Riešenie problémov s možnosťami platenia

Ak máte problém s pridaním alebo aktualizáciou možnosti platenia, vyskúšajte problém odstrániť pomocou týchto krokov:

  1. Postupujte podľa pokynov v chybovom hlásení.
  2. Znova zadajte číslo kreditnej karty bez medzier, čiarok a iných nečíselných znakov.
  3. Overte správnosť fakturačnej adresy, dátumu uplynutia platnosti a názvu uvedenej možnosti platenia.
  4. Ak používate novú možnosť platenia, skontrolujte, či je aktivovaná.
  5. Uistite sa, že na konte danej možnosti platenia máte dostatok peňazí, aby ste mohli zaplatiť za svoj nákup.
  6. Uistite sa, že možnosť platenia je autorizovaná pre fakturáciu online a automatickú fakturáciu.
  7. Ak ste nedávno uskutočnili niekoľko nákupov v rámci krátkeho časového obdobia, počkajte pár dní.
  8. Skontrolujte históriu objednávok alebo svoje konto, aby ste odhalili prípadnú podvodnú aktivitu.
  9. Obráťte sa na svoju banku a zistite, prečo autorizácie zlyhávajú.
  10. Pokúste sa pridať inú možnosť platenia alebo zmeniť možnosť platenia.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na technickú podporu.

Vlastnosti

ID článku: 10622 – Posledná kontrola: 23. 8. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky