Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Mange Excel-funksjoner har blitt oppdatert, endret navn eller lagt til i funksjonsbiblioteket i . Excel 2010. Dette skal gi forbedret funksjonsnøyaktighet, konsekvent funksjonalitet som oppfyller forventningene og funksjonsnavn som beskriver funksjonaliteten mer nøyaktig.

Av hensyn til bakoverkompatibilitet, forblir funksjonene med nye navn tilgjengelige med sine gamle navn.

I denne artikkelen

Funksjoner med nøyaktighetsforbedringer

Algoritmeendringer har blitt implementert i den hensikt å forbedre funksjonsnøyaktigheten og ytelsen til følgende funksjoner. Fordi for eksempel funksjonen BETA.FORDELING var unøyaktig, har en ny algoritme blitt implementert slik at nøyaktigheten til denne funksjonen forbedres. Funksjonen REST bruker nå nye algoritmer for å oppnå både nøyaktighet og hastighet, og funksjonen TILFELDIG bruker nå en ny tilfeldig tallalgoritme.

Forbedret funksjon

Funksjonskategori

ARCSINH (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

BETA.FORDELING.N (funksjon), BETAFORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse) , Kompabilitetsfunksjoner (referanse)

BETA:INV (funksjon), INVERS.BETA.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse) , Kompabilitetsfunksjoner (referanse)

BINOM.FORDELING.N (funksjon), BINOM.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

BINOM.FORDELING.N (funksjon), GRENSE.BINOM (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

KJIKVADRAT.INV.H (funksjon), INVERS.KJI.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

KJIKVADRAT.TEST (funksjon), KJI.TEST-funksjon

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

KONVERTER (funksjon)

Tekniske funksjoner (referanse)

SAMLET.RENTE (funksjon)

Økonomiske funksjoner (referanse)

SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon)

Økonomiske funksjoner (referanse)

FEILF (funksjon)

Tekniske funksjoner (referanse)

FEILFK (funksjon)

Tekniske funksjoner (referanse)

F.FORDELING.H (funksjon), FFORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

F.INV.H (funksjon), FFORDELING.INVERS (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

DOBBELFAKT (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

GAMMA.FORDELING (funksjon), GAMMAFORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

GAMMA.INV (funksjon), GAMMAINV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Kompatibilitetsfunksjoner

GAMMALN (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

HYPGEOM.FORDELING.N (funksjon), HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

IMLOG2 (funksjon)

Tekniske funksjoner (referanse)

IMOPPHØY (funksjon)

Tekniske funksjoner (referanse)

RANNUITET (funksjon)

Økonomiske funksjoner (referanse)

IR (funksjon)

Økonomiske funksjoner (referanse)

RETTLINJE (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

LOGNORM.FORDELING (funksjon), LOGNORMFORD (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

LOGNORM.INV (funksjon), LOGINV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

REST (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

NEGBINOM.FORDELING.N (funksjon), NEGBINOM.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

NORM.FORDELING (funksjon), NORMALFORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner

NORM.INV (funksjon), NORMINV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner

NORM.S.FORDELING (funksjon), NORMSFORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

NORM.S.INV (funksjon), NORMSINV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

ANNUITET (funksjon)

Økonomiske funksjoner (referanse)

AMORT (funksjon)

Økonomiske funksjoner (referanse)

POISSON.FORDELING (funksjon), POISSON (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

TILFELDIG (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

STDAVVIK.S (funksjon), STDAVVIK (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

T.FORDELING.H (funksjon), TFORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

T.FORDELING.2T (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

T.INV.2T (funksjon), TINV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

VARIANS.S (funksjon), VARIANS (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse), Kompatibilitetsfunksjoner (referanse)

XIR (funksjon)

Økonomiske funksjoner (referanse)

Til toppen av siden

Funksjoner med nye navn

Følgende statistiske funksjoner (referanse) har fått nytt navn, slik at de samsvarer bedre med funksjonsdefinisjonene i vitenskapelige miljøer og med andre funksjonsnavn i Excel. De nye funksjonsnavnene gir også en bedre beskrivelse av funksjonaliteten. Fordi for eksempel GRENSE.BINOM returnerer det omvendte av den binomiske fordelingen, er BINOM.INV er et mer passende navn.

Noen funksjoner med nytt navn, for eksempel BETA.FORDELING.N, har en ekstra parameter slik at du kan angi distribusjonstypen (akkumulert negativ skjevhet eller sannsynlig tetthet).

Av hensyn til bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner av Excel, er funksjonene fremdeles tilgjengelige med sine gamle navn på fanen Kompatibilitetsfunksjoner (referanse). Hvis bakoverkompatibilitet imidlertid ikke kreves, bør du heller begynne å bruke funksjonene med nytt navn.

Statistiske funksjoner med nytt navn

Funksjoner med nytt navn

Kompatibilitetsfunksjon

BETA.FORDELING.N (funksjon)

BETA.FORDELING (funksjon)

BETA.INV (funksjon)

INVERS.BETA.FORDELING (funksjon)

BINOM.FORDELING.N (funksjon)

BINOM.FORDELING (funksjon)

BINOM.INV (funksjon)

GRENSE.BINOM (funksjon)

KJIKVADRAT.FORDELING.H (funksjon)

KJI.FORDELING (funksjon)

KJIKVADRAT.INV.H (funksjon)

INVERS.KJI.FORDELING (funksjon)

KJIKVADRAT.TEST (funksjon)

KJI.TEST (funksjon)

KONFIDENS.NORM (funksjon)

KONFIDENS (funksjon)

KOVARIANS.P (funksjon)

KOVARIANS (funksjon)

EKSP.FORDELING.N (funksjon)

EKSP.FORDELING (funksjon)

F.FORDELING.H (funksjon)

FFORDELING (funksjon)

F.INV.H (funksjon)

FFORDELING.INVERS (funksjon)

F.TEST (funksjon)

FTEST (funksjon)

GAMMA.FORDELING (funksjon)

GAMMAFORDELING (funksjon)

GAMMA.INV (funksjon)

GAMMAINV (funksjon)

HYPGEOM.FORDELING.N (funksjon)

HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

LOGNORM.FORDELING (funksjon)

LOGNORMFORD (funksjon)

LOGNORM.INV (funksjon)

LOGINV (funksjon)

MODUS.SNGL (funksjon)

MODUS (funksjon)

NEGBINOM.FORDELING.N (funksjon)

NEGBINOM.FORDELING (funksjon)

NORM.FORDELING (funksjon)

NORMALFORDELING (funksjon)

NORM.INV (funksjon)

NORMINV (funksjon)

NORM.S.FORDELING (funksjon)

NORMSFORDELING (funksjon)

NORM.S.INV (funksjon)

NORMSINV (funksjon)

PERSENTIL.INK (funksjon)

PERSENTIL (funksjon)

PROSENTDEL.INK (funksjon)

PROSENTDEL (funksjon)

POISSON.FORDELING (funksjon)

POISSON (funksjon)

KVARTIL.INK (funksjon)

KVARTIL (funksjon)

RANG.EKV (funksjon)

RANG (funksjon)

STDAV.P (funksjon)

STDAVP (funksjon)

STDAV.S (funksjon)

STDAV (funksjon)

T.FORDELING.2T (funksjon)

TFORDELING (funksjon)

T.FORDELING.H (funksjon)

TFORDELING (funksjon)

T.INV.2T (funksjon)

TINV (funksjon)

T.TEST (funksjon)

TTEST (funksjon)

VARIANS.P (funksjon)

VARIANSP (funksjon)

VARIANS.S (funksjon)

VARIANS (funksjon)

WEIBULL.DIST.N (funksjon)

WEIBULL.FORDELING (funksjon)

Z.TEST (funksjon)

ZTEST (funksjon)

Til toppen av siden

Nye funksjoner

Følgende funksjoner har blitt lagt til i funksjonsbiblioteket i Excel. Disse funksjonene kan brukes i gjeldende versjon av Excel, men er ikke kompatible med tidligere versjoner av Excel. Hvis bakoverkompatibilitet kreves, kan du kjøre kompatibilitetskontrollen slik at du kan gjøre de nødvendige endringene i regnearket for å unngå feil.

Ny funksjon

Funksjonskategori

Formål

NETT.ARBEIDSDAGER.INTL (funksjon)

Dato- og tidsfunksjoner (referanse)

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

ARBEIDSDAG.INTL (funksjon)

Dato- og tidsfunksjoner (referanse)

Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager

MENGDE (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

Returnerer en mengde i en liste eller database

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.

ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

Runder av et tall opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

KJIKVADRAT.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.INV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KONFIDENS.T (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling

KOVARIANS.S (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

FEILF.PRESIS (funksjon)

Tekniske funksjoner (referanse)

Returnerer feilfunksjonen

FEILFK.PRESIS (funksjon)

Tekniske funksjoner (referanse)

Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig

F.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.INV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (funksjon)

Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse)

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.

GAMMALN.PRESIS (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer den naturlige logaritmen til gammafunksjonen, Γ(x)

MODUS.MULT (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde

PERSENTIL.EKS (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv

PROSENTDEL.EKS (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett

KVARTIL.EKS (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv

RANG.GJSN (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

T.FORDELING (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.INV (funksjon)

Statistiske funksjoner (referanse)

Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

Til toppen av siden

Bakoverkompatibilitet

Hvis du må dele regnearket med andre som ikke har Excel 2010 installert, kan du bruke kompatibilitetsfunksjonene i stedet for funksjonene med nytt navn. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner de gamle navnene og gir de forventede resultatene.

Finne kompatibilitetsfunksjoner

Gjør følgende for å finne alle kompatibilitetsfunksjonene:

  1. Klikk Sett inn funksjon i Funksjonsbibliotek-gruppen på fanen Formler.

  2. Klikk Kompatibilitet i boksen Velg en kategori.

    Dialogboksen Sett inn funksjon

Velge den rette-funksjonen i regnearket

Når du begynner å sette inn en funksjon i regnearket, lager Autofullfør formel lister over både funksjoner med nytt navn og kompatibilitetsfunksjoner. Når ikonene er skilt fra hverandre blir det lettere for deg å klikke den du vil bruke.

Eksempel på Autofullfør formel

Kontrollere for kompatibilitetsproblemer

Som nevnt tidligere i denne artikkelen, er nye funksjoner er ikke kompatible med tidligere versjoner av Excel. Tidligere versjoner av Excel gjenkjenner ikke de nye funksjonene og #NAVN? Feil vises i stedet for de forventede resultatene. Før du lagrer arbeidsboken i et filformat for en tidligere versjon av Excel, kan du kjøre kompatibilitetskontrollen for å avgjøre om nye funksjoner ble brukt. På denne måten du kan gjøre de nødvendige endringene for å unngå feil.

Slik kjører du kompatibilitetskontrollen:

  1. Klikk Office-knappen, og klikk deretter Informasjon.

  2. Klikk Kontroller for problemer under Klargjør for deling, og klikk deretter Kontroller kompatibilitet.

    Dialogboksen Kompatibilitetskontroll

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×