Teams toplantılarında tartışma odalarını kullanma

En küçük toplantılar hariç tüm toplantılarda, açık tartışmalar ve anlamlı bir fikir alışverişi yapmak zor olabilir. Tartışma odalarında kişiler canlı konuşma ve beyin fırtınası oturumları için küçük gruplar halinde bir araya gelir.

Yalnızca Teams'in masaüstü sürümlerini (WIndows ve Mac) kullanan toplantı düzenleyicileri tartışma odaları oluşturabilir ve yönetebilir.

Notlar: Aşağıdaki özellikler şu anda tartışma odalarında kullanılamıyor:

 • Beni ara

 • Katılımcılar panelinden toplantıya kişi ekleme

 • Toplantı sohbetine kişi ekleme

 • Toplantıya katılma bilgilerini kopyalama

Önemli: Toplantıda 300'den fazla kişi varsa tartışma odaları oluşturamazsınız. Benzer şekilde, bir toplantıdan önce tartışma odaları oluşturursanız, 300'den fazla kişiyi davet edemezsiniz. 

Büyük Teams toplantılarını yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Büyük bir Teams toplantısı için en iyi yöntemler.

Bu makalede

İpucu: Daha fazla yardım için bkz. Tartışma odaları sorun giderme kılavuzu.

Tartışma odaları oluşturma

Tartışma odalarını oluşturduğunuzda kişileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Toplantının ilerleyen bölümlerinde kişileri başka odalara taşımak isterseniz, bunu el ile yapmanız gerekir.

Tartışma odaları oluşturmak için tartışma odası yöneticisi olarak atanmış bir toplantı düzenleyicisi veya yöneticisi olmanız gerekir.

Toplantı öncesinde tartışma odaları oluşturma

 1. Teams takviminize gidin ve toplantı davetini açın.

 2. Tartışma odalarına gidip Oda oluştur’u seçin.

 3. İstediğiniz oda sayısını seçin (en fazla 50) ve Oda ekle'yi seçin.

  Bu örnekte üç oda oluşturulmuş, ancak henüz bu odalara hiç kimse atanmamış.

  Toplantı öncesinde tartışma odaları oluşturun.

 4. Katılımcı ekle’yi seçin.

 5. Teams'in kişileri odalara eşit olarak atamasını (Otomatik olarak) veya kişileri kendiniz atamayı (El ile) seçin.

Toplantı başlar başlamaz tartışma odalarını açabilirsiniz.

Toplantı sırasında tartışma odaları oluşturma

 1. Toplantıyı başlatma.

 2. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

  Tartışma odalarını seçin

 3. Aşağıdakileri yapın:

  1. Oluşturmak istediğiniz oda sayısını (en fazla 50) seçin.

  2. Teams'in kişileri odalara eşit olarak atamasını (Otomatik olarak) veya kişileri kendiniz atamayı (El ile) seçin.

   Tartışma odaları oluşturmayı gösteren resim.

   Not: Toplantının ilerleyen bölümlerinde kişileri tartışma odalarına otomatik olarak atayamazsınız.

 4. Oda oluştur’u seçin.

Tartışma odalarına el ile kişi atama

Katılımcıları tartışma odasına otomatik olarak atamadıysanız veya birini başka bir odaya yeniden atamanız gerekirse, her tartışma odasında katılımcı atayın. Kişileri atamak için tartışma odası yöneticisi olarak atanmış bir toplantı düzenleyicisi veya yöneticisi olmanız gerekir.

Not: Şu anda, PSTN veya Teams cihazları kullanarak toplantıya katılan kişiler odalara atanamıyor. Bunun yerine, bu kişiler için ana toplantıyı tartışma odası olarak kullanın.

Kişileri toplantıdan önce el ile atama

 1. Teams takviminize gidin ve toplantı davetini açın.

 2. Tartışma odaları’na gidip Katılımcı ata’yı seçin.

 3. El ile’yi, ardından Sonraki'yi seçin.

 4. Adlarının yanındaki onay kutularına tıklayarak odada olmasını istediğiniz kişileri belirleyin.

 5. Ata'nın yanındaki aşağı oku seçip bu kişiler için bir oda seçin.

 6. Toplantıdaki herkes bir odaya atanana kadar önceki adımları yineleyin. İşiniz bittiğinde Onayla’yı seçin.

Kişileri toplantı sırasında el ile atama

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Katılımcı ekle’yi seçin. Bu pencerede, Ad veya Oda'nın yanındaki aşağı oku seçip kişileri sıralayarak kimin nereye atandığını görün.

 3. Adlarının yanındaki onay kutularına tıklayarak odada olmasını istediğiniz kişileri belirleyin.

  Tartışma odalarına kişi atamayı gösteren resim

 4. Ata'nın yanındaki aşağı oku seçip bu kişiler için bir oda seçin.

  Katılımcılar için tartışma odaları seçmeyi gösteren resim.

 5. Toplantıdaki herkes bir odaya atanana kadar önceki adımları yineleyin. İşiniz bittiğinde Onayla’yı seçin.

  Birisi toplantıya geç katılırsa, bu katılımcıyı bir odaya atamak için yeniden Katılımcı ata'ya tıklayın.

Tartışma odası yöneticileri atama

Toplantının düzenleyicisiyseniz, toplantının tartışma odalarını yönetmek için sunucu atayabilirsiniz.

Tartışma odası yöneticileri şunları yapabilir:

 • Oda ekleme ve silme

 • Odalara katılımcı atama ve yeniden atama

 • Oda açma ve kapatma

 • Tüm odalara katılma

 • Oda oturumları için zaman sınırı ayarlama

 • Duyuru gönderme

 • Yeniden oda oluşturma

Önemli: Aynı anda yalnızca bir kişi toplantının tartışma odalarını yönetebilir. 

Toplantıdan önce yönetici atama

 1. Teams takviminize gidin ve toplantı davetini açın.

 2. Tartışma odaları’na gidip Oda ayarlar’ını seçin. Ayarlar düğmesi

 3. Odaları yönetmek için sunucu ata seçeneğini açın.

 4. Sunucu ara’ya tıklayıp tartışma odası yöneticisi olmasını istediğiniz kişileri seçin.

Toplantı sırasında yönetici atama

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin. Tartışma odası simgesi

 2. Oda ayarları’nı seçin. Ayarlar düğmesi

 3. Odaları yönetmek için sunucu ata seçeneğini açın.

 4. Toplantıdaki hiç kimse sunucu olarak atanmamışsa, sunucu eklemek için Toplantı seçeneklerine git'i seçin ve oda yöneticisi olmasını istediğiniz kişiyi seçin. 

 5. Açılır menüden sunucu seçin.

  Tartışma odaları yöneticileri atamayı gösteren resim.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için < geri düğmesine tıklayın.

Tartışma odalarının denetimini alma

Toplantınızdaki birkaç tartışma odası yöneticisinden biri olabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece biriniz odaları denetleyebilirsiniz.

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin. Tartışma odası simgesi

  Mevcut yöneticinin kim olduğunu görebilirsiniz (örneğin, Denetim Daniela’da).

 2. Odaları yönet’i seçin.

  Artık tartışma odaları yöneticisi sizsiniz. Açık odalara katılın, duyurular ve daha fazlasını yapın.

Tartışma odalarını yeniden adlandırma

Dilerseniz, her odayı amacını yansıtacak şekilde yeniden adlandırın (odadaki kişilerin üzerinde çalışılacakları konu gibi).

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Odanın üzerine gelip Diğer seçenekler’i Diğer seçenekler simgesi ardından Odayı yeniden adlandır’ı seçin.

  Tartışma odalarını yeniden adlandırmayı gösteren resim.

 3. Yeni adı girip Odayı yeniden adlandır’ı seçin.

İpucu: Toplantı sırasında mevcut tüm tartışma odalarını silip farklı bir şekilde ayarlayabilirsiniz (bkz. Tartışma odalarını sıfırdan yeniden oluşturma).

Tartışma odası oturumları için zaman sınırı ayarlama

Zaman sınırı ayarladığınızda, tüm tartışma odalarında süreölçer görüntülenir, böylece katılımcılar oturumun ne zaman sona ereceğinden haberdar olur. Süre dolduğunda odalar kapanır ve katılımcılar ana toplantıya geri döner.

Not:  Kişileri odalara otomatik olarak taşı ayarını kapatırsanız (bkz. Tartışma odalarına otomatik girişi kapatma makalesi), zaman dolduğunda katılımcılar ana toplantıya geri dönme veya toplantıdan çıkma seçeneklerine sahip olur.

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Oda ayarları’nı seçin.  Ayarlar düğmesi

 3. Zaman sınırı ayarla'ya tıklayıp oturumun uzunluğu seçin.

  Tartışma odaları için zaman sınırı ayarlamayı gösteren resim.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek için < geri düğmesine tıklayın.

Tartışma odalarını kullanmaya başlama

Varsayılan olarak, siz odayı açar açmaz toplantı katılımcıları atandıkları odalara taşınır, ancak bu ayarı kapatabilirsiniz, (bkz: Tartışma odalarına otomatik girişi kapatma.)

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tüm odaları aynı anda açmak için ’ı seçin.

  • Tek bir odayı açmak için odanın üzerine gelip Diğer seçenekler’i, Diğer seçenekler simgesi ardından Oda aç’ı seçin.

   Tek bir tartışma odası açmayı gösteren resim.

Toplantı sırasında tartışma odalarını birden çok kez açıp kapatabilirsiniz.

Tartışma odasına katılma

Toplantı düzenleyicisi veyatartışma odaları yöneticisiyseniz herhangi bir odaya katılabilirsiniz.

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Odanın üzerine gelip Diğer seçenekler’i Diğer seçenekler simgesi ardından Odaya katıl’ı seçin.

Tartışma odasından çıkma

Toplantı denetimleri’nde Geri dön’ü seçin.

Tartışma odası katılımcılarıyla etkileşim kurma

Toplantı düzenleyicisi olarak, tüm tartışma odalarına duyuru gönderebilir ve herhangi bir oda sohbetine katılabilirsiniz. 

Tüm tartışma odalarına duyuru gönderme

Herkese kalan tartışma oturumu süresini bildirebilir, tartışma fikirleri sunabilir veya yalnızca, genel güncelleştirmeler verebilirsiniz.

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Duyuru yapDuyuru simgesi.seçin.

 3. Duyurunuzu girip Gönder’i seçin.

Katılımcılar toplantı sohbetlerinde, duyurunuza göz atmaları için bir bildirim alırlar.

Tartışma odalarında sohbet

Her bir tartışma odasının kendi sohbeti vardır. Sohbetlerin hepsi, ana Teams Sohbet listenizde mevcuttur.

Ana Sohbet alanından sohbet edin

Burada herhangi bir tartışma odasının üyeleriyle sohbet edebilirsiniz.

Bir tartışma odasına katıldıktan sonra, buradaki kişilerle sohbet etmek için odadaki Sohbet Sohbet aç düğmesi seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Not: Tartışma odası kapandığında oda sohbeti sona erer ve devam ettirilemez. Ancak sohbet geçmişini ve paylaşılan dosyaları görüntülemeye devam edebilirsiniz.

Tartışma odalarını kapatma

Tartışma odalarını kapattığınızda, katılımcılar ana toplantıya geri döner.

Not:  Kişileri açılan odalara otomatik olarak taşı ayarını kapattıysanız (aşağıdaki Tartışma odalarına otomatik girişi kapatma makalesine bakın), katılımcılar odalar kapandığında ana toplantıya geri dönme veya toplantıdan çıkma seçeneklerine sahip olur.

Odaları tek tek kapatma

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Odanın üzerine gelip Diğer seçenekler’i Diğer seçenekler simgesi ardından Odayı kapat’ı seçin.

Tüm odaları aynı anda kapatma

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Kapat'ı seçin.

Odanın durumu Kapalı olarak değiştiğinde kapanmış olduğunu anlarsınız.

Herkes tartışma odasından geri döndüğünde ve yeniden daha büyük bir grup olarak toplantı yapmaya hazır olduğunuzda Devam et’i seçin.

Notlar: 

 • Düzenleyici, bir zamanlayıcı ayarlamadığı sürece, tartışma odaları kendisi el ile kapatılana kadar açık kalır.

 • Odalar daha sonra toplantı sırasında yeniden açılırsa, katılımcılar daha önce sahip oldukları oda atamalarını korur.

Yinelenen toplantılarda oda atamaları

Düzenleyici, tartışma odalarından kişilerin atamasını el ile kaldırmadığı sürece, aynı odalar ve oda atamaları sonraki toplantıda kullanılabilir.

Ek seçenekler

Tartışma odalarına otomatik girişi kapatma

Varsayılan olarak, tartışma odaları açıldığında katılımcılar otomatik olarak bunlara taşınır. Bu seçeneği kapattığınızda, katılımcılar, tartışma odasına katılmalarını isteyen bir ileti alır. Katılımcılar, taşınmadan önce Odaya katıl (mobil cihazda Katıl) seçeneğini belirler.

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Oda ayarları’nı seçin. Ayarlar düğmesi

 3. Kişileri odalara otomatik olarak taşı ayarını kapatın.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek için < geri düğmesine tıklayın.

Toplantı katılımcıları burada tartışma odalarını ekleme ve katılma hakkında daha fazla bilgi edinebilir: Teams toplantısında tartışma odasına katılma.

Kişilerin ana toplantıya geri dönmesine izin verme

Varsayılan olarak, bu ayar kapalıdır. Bu özelliğin açılması, katılımcılara tartışma odalarından ayrılıp daha büyük tartışmaya yeniden katılmak üzere özgün toplantıya geri dönme seçeneği sağlar. 

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Oda ayarları’nı seçin. Ayarlar düğmesi

 3. Kişilerin ana toplantıya dönmesine izin ver ayarını açın.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek için < geri düğmesine tıklayın.

Bir kişiyi farklı bir tartışma odasına taşıma

Katılımcılar tartışma odaları açık veya kapalıyken taşınabilir.

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Katılımcı ata'ya tıklayıp taşımak istediğiniz kişinin adının yanındaki onay kutusunu seçin.

 3. Bu kişi için yeni bir oda seçip Ata’ya, ardından Taşı'ya tıklayın.

Başka tartışma odası ekleme

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Oda ekle’yi seçin. Ekle düğmesi

Belli bir odayı silme

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Odanın üzerine gelip Diğer seçenekler’i Diğer seçenekler simgesi ardından Odayı sil’ı seçin.

Tüm tartışma odalarını tek seferde silme

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Odaları kaldır’ı  Sil düğmesi ardından Kaldır’ı seçin.

Tartışma odalarını sıfırdan yeniden oluşturma

Toplantı sırasında tüm tartışma odalarını silebilir, yenilerini oluşturabilir ve katılımcıları yeniden atayabilirsiniz.

 1. Toplantı denetimleri’nde Tartışma odaları’nı seçin Tartışma odası simgesi.

 2. Yeniden oda oluştur’u Yeniden tartışma odaları oluşturma simgesiseçip bu kararı onaylayın.

 3. Yeni tartışma odaları oluşturmak ve bu odalara kişi atamak için yukarıdaki yönergeleri izleyin.

İlgili makaleler

Teams toplantısında bir tartışma odasına katılın

Tartışma odaları sorun giderme kılavuzu

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×