Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

I Teams kan du enkelt justere lydinnstillingene før og under en samtale eller et møte. 

Obs!: Kontroller at lydinnstillingene og lydinnstillingene for nettleseren er konfigurert for å gi Teams tilgang til enhetens høyttalere og mikrofon.

Endre lydkilder

Når du blir med i et Teams-møte, kan du velge kilden til lyd fra forhåndsinnføyningsskjermen for møtet. Tilgjengelige lydinnstillinger varierer avhengig av kilden du velger.

Hvis du blir med fra Teams-skrivebordsprogrammet, kan du velge blant flere alternativer for lydkilde før du blir med. 

Velg lydkilden for et møte fra forhåndsinnføyningsskjermen.

Lydkilde

Når du velger dette...

Datamaskinlyd 

Datamaskinens standard høyttaler og mikrofon brukes under møtet.

Hvis du vil justere innstillingene for PC-mikrofon og høyttaler, velger du Åpne enhetsinnstillinger Ikon for møtealternativer. Velg lydenhetene du vil bruke, fra rullegardinmenyene Høyttaler og Mikrofon i lydinnstillinger. Du kan ogsåslå på romlig lyd og justere støydempering.

Telefonlyd 

Telefonmikrofonen og høyttalerne blir lydkilden under møtet.

Når du blir med, har du to alternativer:

 • Skriv inn telefonnummeret ditt for å motta et anrop som kobler deg til møtet fra telefonen.

 • Velg Ring inn manuelt for å vise et telefonnummer du kan ringe inn til møtet med.

Du vil fremdeles kunne delta i møtet fra enheten du opprinnelig ble med fra, men den enheten dempes, og telefonmikrofonen og høyttalerne blir lydkildene.

Romlyd

Du legger til eller velger et møterom fra rullegardinmenyen. Når du blir med fra et møterom, vil rommets lydsystem være lydkilden for møtet.

Ikke bruk lyd

Du blir med i møtet dempet. Dette kan bidra til å forhindre lydavbrudd i større møter og hendelser.

Hvis du velger en annen lydkilde enn datamaskinlyd, kan du velge å bytte tilbake til datamaskinlyd under møtet ved å velge Opphev demping av Dempet mikrofon-knapp i Teams-møtekontrollene.

Endre innstillingene for høyttaler og mikrofon

Juster innstillingene for høyttaler og mikrofon i Teams-innstillingene, eller når du blir med i et Teams-møte. Du kan endre innstillingene før du blir med i eller mens du er i et møte.

Obs!: Enkelte lydinnstillinger kan være utilgjengelige avhengig av policyer som er angitt av møtearrangører eller IT-administratoren.

I Teams

Administrer de tilkoblede lydenhetene, test lyden og mer i innstillingene for Teams-enheten. Slik åpner du innstillingene for lydenheten:

 1. Velg Innstillinger og flere Microsoft Teams ikon for flere alternativer> Innstillinger Innstillinger-knappeni Teams.

 2. Velg enheter Enhetsikon for Teams-innstillinger.

 3. Velg Administrer enheter i Enheter for å koble til eller koble fra lydenhetene.

 4. I lydinnstillinger:

  • Velg den tilkoblede høyttaleren du vil bruke, fra rullegardinmenyen for høyttalere .

  • Velg den tilkoblede mikrofonen du vil bruke, fra rullegardinmenyen for mikrofon .

  • Aktiver veksleknappen for automatisk justering av mikrofonfølsomhet for å sikre at alle hører deg på et nivåvolum under et møte.

  • Aktiver veksleknappene for synkroniseringsenheter for å synkronisere Teams-lydenheten, og bruk alle knappene under et møte.

 5. Velg Foreta et testanrop Knappen Test samtale for å teste lydenhetene og innstillingene.

 6. I støydempering:

  • Velg Bakgrunnsstøy bare for å undertrykke lyder rundt deg og minimere forstyrrelser under en Teams-samtale.

  • Velg Stemmeisolering for å undertrykke andre stemmer som kan komme gjennom mikrofonen, og sørg for at andre i møtet bare hører stemmen din.

   Obs!: Dette krever oppretting av en stemmeprofil hvis du ikke bruker hodetelefoner.

 7. Slå på veksleknappen for musikkmodus med høy gjengivelse for å spille av musikk under et Teams-møte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke musikkmodus med høy gjengivelse til å spille av musikk i Microsoft Teams.

 8. Slå på veksleknappen for romlig lyd for å få mer engasjerende lyd under Teams-møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Romlig lyd i Microsoft Teams-møter.

I et møte

Endre lydinnstillingene fra forhåndsinnføyningsskjermbildet for møtet eller i møtevinduet etter at du har blitt med.

Slik får du tilgang til lydinnstillinger fra forhåndsinnføyningsskjermen:

 1. Bli med i et møte fra Teams-kalenderen.

 2. Velg lydkilden på skjermbildet før sammenføyning.

  Velg lydkilden for et møte fra forhåndsinnføyningsskjermen.

  • Hvis du velger Datamaskinlyd, velger du Åpne enhetsinnstillinger Ikon for møtealternativerfor å få tilgang til flere lydinnstillinger. Endringer i lydinnstillingene brukes når du blir med i møtet.

 3. Velg Bli med nå.

Slik får du tilgang til lydinnstillinger når du blir med i et møte:

 1. Bli med i et Teams-møte.

 2. Velg Mic Teams mikrofonikoni møtekontrollene for å dempe deg selv eller Mic Dempet mikrofon-knappfor å oppheve dempingen av deg selv.

 3. Velg rullegardinpilen ved siden av mikrofon for andre innstillinger. Hvis du vil se avanserte lydinnstillinger, velger du Flere lydinnstillinger.

Endringer du gjør i lydinnstillingene under et møte, brukes umiddelbart.

Dele lyd mens du deler skjermdeling

Hvis du deler skjermen under et møte, kan du inkludere lyd for å la andre høre hva som spilles av på den delte skjermen. Bruk denne innstillingen hvis du spiller av en video mens du deler skjermen, og vil at andre skal høre den.

Slik deler du lyd mens du deler skjermdeling:

 1. Bli med i et Teams-møte.

 2. Velg Del Dele skjermikonet i Teamsi møtekontrollene.

 3. Slå på veksleknappen Inkluder lyd .

  Slå på veksleknappen Inkluder lyd for å dele lyd fra vinduet du deler.

 4. Velg vinduet du vil dele for å starte skjermdeling. Deltakerne vil kunne høre lyd fra innhold på den skjermen mens du deler.

Endre lydkilder

Når du blir med i et Teams-møte, kan du velge kilden til lyd fra forhåndsinnføyningsskjermen for møtet. Tilgjengelige lydinnstillinger varierer avhengig av kilden du velger.

Obs!: Kontroller at lydinnstillingene for enheten er konfigurert for å gi Teams tilgang til enhetens høyttalere og mikrofon.

Hvis du blir med i et Teams-møte fra mobilenheten, blir enheten din standard lydkilde. Før du blir med, kan du endre lydkilden ved å trykke flere alternativer for å bli med på møtet før du blir med på skjermen.

Du kan velge blant flere alternativer for lydkilde.

Velg en lydkilde fra forhåndsinnføyningsskjermbildet for mobilmøtet.

Lydkilde

Når du velger dette...

Bli med uten lyd

Du blir umiddelbart med i møtet med mikrofonen og høyttalerne på enheten dempet.

Ring meg

Du blir bedt om å angi et telefonnummer til en annen enhet. Trykk Ring for å motta et anrop på den enheten som kobler deg til Teams-møtet.

Enheten du ringer til, er lydkilden for møtet, men du kan delta i andre møtefunksjoner, for eksempel chat og innholdsdeling, fra enheten du opprinnelig ble med i.

Innringing

Du får et telefonnummer du kan ringe inn til møtet fra. Når du trykker ring, blir du bedt om å ringe Teams-møtet via mobilenheten.

Obs!: Hvis du ringer inn som møtearrangør, må du angi PIN-koden for møtet for å bli med. Hvis du ringer inn som deltaker, plasseres du i lobbyen til noen slipper deg inn i møtet.

Bli med i et møterom

Du blir bedt om å legge til eller velge et møterom du vil bli med fra. Trykk Bli med for å bli med i møtet.

Når du blir med fra et møterom, vil rommets lydsystem være lydkilden for møtet. 

Dempe og oppheve dempingen av mikrofonen

Før et møte

 1. Trykk på et møte i Teams-kalenderen.

 2. Trykk på Bli med.

 3. På skjermen for forhåndsinnføyning av møte:

  1. Trykk mikrofon Teams mikrofonikonfor å dempe deg selv.

  2. Trykk mikrofon Dempet mikrofon-knappfor å oppheve dempingen av deg selv.

 4. Trykk På Bli med nå.

I et møte

 1. I møtekontrollene:

  1. Trykk mikrofon Teams mikrofonikonfor å dempe deg selv.

  2. Trykk mikrofon Dempet mikrofon-knappfor å oppheve dempingen av deg selv.

Endre høyttaler

Før et møte

 1. Trykk på et møte i Teams-kalenderen.

 2. Trykk på Bli med.

 3. Trykk høyttaler ikon for teams-høyttaler på skjermen før sammenføyning.

 4. Trykk høyttaleren du vil bruke.

 5. Trykk På Bli med nå.

I et møte

 1. Trykk høyttaler ikon for teams-høyttaleri møtekontrollene. 

 2. Trykk høyttaleren du vil bruke.

 3. Trykk Lyd av for å slå av mikrofonen og høyttaleren.

Beslektede emner

Administrere lyd- og videotillatelser for deltakere i Microsoft Teams-møter

Mikrofonen fungerer ikke i Microsoft Teams

Høyttaleren min fungerer ikke i Microsoft Teams

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×