Datumi za podaljšanje naročnin in datumi obračunavanja


Microsoft je v postopku spreminjanja načina, kako nastavite podaljšanje naročnine in datume obračunavanje. Za vašo naročnino bo veljal eden od dveh razporedov.

Razpored 1

Vaš datum obračunavanja za račun se nastavi na dan, ko prvič nekaj kupite z računom. Od tega dne naprej je to datum, ko bremenimo vaš način plačila, če obstaja čakajoči znesek, na primer mesečna naročnina.

Primer: Če svojo prvo aplikacijo v Trgovini Windows kupite 25. julija, je vaš datum obračunavanja za račun 25. dan v mesecu. Bremenili vas bomo le v primeru, da obstaja znesek za podaljšanje, čakajoči ali zapadli znesek.

Vaš datum za podaljšanje naročnine se začne na dan, ko se prijavite za to naročnino. Od tega dne naprej je to dan, ko podaljšujemo to naročnino. Ta datum je lahko drugačen za vsako naročnino.

Primer: Recimo, da je datum obračunavanja za račun enak kot v primeru zgoraj, torej vsak 25. dan v mesecu. Če se za mesečno naročnino prijavite 1. septembra, jo podaljšamo 1. oktobra, vaš način plačila pa bremenimo na datum obračunavanja za račun, torej 25. oktobra.

Če imate več naročnin, ki se podaljšujejo med dvema datumoma obračunavanja za račun, potem vašo možnost plačila za te naročnine bremenimo na isti datum.

Razpored 2

Vaša naročnina se podaljša in obračuna na isti dan.

Plačila zapadlega zneska

Če želite takoj plačati zapadle zneske, se vpišite na stran za storitve in naročnine, izberite Plačaj zdaj za naročnino in sledite navodilom.

Plačila čakajočih in zapadlih zneskov

  • »Čakajoče« pomeni, da smo vašo naročnino podaljšali v skladu z njenimi pogoji, nismo pa še poskusili bremeniti vaše možnosti plačila.
  • Če je znesek »zapadel«, to pomeni, da smo poskusili bremeniti vaš način plačila, a bremenitve nismo uspeli izvesti. Še naprej bomo poskušali, toda če nam ne bo uspelo, bo naročnina preklicana.


Lastnosti

ID članka: 10640 – Zadnji pregled: 23. avg. 2016 – Revizija: 3

Povratne informacije