Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung trong danh sách hay thư viện

Hầu hết các danh sách và thư viện có thể chứa nhiều kiểu nội dung. Bằng cách xác định nhiều loại nội dung cho một danh sách hoặc thư viện, bạn có thể giúp bạn dễ dàng xây dựng các thư viện hoặc danh sách lưu trữ các loại tài liệu khác nhau cùng nhau ở một nơi.

Ví dụ, một thư viện có thể chứa cả tài liệu và đồ họa liên quan đến một dự án. Trong thư viện, các tệp đồ họa được liệt kê cùng với các cột thông tin được gán cho kiểu nội dung đồ họa và các tài liệu được liệt kê cùng với các cột được gán cho kiểu nội dung tài liệu.

Trước khi bạn có thể thêm các loại kiểu nội dung khác nhau vào danh sách hoặc thư viện, bạn phải bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung.

 1. Đi tới thư viện hoặc danh sách mà bạn muốn bật nhiều kiểu nội dung. Để thực hiện điều này, hãy chọn tiêu đề trên trang hoặc trong Khởi động Nhanh cho danh sách hoặc thư viện. Nếu tiêu đề không có ở đó, hãy chọn Cài đặt, chọn Nội dung site, rồi chọn thư viện hoặc danh sách.

  Lưu ý: Bạn không thể bật nhiều kiểu nội dung trong Thư viện Wiki.

  Nếu bạn có quyền người quản trị tuyển tập site SharePoint, bạn có thể trực tiếp bật quản lý các kiểu nội dung tùy chỉnh từ thư viện hoặc danh sách hiện đại.

 2. Trong thư viện SharePoint, chọn menu Thêm cột, rồi chọn Loại nội dung.

  văn bản thay thế

 3. Giờ đây, bạn có thể chọn loại nội dung mong muốn cho thư viện và chọn Áp dụng. Sau đó, chúng tôi sẽ tự động bật các loại nội dung cho thư viện, rồi đồng bộ các loại nội dung vào thư viện hoặc danh sách.

  văn bản thay thế

Nếu bạn không có quyền người quản trị tuyển tập site, hãy làm theo các bước sau:

a. Trong thư viện hoặc danh sách SharePoint, chọn Cài đặt, rồi chọn Cài đặt thư viện hoặc Cài đặt danh sách.

b. Chọn Cài đặt nâng cao trong Cài đặt chung.

c. Chọn Có trong Cho phép quản lý các loại nội dung?  trong phần Kiểu Nội dung.

Nút cho phép quản lý các loại nội dung trong cài đặt Nâng cao

d. Chọn OK (bạn có thể cần phải cuộn xuống trên trang để làm như vậy).

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×