Отстраняване на често срещани неизправности с USB

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

На вашия компютър с Windows може да имате проблем с USB устройство, като принтер, камера, клавиатура или флаш устройство. За да отстраните често срещани проблеми, свързани с USB, вижте следните ресурси.