Wyświetlanie historii zamówień złożonych w Microsoft Store

Dotyczy: Microsoft Store

Zobacz online historię zamówień w sklepie Microsoft Store lub na konsoli Xbox One. To obejmuje aplikacje, gry i subskrypcje, np. Office 365 czy Xbox Live.

 • Online
 • Możesz zobaczyć każde zamówienie wprowadzone za pomocą konta Microsoft. Aby wyświetlić informacje i sprawdzić, jakie można wykonać działania, zaloguj się i przejdź na stronę Historia zamówień, korzystając z konta Microsoft używanego do zrobienia zakupów. 
  • Jeśli nie widać tego, czego szukasz w historii zamówień, upewnij się, że zalogowano się do konta używanego do zrobienia zakupów. Jeśli masz więcej niż jedno konto Microsoft, zaloguj się do każdego z nich w celu sprawdzenia historii zamówień. 
  • Dostępne są też inne widoki ostatnich zamówień dzięki opcjom filtrowania Pokaż i Od w lewym górnym rogu strony.
  • Jeśli chcesz wydrukować widok, wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować całą stronę. W obszarze właściwego zamówienia wybierz Szczegóły do wyświetlenia i wydrukowania.
  • Jeśli masz pytanie dotyczące określonego zamówienia, w obszarze numeru zamówienia wybierz pozycję Uzyskaj dalszą pomoc.
  • Aby zmienić sposób płatności, przełączyć plany, anulować albo włączyć lub wyłączyć rozliczenia cykliczne, wybierz opcję Usługi i subskrypcje. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Zmienianie sposobu płatności za subskrypcję Microsoft.

  • Jeśli widzisz nieoczekiwane zakupy w historii zamówień, zobacz temat Co zrobić w przypadku nieoczekiwanych opłat od firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc.

 • Chcesz uzyskać zwrot pieniędzy? Dowiedz się więcej o zwrotach pieniędzy od firmy Microsoft.
 • Na konsoli Xbox One
 • Aby wyświetlić historię zamówień na konsoli Xbox One:
  • Upewnij się, że zalogowano przy użyciu tego samego konta Microsoft, które zostało użyte do dokonania zakupów, które chcesz wyświetlić.
  • Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik.
  • Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Konto > Płatności i rozliczenia, a następnie Historia zamówień.