Wymagaj zezwolenia rodzica przed zrobieniem zakupów w Microsoft Store

Dotyczy: Konto MicrosoftMicrosoft Store

Online

Skonfigurowanie konta dziecka spowoduje, że będzie wymagane zatwierdzenie przez osobę dorosłą tego, co Twoje dziecko chce kupić w sklepie Microsoft Store — z wyjątkiem rzeczy uzyskanych w wyniku realizacji bonów upominkowych lub za środki na koncie Microsoft. Poniżej przedstawiono informacje, jak wymagać zatwierdzenia przez osobę dorosłą tego, co Twoje dziecko chce kupić w sklepie Microsoft Store online.

 • Zaloguj się na stronie account.microsoft.com/family za pomocą konta Microsoft osoby dorosłej.
 • Znajdź imię dziecka i wybierz opcję Ograniczenia dotyczące zawartości.
 • ​​​​​​​W obszarze Zapytaj rodzica przełącz ustawienie Kupowanie wymaga zatwierdzenia osoby dorosłej na Włączone.
  Opcja Kupowanie wymaga zatwierdzenia osoby dorosłej włączona
 • Jeśli chcesz akceptować lub odrzucać ich żądania dotyczące zakupów za pośrednictwem wiadomości e-mail lub strony account.microsoft.com/family, przełącz ustawienie Wyślij do mnie e-mail, gdy moje dziecko coś kupi na Włączone.
  • Uwaga: Jeśli chcesz wyświetlić historię zakupów dziecka, wybierz opcję Wydatki w obszarze imienia dziecka i przewiń w dół do sekcji Historia zakupów. Jeśli została pobrana opłata za nieautoryzowane zakupy, możesz wnioskować o zwrot.

Konsola Xbox One

Jeśli chcesz skonfigurować zatwierdzanie przez osobę dorosłą na konsoli Xbox One, wykonaj następujące czynności:

 • Zaloguj się na konsoli Xbox One przy użyciu konta Microsoft osoby dorosłej.
 • Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Konto > Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodziny i wybierz konto dziecka.
 • Wybierz kolejno pozycje Prywatność i bezpieczeństwo online > Ochrona prywatności w usłudze Xbox Live > Pokaż szczegóły i dostosuj > Kup i pobierz, a następnie wybierz ustawienie Włączone w polu Zapytaj rodzica. (Uwaga: to ustawienie można również włączyć, wybierając opcję Child defaults lub Teen defaults po wybraniu opcji Ochrona prywatności w usłudze Xbox Live.)

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?