ปัญหาเมาส์ แผงสัมผัส และคีย์บอร์ดใน Windows

มีปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์อยู่ใช่ไหม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง มีกระไสไฟและตั้งค่าไว้ถูกต้อง

ก่อนอื่น ลองตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคุณ

 • ถอดสายเคเบิล USB แล้วรออีกสักครู่เพื่อให้ Windows ยกเลิกการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ แล้วจึงเสียบอุปกรณ์นั้นกลับเข้าไปใหม่
 • ลองใช้พอร์ต USB อื่นบนพีซีของคุณ
 • หากคุณใช้ฮับ USB เพื่อเชื่อมต่อพีซีและอุปกรณ์เข้าด้วยกัน ให้ตรวจสอบว่าฮับมีพลังงาน หากยังไม่ทำงาน ให้ลองถอดฮับ USB แล้วเสียบอุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB บนพีซีโดยตรง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลในอุปกรณ์ของคุณไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อดูว่าอุปกรณ์เหล่านั้นชาร์จเต็มหรือยัง หรือแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่หรือไม่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งสกปรกขวางแป้นหรือเซนเซอร์เอาไว้

ตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

 • ดูที่ด้านล่างของอุปกรณ์ไร้สายสำหรับปุ่มรีเซ็ต การตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่จะยกเลิกการเชื่อมต่อ แล้วจึงเชื่อมต่อแบบไร้สายอีกครั้ง อาจมีปุ่มรีเซ็ตบนตัวรับ USB ในอุปกรณ์ของคุณด้วย
 • สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย USB วิธีการนี้อาจทำได้ง่ายพอๆ กับถอดตัวรับสัญญาณไร้สาย USB ออก รอประมาณ 10 วินาที แล้วเสียบตัวรับสัญญาณไร้สาย USB เข้ากับพอร์ต USB การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ตรวจสอบอุปกรณ์

หากอุปกรณ์ไม่ปรากฏให้เห็นว่าใช้ได้ผล (ไฟบนอุปกรณ์ไม่ติดเมื่อเสียบ หรือเคอร์เซอร์ไม่ย้าย หรือไม่ปรากฏบนหน้าจอ), ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีเครื่องอื่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานอยู่บนพีซีเครื่องนั้น หากอุปกรณ์ไม่ทำงานบนพีซีเครื่องอื่น คุณอาจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นใหม่


ลอง Windows 7 ตัวแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์'ใน Windows 7:

 1. เปิดตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยการคลิกที่ปุ่ม เริ่ม จากนั้น คลิก แผงควบคุม
 2. ในกล่องค้นหา ให้ใส่ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วเลือก การแก้ไขปัญหา
 3. ภายใต้ฮาร์ดแวร์และเสียง เลือก กำหนดค่าอุปกรณ์


โปรแกรมควบคุมตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

อัปเดตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์โดยใช้ Windows Update

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ใส่คำว่า "Windows Update" ในกล่องค้นหา แล้วเลือก Windows Update ในรายการผลลัพธ์
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ตรวจหาการอัปเดต
 3. บนหน้า เลือกการอัปเดตที่คุณต้องการติดตั้ง ให้ค้นหาการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง แต่อาจไม่มีการอัปเดตโปรแกรมควบคุมเลยก็ได้
 4. ที่หน้า Windows Update ให้เลือก ติดตั้งการอัปเดต Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการอัปเดตติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตัวคุณเอง

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วพิมพ์คำว่า "ตัวจัดการอุปกรณ์" ในกล่องค้นหา แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ในรายการประเภทของฮาร์ดแวร์ ให้ค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการอัปเดต แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์
 3. คลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วคลิก อัปเดตโปรแกรมควบคุม จากนั้นทำตามคำแนะนำ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17417 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 29 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม