Rozwiązywanie problemów z drukarkami

Podłączanie drukarki

Po podłączeniu drukarki do komputera lub dodaniu nowej drukarki do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć drukowanie. System Windows obsługuje większość drukarek i zwykle nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania drukarki. W systemach Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 dodatkowe funkcje obsługi i sterowniki drukarek są dostępne za pośrednictwem usługi Windows Update.

Aby zainstalować drukarkę

W większości przypadków zainstalowanie drukarki wymaga jedynie podłączenia jej do komputera. Po prostu podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB w komputerze i włącz drukarkę.

W przypadku drukarek bezprzewodowych i systemu Windows 8.1:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Urządzenia. Jeśli drukarka jest zainstalowana, powinna zostać wyświetlona w obszarze Drukarki.
 3. Jeśli nie widzisz swojej drukarki, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie wybierz drukarkę do zainstalowania.

Aby zainstalować (dodać) drukarkę lokalną

 1. Kliknij przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.
 2. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.
 3. W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę lokalną.
 4. Na stronie Wybierz port drukarki upewnij się, że są wybrane przycisk Użyj istniejącego portu i zalecany port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Zainstaluj sterownik drukarki wybierz producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jeśli danej drukarki nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Update, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka dodatkowe sterowniki.
  • Jeśli żadne sterowniki nie są dostępne i masz instalacyjny dysk CD, kliknij pozycję Z dysku, a następnie przejdź do folderu, w którym znajduje się sterownik drukarki. (Aby uzyskać dodatkową pomoc, zajrzyj do podręcznika obsługi drukarki).
 6. Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby zainstalować drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth

Aby dodać drukarkę sieciową w biurze, zwykle trzeba znać nazwę tej drukarki. Jeśli nie możesz jej znaleźć, skontaktuj się z administratorem sieci.

 1. Kliknij przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.
 2. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.
 3. W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
 4. Na liście dostępnych drukarek zaznacz tę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Jeśli komputer jest połączony z siecią, na liście są wyświetlone tylko te drukarki, które znajdują się w usłudze Active Directory Twojej domeny).
 5. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, klikając pozycję Zainstaluj sterownik
  Wymagane uprawnienia administratora
   Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 6. Wykonaj dodatkowe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.


Rozwiązywanie problemów z drukarką

Po pierwsze — sprawdzanie sprzętu

Upewnij się, że kabel zasilania drukarki został podłączony do gniazdka elektrycznego oraz że przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Jeśli korzystasz z drukarki udostępnionej lub drukarki w sieci, upewnij się, że wszystkie niezbędne komputery i routery są włączone. Jeśli drukarka lub inne urządzenie jest podłączone do listwy przeciwprzepięciowej lub zapasowego zasilacza, upewnij się, że ten sprzęt także jest podłączony i włączony.

W przypadku drukarki przewodowej upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

W przypadku drukarki bezprzewodowej sprawdź połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek jest wyposażonych w przycisk, na którym jest wyświetlana niebieska ikona sieci bezprzewodowej, gdy opcja komunikacji bezprzewodowej jest dostępna.

Następnie uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów

Automatyczne narzędzie do rozwiązywania problemów umożliwia znajdowanie i automatyczne rozwiązywanie niektórych problemów związanych z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących instalowania i podłączania drukarki.

Aktualizowanie sterowników

Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagane oprogramowanie sterowników. Jeśli niedawno uaktualniono system Windows do nowej wersji, możliwe, że obecny sterownik drukarki jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Jeśli w ostatnim czasie wystąpiły awarie zasilania, infekcje wirusowe lub inne problemy z komputerem, sterowniki mogły zostać uszkodzone. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika dla danej drukarki może rozwiązać problemy tego typu.

Oto trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:
 • Użycie usługi Windows Update. W usłudze Windows Update może być dostępna zaktualizowana wersja sterownika drukarki.
 • Zainstalowanie oprogramowania od producenta drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik drukarki.
 • Samodzielne pobranie i zainstalowanie sterownika. Sterownik można wyszukać w witrynie internetowej producenta. To rozwiązanie warto wypróbować, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć odpowiedniego sterownika, a drukarka nie została dostarczona z oprogramowaniem instalującym sterownik.

W przypadku systemu Windows 8.1 

Aby wydrukować strony internetowe za pomocą programu Internet Explorer, kliknij przycisk Narzędzia, wybierz pozycję Drukuj, a następnie ponownie kliknij pozycję Drukuj. Wybierając pozycję Podgląd wydruku, możesz sprawdzić wygląd strony po wydruku. Strony możesz też drukować, naciskając klawisze Ctrl+P.

Aby wydrukować tylko obraz ze strony (a nie całą stronę), kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Drukuj. W oknie dialogowym Drukowanie wybierz ponownie pozycję Drukuj.

W przypadku systemu Windows 7 

Aby wydrukować strony internetowe przy użyciu programu Internet Explorer, naciśnij klawisze Ctrl + P i wybierz zainstalowaną drukarkę, której chcesz użyć do drukowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17420 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Opinia