Mục lục
×

Cách giải quyết sự cố đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn phụ thuộc vào loại sự cố ngăn bạn đăng nhập và loại dịch vụ hoặc thiết bị bạn đang cố gắng đăng nhập.

Để giúp bạn tìm ra giải pháp chính xác, hãy chọn sự cố từ bên dưới mô tả đúng nhất sự cố của bạn.

Chọn sự cố đăng nhập của bạn

Sự cố về mật khẩu hoặc xác minh

Bạn quên mật khẩu, mật khẩu không hoạt động hoặc việc cần làm nếu bạn gặp sự cố với mã xác minh.

Đặt lại hoặc khôi phục tài khoản >

Quên tên người dùng của bạn

Bạn quên tên người dùng cho dịch vụ mà bạn đang đăng nhập hoặc tên người dùng của bạn là chính xác nhưng bạn vẫn không thể đăng nhập.

Trợ giúp về sự cố tên người dùng >

 Thông báo tài khoản bị khóa

Bạn nhận được thông báo cho biết tài khoản của bạn đã bị khóa. Tìm hiểu lý do tại sao thông báo này xuất hiện và các bước bạn có thể thực hiện để thử và mở khóa nó.

Tài khoản đã bị khóa >

  Windows cố đăng nhập thiết bị

Nhận trợ giúp cho các Windows cố đăng nhập của thiết bị. Bao gồm thông tin về Windows Hello, đặt lại mã PIN và quản lý tài khoản.

Trợ giúp cho các tài khoản trong Windows >

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×