Dátumy obnovenia predplatného a dátumy fakturácie


Spoločnosť Microsoft práve prechádza procesom zmeny spôsobu obnovy predplatného a nastavenia dátumov fakturácie. Vaše predplatné sa bude riadiť jedným z dvoch harmonogramov.

Harmonogram 1

Dátum fakturácie pre vaše konto vychádza z dátumu, kedy si po prvýkrát niečo so svojím kontom kúpite. Od tohto dátumu vám budeme v súlade s vašou možnosťou platenia fakturovať platby čakajúce na úhradu, napríklad za mesačné predplatné.

Príklad: Ak si prvú aplikáciu kúpite vo Windows Obchode 25. júla, potom je dátum fakturácie pre vaše konto 25. deň v danom mesiaci. Poplatky vám budú účtované iba v prípade, že existujú poplatky za obnovenie, poplatky čakajúce na úhradu alebo neuhradené poplatky.

Dátum obnovenia predplatného vychádza z dátumu, kedy ste sa zaregistrovali ako používateľ predplatného. K tomuto dátumu budeme vaše predplatné obnovovať. Tento dátum môže byť pre každé predplatné iný.

Príklad: Povedzme, že dátum fakturácie pre vaše konto je rovnaký ako v predchádzajúcom príklade, teda 25. deň v mesiaci. Ak sa zaregistrujete ako používateľ mesačného predplatného 1. septembra, toto predplatné sa obnoví 1. októbra a príslušné poplatky vám budú účtované v súlade s vašou možnosťou platenia k dátumu fakturácie pre vaše konto, ktorý sa vzťahuje na vaše konto, čiže 25. októbra.

Ak máte viacero predplatných, ktoré sa obnovujú medzi dvoma dátumami fakturácie pre vaše konto, poplatky za takéto predplatné vám budú účtované v súlade s vašou možnosťou platenia v rovnaký deň.

Harmonogram 2

Vaše predplatné bude obnovené a fakturované v rovnaký deň.

Poplatky po termíne splatnosti

Ak chcete okamžite uhradiť neuhradený poplatok, prihláste sa na stránke vašich služieb a predplatného, vyberte položku Zaplatiť pri príslušnom predplatnom a postupujte podľa pokynov.

Poplatky čakajúce na úhradu a poplatky po termíne splatnosti

  • V prípade, že sme vaše predplatné obnovili v súlade s príslušnými podmienkami, ale zatiaľ sme vám neúčtovali poplatok v súlade s vašou možnosťou platenia, ide o poplatok čakajúci na úhradu.
  • Neuhradený poplatok je poplatok, ktorý sme sa vám pokúsili účtovať v súlade s vašou možnosťou platenia, ale nedošlo k jeho úhrade. Aj naďalej sa vám ho budeme pokúšať účtovať a ak nedôjde k jeho úhrade, príslušné predplatné bude zrušené.


Vlastnosti

ID článku: 10640 – Posledná kontrola: 23. 8. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky