามารถทำธุรกรรมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นการชั่วคราว
* หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่ากันเมื่อคิดตามสกุลเงินในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10615 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม