Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Samtaletilstandsvisningen i Teams hjelper deg med å identifisere og feilsøke problemer du kan oppleve under et Teams-møte eller en samtale. I denne visningen får du data på nettverket, lyd, skjermdeling og utgående videokvalitet. Disse måledataene i sanntid oppdateres hvert 15. sekund og brukes best til å feilsøke problemer som varer minst så lenge.

Hvis du vil vise statistikken under en samtale eller et møte, velger du Flere handlinger Flere handlinger-ikon øverst i samtalevinduet, og deretter velger du Ring tilstand nær toppen av menyen.

Slik leser du tilstandsstatistikken for anropet ditt

Nettverk

Beregning

Beskrivelse

Typisk verdi

Rundturtid

I gruppesamtaler er det responstiden mellom systemet og Teams-tjenesten. I en-til-en-samtaler er det responstiden mellom systemet og den andre deltakerens.

Lavere er bedre.

< 200 ms

Mottatt pakketap

Resultatet av en dårlig nettverkstilkobling.

Lavere er bedre.

< 2 %  

Sendegrense for Teams*

Den maksimale grensen for data Teams kan sende basert på gjeldende nettverksbetingelser og hvordan de brukes. Dette er ikke internett-leverandørens fartsgrense.

Lyd: 70 kbps

Video: 1,5 Mbps

Teams mottar grense*

Den maksimale grensen for data Teams kan motta basert på gjeldende nettverksbetingelser og hvordan de brukes. Dette er ikke internett-leverandørens fartsgrense.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonene for båndbreddekrav for administratorer.

Lyd: 70 kbps

Video: 1,5 Mbps

Lyd

Beregning

Beskrivelse

Typisk verdi

Sendt bithastighet

Mengden lyddata som sendes.

Høy er bedre.

> minimum 24 kbps. 36–128 kbps er typisk

Sendte pakker

Data sendes over nettverket i pakker. Denne verdien er antallet datapakker som sendes under en samtale.

Bare informasjon

Rundturtid

Responstid mellom systemet og Teams-serveren.

Lavere er bedre.

< 200 ms

Sendt kodek

Kodek som brukes til koding av lyd som sendes av systemet.

Bare informasjon

Mottatt jitter

Forvrengningen i lyd forårsaket av inkonsekvente tidsankomsttider for lydpakker,

Lavere er bedre.

< 30 ms

Mottatte pakker

Antall mottatte lyddatapakker

Bare informasjon

Mottatt pakketap

Resultatet av en dårlig nettverkstilkobling, dette er prosentandelen av lyddatapakker som ikke mottas av systemet.

Lavere er bedre.

< 2 %

Mottatt kodek

Kodek som brukes til koding av lyddata som mottas av systemet.

Bare informasjon

Video 

Beregning

Beskrivelse

Typisk verdi

Sendt bildefrekvens

Antall videorammer som sendes per sekund.

Høyere er bedre

Mellom 1–30 fps

(Variabel basert på hvilket innhold som deles.)

Sendt bredde/høyde

Videooppløsning sendt.

Høyere er bedre.

Mellom 160x90 og 1920x1080 piksler

(Variabel basert på hvilket innhold som deles og enhetens funksjoner.)

Sendt bithastighet

Mengden data enheten sender.

Jo høyere tall, jo bedre kvalitet.

Bare informasjon

Rundturtid

Responstid mellom systemet og Teams-serveren.

Lavere er bedre

< 200 ms

Sendte pakker

Antall pakker med data som sendes over nettverket.

Bare informasjon

Sendt kodek

Kodek som brukes til å kode videodataene.

Bare informasjon

Videobehandling

Ressurs som brukes til å kode video.

Foretrukket maskinvarebehandling

Skjermdeling 

Beregning

Beskrivelse

Typisk verdi

Sendt bildefrekvens

Antall videorammer som sendes per sekund.

Høyere er bedre.

Mellom 1–30 fps 

(Variabel basert på hvilket innhold som deles.)

Sendt bredde/høyde

Videooppløsning sendt.

Høyere er bedre.

Mellom 160x90 og 1920x1080 piksler

(Variabel basert på hvilket innhold som deles og enhetens funksjoner.)

Sendt kodek

Kodek som brukes til å kode skjermdelingsdata.

Bare informasjon

Skjermdeling og -behandling

Angir om CPU (Central Processing Unit) eller GPU (Graphics Processing Unit) brukes til koding av videodata.

Maskinvare eller maskinvare pluss foretrukket programvarebehandling

Mottatt bildefrekvens

Antall videorammer som systemet mottar per sekund.

Høyere er bedre.

1-30 fps

Mottatt bredde/høyde

Oppløsningen på videoen systemet mottar.

Høyere er bedre.

Mellom 160x90 og 1920x1080 piksler

(Variabel basert på hvilket innhold som deles og enhetsfunksjoner.)

Mottatt kodek

Kodek som brukes til behandling og koding av innkommende skjermdelingsdata.

Bare informasjon

Skjermdeling mottatt behandling

Angir om CPU (Central Processing Unit) eller GPU (Graphics Processing Unit) brukes til koding av videodata.

Foretrukket maskinvarebehandling

*Usedvanlig lave verdier i enkelte scenarioer indikerer at Teams begrenser bruken av båndbredde på topp for å opprettholde overføringen mens de konkurrerer med nettverkstrafikk eller treffer nettverks- og tjenesteproblemer mellom endepunkter. I slike tilfeller der Teams begrenser kvaliteten, bør nettverksbetingelsene evalueres for å se om noe kan forbedres.

Teams kan også begrense bruken av båndbredde på topp hvis kompleksiteten i skjermdeling, video eller lydinnhold er lavt, eller hvis en deltaker i samtalen eller møtet valgte innstillinger med lavere kvalitet. Teams tilpasser seg også den gjeldende bruken, ikke bare på grunn av nettverksforhold.

Obs!: Lave bildefrekvenser innebærer ikke nødvendigvis en dårlig samtaleopplevelse. Hvis du opplever dårlig videokvalitet og lave bildefrekvenser, kan det skyldes ytelsen til datasystemet eller utilstrekkelige maskinvareressurser.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×