Отстраняване на проблеми с опциите за плащане

Ако имате проблеми с добавянето или актуализирането на опция за плащане, опитайте следните стъпки, за да отстраните проблема:

  1. Следвайте указанията в съобщението за грешка.
  2. Въведете отново номера на кредитната карта без интервали, запетаи или други знаци, които не са цифри.
  3. Проверете дали изписаните адрес за фактуриране, дата на валидност и име на опцията за плащане са правилни.
  4. Ако използвате нова опция за плащане, проверете дали е активирана.
  5. Уверете се, че имате достатъчно пари във вашия акаунт на опцията за плащане, за да заплатите за покупката си.
  6. Уверете се, че опцията за плащане има разрешение за онлайн фактуриране или автоматично фактуриране.
  7. Изчакайте няколко дни, ако наскоро сте направили няколко покупки в кратък период от време.
  8. Прегледайте хронологията на поръчката или във вашия акаунт за измамническа дейност.
  9. Свържете се с вашата банка, за да разберете защо оторизирането е неуспешно.
  10. Опитайте да добавите или да преминете на друга опция за плащане.

Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с отдела за поддръжка.

Свойства

ИД на статията: 10622 – Последен преглед: 23.08.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка