Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Overvåk samtale- og møtekvaliteten i Teams

Anropstilstand-visningen i Teams hjelper deg med å identifisere og feilsøke problemer du kan oppleve under et Teams eller en samtale. I denne visningen får du data om nettverket, lyd, skjermdeling og utgående videokvalitet. Disse sanntidsmålene oppdateres hvert 15. sekund og brukes best til å feilsøke problemer som varer i minst så lang tid.

Hvis du vil vise statistikken under en samtale eller et møte, velger du Flere handlinger Flere handlinger-ikon øverst i samtalevinduet, og deretter velger du Anropstilstand nær toppen av menyen.

Slik leser du tilstandsstatistikken for anrop

Nettverk

Metrisk

Beskrivelse

Vanlig verdi

Rundturtid

I gruppesamtaler er det responstiden mellom systemet og Teams tjenesten. I en-til-en-samtaler er det responstiden mellom systemet og den andre deltakerens.

Lavere er bedre.

< 200 ms

Mottatt pakketap

Resultatet av en dårlig nettverkstilkobling.

Lavere er bedre.

< 2 %  

Teams sendegrense*

Maksimumsgrensen for data Teams kan sende basert på gjeldende nettverksbetingelser og hvordan den brukes. Dette er ikke hastighetsgrensen for Internett-leverandøren.

Lyd: 70 kbps

Video: 1,5 Mbps

Teams motta grense*

Maksimumsgrensen for Teams kan motta basert på gjeldende nettverksbetingelser og hvordan den brukes. Dette er ikke hastighetsgrensen for Internett-leverandøren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se administrasjonsinstruksjonene Båndbreddekrav.

Lyd: 70 kbps

Video: 1,5 Mbps

Lyd

Metrisk

Beskrivelse

Vanlig verdi

Sendt bitrate

Mengden lyddata som sendes.

Høy er bedre.

> minimum 24 kbps; 36-128 kbps er vanlig

Sendte pakker

Data sendes over nettverket i pakker. Denne verdien er antall datapakker som sendes under en samtale.

Bare informasjon

Rundturtid

Responstid mellom systemet og Teams serveren.

Lavere er bedre.

< 200 ms

Sendt kodek

Kodeken som brukes til koding av lyd som sendes av systemet.

Bare informasjon

Mottatt jitter

Forvrengningen i lyd forårsaket av inkonsekvente ankomsttider for lydpakker,

Lavere er bedre.

< 30 ms

Mottatte pakker

Antall mottatte lyddatapakker

Bare informasjon

Mottatt pakketap

Resultatet av en dårlig nettverkstilkobling er dette prosentandelen av lyddatapakker som ikke mottas av systemet.

Lavere er bedre.

< 2 %

Mottatt kodek

Kodeken som brukes til koding av lyddata som mottas av systemet.

Bare informasjon

Video 

Metrisk

Beskrivelse

Vanlig verdi

Sendt bildefrekvens

Antall videorammer som sendes per sekund.

Høyere er bedre

Mellom 1-30 fps

(Variabel basert på hvilket innhold som deles.)

Sendt bredde/høyde

Videooppløsning er sendt.

Høyere er bedre.

Mellom 160 x 90 til 1920 x 1080 piksler

(Variabel basert på hvilket innhold som deles og enhetens funksjoner.)

Sendt bitrate

Mengden data enheten sender.

Jo høyere tall, jo bedre kvalitet.

Bare informasjon

Rundturtid

Responstid mellom systemet og Teams serveren.

Lavere er bedre

< 200 ms

Sendte pakker

Antall pakker med data som sendes over nettverket.

Bare informasjon

Sendt kodek

Kodeken som brukes til å kode videodataene.

Bare informasjon

Videobehandling

Ressurs som brukes til å kode video.

Foretrukket maskinvarebehandling

Skjermdeling 

Metrisk

Beskrivelse

Vanlig verdi

Sendt bildefrekvens

Antall videorammer som sendes per sekund.

Høyere er bedre.

Mellom 1-30 fps 

(Variabel basert på hvilket innhold som deles.)

Sendt bredde/høyde

Videooppløsning er sendt.

Høyere er bedre.

Mellom 160 x 90 til 1920 x 1080 piksler

(Variabel basert på hvilket innhold som deles og enhetens funksjoner.)

Sendt kodek

Kodeken som brukes til å kode skjermdelingsdata.

Bare informasjon

Skjermressurs og -behandling

Angir om CPU (Central Processing Unit) eller GPU (Graphics Processing Unit) brukes til koding av videodata.

Maskinvare eller maskinvare pluss foretrukket programvarebehandling

Mottatt bildefrekvens

Antall videorammer som mottas per sekund av systemet.

Høyere er bedre.

1-30 fps

Mottatt bredde/høyde

Oppløsningen på videoen systemet mottar.

Høyere er bedre.

Mellom 160 x 90 til 1920 x 1080 piksler

(Variabel basert på hvilket innhold som deles og enhetsfunksjoner.)

Mottatt kodek

Kodeken som brukes til behandling og koding av innkommende skjermdelingsdata.

Bare informasjon

Skjermressurs mottatt behandling

Angir om CPU (Central Processing Unit) eller GPU (Graphics Processing Unit) brukes til koding av videodata.

Foretrukket maskinvarebehandling

*Eksepsjonelt lave verdier i enkelte scenarier indikerer at Teams begrenser bruken av maksimal båndbredde for å opprettholde overføringen samtidig som den konkurrerer med nettverkstrafikk eller treffer nettverks- og tjenesteproblemer mellom endepunkter. I disse tilfellene Teams begrenser kvaliteten, bør nettverksbetingelsene evalueres for å se om noe kan forbedres.

Teams kan også begrense båndbreddens maksimale bruk hvis kompleksiteten til skjermdeling, video eller lydinnhold er lav, eller hvis en deltaker i samtalen eller møtet velger innstillinger for lavere kvalitet. Teams vil tilpasse seg gjeldende bruk også, ikke bare på grunn av nettverksbetingelser.

Obs!: Lave bildefrekvenser betyr ikke nødvendigvis en dårlig samtaleopplevelse. Hvis du har dårlig videokvalitet og lave bildefrekvenser, kan det skyldes ytelsen til datasystemet eller utilstrekkelige maskinvareressurser.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×