Cách tạo tài khoản Microsoft mới

Áp dụng cho: Microsoft Account

Tạo tài khoản Microsoft mới

Tài khoản Microsoft cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft chỉ với một lần đăng nhập. Sau đây là cách thiết lập tài khoản:

  • Truy cập account.microsoft.com, chọn Đăng nhập, rồi sau đó chọn Tạo tài khoản!
  • Nếu bạn muốn tạo một địa chỉ email mới, hãy chọn Tạo địa chỉ email mới, chọn Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn.