Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sự khác nhau giữa trải nghiệm hiện đại và cổ điển cho danh sách và thư viện

Danh sách tài liệu hiện đại và trải nghiệm thư viện trong SharePoint trong Microsoft 365 nhanh hơn, sẽ hiển thị tốt hơn trong các trình duyệt di động và dễ dàng hơn so với trải nghiệm cổ điển.

Với trải nghiệm hiện đại, bạn có thể:

 • Tạo các thư mục hiện đại và thư mục tải lên giống như cách bạn thực hiện trong OneDrive, bằng cách sử dụng thanh lệnh mới thay vì dải băng cổ điển. Bạn cũng có thể dễ dàng sao chép và di chuyển tệp bằng cách sử dụng thanh lệnh.

 • Ghim tài liệu lên trên cùng để tô sáng chúng.

 • Thêm tệp như nối kết thay vì sao chép chúng giữa các trang.

 • Dễ dàng thêm, sắp xếp lại, đổi kích cỡ, sắp xếp, lọc và nhóm các cột và tạo dạng xem tùy chỉnh.

 • Nhanh chóng thay đổi thông tin tệp và dễ dàng truy cập xem trước và thêm chi tiết.

 • Cải thiện việc hiển thị danh sách với định dạng cộtđịnh dạng dạng xem danh sách.

 • Thêm dữ liệu vị trí phong phú từ bản đồ Bing hoặc thư mục tổ chức của bạn.

Trải nghiệm hiện đại cũng hỗ trợ chủ đề, dẫn hướng và các nút tùy chỉnh đã được tạo trong trải nghiệm cổ điển.

Lưu ý: 

Thanh công cụ Ribbon

 • Dải băng cổ điển được thay thế bằng một thanh lệnh trong trải nghiệm hiện đại.

 • Một số tính năng chỉ sẵn dùng thông qua Ribbon cổ điển:

  • Xu hướng phổ biến

  • Nguồn cấp RSS

  • Mục Phổ biến Nhất

  • Kết nối với Outlook

  • Kết nối với Office

  • Xuất ra Excel

   Lưu ý: Xuất sang Excel chỉ sẵn dùng trong trải nghiệm cổ điển cho thư viện tài liệu (và chỉ trong Internet Explorer). Tuy nhiên, nó sẵn dùng trong trải nghiệm hiện đại cho danh sách (trong Internet Explorer và Edge chỉ).

  • Mở bằng quyền truy nhập

  • Phần web biểu mẫu

  • Sửa thư viện

  • Bước nhanh mới

  • Khai báo bản ghi

  • Gửi đến

  • Õi

Xem các tính năng

 • Tổng số mục

 • Kiểu tùy chỉnh (chẳng hạn như bảng cơ bản hoặc chi tiết tài liệu)

 • Nhiều phần web trên các trang dạng xem danh sách

 • Các tính năng cấu hình sẵn sàng dạng xem khác nhau tùy thuộc vào thư mục

Tính năng dẫn hướng

 • Dạng xem hình cây

 • Mỗi dạng xem vị trí

 • Các nối kết dẫn hướng tùy chỉnh trên site phát hành

Kiểu cột

 • Cột dữ liệu ngoài

 • Cột Geolocation

 • Phát hành cột (bản phát hành HTML, hình ảnh phát hành, siêu kết nối phát hành)

Các kiểu tùy chỉnh

 • Danh sách các mẫu khác ngoài thư viện tài liệu, danh sách tùy chỉnh, danh sách thông báo, danh sách liên kết, thư viện ảnh, thư viện tài nguyên, liên kết được đẩy mạnh, thư viện biểu mẫu, thư viện trang wiki, thư viện tài nguyên, liên kết được đẩy mạnh và thư viện trang wiki.

  Lưu ý: Trải nghiệm hiện đại đối với danh sách theo dõi sự cố, danh sách liên hệ và danh sách tùy chỉnh trong dạng xem biểu dữ liệu đang được giới thiệu từng bước cho các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình phát hành mục tiêu. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể nhìn thấy danh sách với những mẫu này trong trải nghiệm cổ điển.

 • Tùy chỉnh trong InfoPath

 • Chiến lược tải xuống tối thiểu (MDS)

 • Phát hành SharePoint Server

 • Mã JSLink trên các trường hoặc dạng xem

 • Tùy chỉnh các dạng xem danh sách thông qua thuộc tính liên kết XSL của XsltListViewWebPart

 • CustomActions có bao gồm ScriptBlock hoặc ScriptSrc Properties

  Tùy chỉnh hành động không bao gồm ScriptBlock hoặc ScriptSrc Properties sẽ tiếp tục làm việc như mong muốn

Các tính năng khác

 • Người tổ chức nội dung

 • Õi

 • Chế độ khóa quyền người dùng truy cập giới hạn

Kiểu cột

 • Cột dữ liệu ngoài

 • Cột Geolocation

 • Phát hành cột (bản phát hành HTML, hình ảnh phát hành, siêu kết nối phát hành)

Quyền

 • Chế độ khóa quyền người dùng truy cập giới hạn

Tùy chỉnh

 • Danh sách các mẫu khác ngoài thư viện tài liệu, danh sách tùy chỉnh, danh sách thông báo, danh sách liên kết, thư viện ảnh, thư viện tài nguyên, liên kết được đẩy mạnh, thư viện biểu mẫu và thư viện trang wiki

 • Tùy chỉnh biểu mẫu danh sách bằng cách đặt thuộc tính ContentType. EditFormUrl hoặc ContentType. NewFormUrl để chỉ đến một URL biểu mẫu tùy chỉnh.

   

  Lưu ý: 

  • Biểu mẫu danh sách cổ điển hỗ trợ các tùy chỉnh sau đây:

  • 1. đặt thuộc tính ContentType. EditFormUrl hoặc ContentType. NewFormUrl. để trỏ đến một URL
   biểu mẫu tùy chỉnh 4.  Thêm phần web trình soạn nội dung hoặc phần web khác vào trang
   biểu mẫu 3.  Thêm một JSLink vào một hoặc nhiều trường xuất hiện trên biểu mẫu.

  • Chỉ có các tùy chỉnh đầu tiên được liệt kê ở trên sẽ kích hoạt một bản thể so với chế độ cổ điển trên biểu mẫu. 

 • CustomActions trên danh sách bao gồm ScriptBlock hoặc ScriptSrc Properties

 • Trang dạng xem danh sách với bất kỳ phần web nào khác với phần web dạng xem danh sách

 • Trang Chào mừng thiết đặt tài liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×