Daty rozliczania i odnawiania subskrypcji


Obecnie w firmie Microsoft trwa proces zmieniania sposobu ustalania dat odnawiania subskrypcji i rozliczania kont. Twoja subskrypcja będzie odnawiana według jednego z dwóch harmonogramów.

Harmonogram 1

Data rozliczania Twojego konta zostaje ustawiona na dzień pierwszego zakupu dokonanego przy użyciu tego konta. Od tego momentu będzie to data naliczania opłat za pomocą wybranej metody płatności, jeśli istnieje płatność oczekująca (np. miesięczna subskrypcja).

Przykład: Jeśli kupisz pierwszą aplikację w Sklepie Windows 25 lipca, wówczas data rozliczania konta zostanie ustawiona na 25. dzień miesiąca. Opłata zostanie naliczona tylko w sytuacji, gdy trzeba opłacić odnowienie subskrypcji albo uiścić płatność oczekującą lub zaległą.

Data odnawiania subskrypcji zostaje wyznaczona na dzień, w którym tworzysz konto w danej subskrypcji. Odtąd będzie to dzień odnawiania tej subskrypcji. Dla poszczególnych subskrypcji może to być inna data.

Przykład: Załóżmy, że data rozliczania konta to 25. dzień miesiąca z przykładu powyżej. Jeśli wykupisz subskrypcję usługi 1 września, wówczas zostanie ona odnowiona 1 października, a opłata za nią zostanie naliczona w dniu rozliczania konta, czyli 25 października.

Jeśli masz kilka subskrypcji, które są odnawiane między dwiema datami rozliczania konta, płatność dotycząca tych subskrypcji będzie naliczana za pomocą Twoich opcji płatności w tym samym dniu.

Harmonogram 2

Subskrypcja będzie odnawiana i rozliczana w tym samym dniu.

Opłaty zaległe

Aby natychmiast uiścić opłaty zaległe, zaloguj się na stronie usług i subskrypcji, wybierz pozycję Zapłać teraz dla danej subskrypcji i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Opłaty oczekujące i zaległe

  • Płatność oczekująca oznacza, że odnowiliśmy subskrypcję zgodnie z obowiązującymi warunkami, ale jeszcze nie naliczyliśmy za nią opłaty.
  • Płatność zaległa oznacza, że próbowaliśmy pobrać opłatę za pomocą wybranej opcji płatności, ale nam się nie udało. Będziemy ponawiać tę próbę, a jeśli wciąż nie będzie się nam to udawać, anulujemy subskrypcję.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 10640 — ostatni przegląd: 23.08.2016 — zmiana: 3

Opinia