Дати за подновяване на абонамента и дати за фактуриране


Microsoft е в процес на промяна на начина, по който се задават датите за фактуриране и подновяване на абонамент. Вашият абонамент ще следва един от два възможни графика.

График 1

Вашата дата за фактуриране на акаунта се задава на деня, в който за пръв път сте закупили нещо с акаунта. От този ден нататък това ще е датата, на която ще таксуваме вашата опция за плащане, ако има дължими такси, като например месечен абонамент.

Пример: Ако закупите първото си приложение от магазина на Windows на 25 юли, тогава датата за фактуриране на акаунта ви ще бъде 25-то число на месеца. Ще бъдете таксувани само когато има подновяващ се, дължим или просрочен баланс.

Вашата дата за подновяване на абонамент започва от деня, в който се запишете за този абонамент. От този ден нататък, това ще е денят, в който ще подновяваме този абонамент. Тази дата може да бъде различна за всеки абонамент.

Пример: Да предположим, че датата за фактуриране на акаунта ви е като в примера по-горе – 25-то число на месеца. Ако се запишете за месечен абонамент на 1 септември, тогава той ще се поднови на 1 октомври и ще бъде таксуван на вашата опция за плащане на датата за фактуриране на акаунта ви – 25 октомври.

Ако имате няколко абонамента, които се подновят между две дати за фактуриране на акаунта, всеки от тези абонаменти ще бъде таксуван на опцията(опциите) ви за плащане на една и съща дата.

График 2

Вашият абонамент ще бъде подновен и фактуриран на една и съща дата.

Просрочен баланси

За да заплатите незабавно просрочен баланс, влезте във вашата страница за услуги и абонаменти, изберете Плащане сега за абонамента и следвайте инструкциите.

Дължими и просрочени баланси

  • „Дължим“ означава, че сме подновили вашия абонамент в съответствие с условията му, но все още не сме опитали да таксуваме опцията ви за плащане.
  • Когато даден баланс е „просрочен“, това означава, че сме опитали да таксуваме опцията ви за плащане, но не се е получило. Ще продължим да опитваме отново и ако това продължава да не дава резултат, вашият абонамент ще се отмени.


Свойства

ИД на статията: 10640 – Последен преглед: 23.08.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка