Obsah
×

Ak sa vyskytnú problémy s nákupom v obchode Microsoft Store, tu je niekoľko krokov, ktoré môžete vyskúšať, aby ste problémy vyriešili.

Skontrolujte svoje konto Microsoft

Toto sú dôvody, ktoré môžu spôsobovať problémy pri pokuse o nákup v obchode Microsoft Store. Vyberte hlavičku, ktorá najlepšie popisuje váš problém, a otvorí sa s ďalšími informáciami:

Ak je platba zamietnutá alebo dostanete správu, že je problém s informáciami o platobnej karte, uistite sa na stránke Možnosti platenia, že vaša možnosť platenia obsahuje správne číslo účtu alebo platobnej karty, kód CVV, meno, fakturačnú adresu a dátum uplynutia platnosti.

Ak potrebujete informácie o tom, ako pridávať, aktualizovať alebo odoberať možnosti platieb, pozrite sa na tému Pridanie spôsobu úhrady do konta Microsoft.

Stav vášho konta Microsoft môže ovplyvniť vašu schopnosť nakupovať v obchode Microsoft Store. Ak vo vašom konte nastala jedna z nasledujúcich situácií, nebudete môcť nákup vykonať:

Ak sa oblasť vášho konta a umiestnenie obchodu Microsoft Store nezhodujú, budete mať problém s nákupom. Musíte mať platnú fakturačnú adresu a možnosť platby, ktorá zodpovedá vášmu miestnemu nastaveniu. Ďalšie informácie o tom, ako môžete skontrolovať a zmeniť svoje územie, nájdete v téme Zmena krajiny alebo oblasti v obchode Microsoft Store.

Ak ste sa presťahovali a potrebujete aktualizovať informácie o oblasti pre Xbox, prejdite na stránku Prineste Xbox Live so sebou a postupujte podľa pokynov na zmenu oblasti.

Ak sa snažíte niečo kúpiť pomocou zostatku konta Microsoft, možno nemáte vo svojom konte dostatok prostriedkov na zaplatenie celkovej ceny položky. Ak sa napríklad pokúsite kúpiť hru, ktorá má uvedenú cenu 9,99 EUR, a máte zostatok konta Microsoft vo výške 10 EUR, nestačí to na zaplatenie dane, preto budete musieť navýšiť finančné prostriedky, aby ste mohli koncovú cenu zaplatiť.

Ak potrebujete pridať ďalšie finančné prostriedky, pozrite sa na témy Pridanie peňazí do konta Microsoft a Ako minúť všetky peniaze z darčekového poukazu Microsoft.

Poznámka: Peniaze nie je možné previesť z jedného konta Microsoft na iné a nie je možné ich prevádzať z jednej meny na inú. Ďalšie informácie získate v téme Obmedzenia týkajúce sa používania peňazí v konte Microsoft.

Stále sa vám nedarí vykonať nákup v obchode Microsoft Store?

Ak máte naďalej problémy s nákupom z obchodu Microsoft Store, vyberte jeden z nasledujúcich scenárov riešenia problémov, ktorý najlepšie zodpovedá vašej situácii, a otvorí sa s ďalšími informáciami.

Ak sa pri vám pri pokuse o nákup zobrazí správa o zlyhaní alebo zamietnutí autorizácie, obráťte sa na svoju banku alebo poskytovateľa karty a overte si tieto skutočnosti:

  • Príčinou môže byť výpadok služby na našej strane. Počkajte, kým bude služba v prevádzke, a potom skúste nákup zopakovať.

  • Uistite sa, že možnosť platenia je aktivovaná a autorizovaná na fakturáciu online alebo opakovanú fakturáciu.

  • Uistite sa, že možnosť platenia je schválená na fakturáciu online, medzinárodnú alebo opakovanú fakturáciu.

  • Uistite sa, že údaje o karte (číslo, dátum konca platnosti, meno na karte a adresa vrátane mesta, štátu a PSČ) sa zobrazujú presne tak, ako sú uvedené na karte a na výpise z kreditnej karty. 

    Ak potrebujete informácie o tom, ako pridávať, aktualizovať alebo odoberať možnosti platieb, pozrite sa na tému Pridanie spôsobu úhrady do konta Microsoft.

  • Ak ste uskutočnili niekoľko nákupov v krátkom čase, počkajte deň alebo dva.

Ak máte problémy s uplatnením darčekového poukazu Microsoft alebo predplateného kódu, pozrite si tému Uplatnenie darčekového poukazu alebo kódu v konte Microsoft, kde nájdete ďalšie informácie o tom, prečo sa vám nemusí podariť poukaz alebo kód uplatniť. Ak máte problém s darčekovým poukazom alebo predplateným kódom Xbox, prejdite na stránku Riešenie problémov s uplatnením darčekových poukazov a kódov.

Tu sú niektoré dôležité informácie o používaní darčekových poukazov a predplatených kódov:

  • Ak máte neuhradené predplatné, musíte to zaplatiť niečím iným, než darčekovým poukazom alebo predplateným poukazom na predplatné. Získajte ďalšie informácie o tom, ako zaplatiť neuhradené predplatné spoločnosti Microsoft.

  • Darčekový poukaz alebo predplatený kód možno uplatniť len v mene vytlačenej na poukaze. Príklad: darčekový poukaz v amerických dolároch sa nedá použiť na nákup aplikácie s cenou v eurách.

  • S darčekovým poukazom alebo predplateným kódom môžu súvisieť ďalšie pokyny alebo sa naň môžu vzťahovať ďalšie podmienky a požiadavky. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach a požiadavkách vzťahujúcich sa na darčekové poukazy Microsoft.

To môže znamenať, že obsah, ktorý sa pokúšate kúpiť alebo stiahnuť, nie je licencovaný pre krajinu, v ktorej sa nachádzate. 

Dostupné produkty a služby sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Nemôžete si zakúpiť ani stiahnuť obsah, ktorý nie je licencovaný pre vašu krajinu alebo územie. Aby ste mohli nákup dokončiť, môžeme po vás vyžadovať, aby ste mali platnú fakturačnú a dodaciu adresu v rovnakej krajine alebo oblasti, pre akú je určený obchod Microsoft Store, v ktorom nakupujete.

Informácie o tom, ako môžete kontrolovať a meniť oblasti, nájdete v téme Zmena krajiny alebo oblasti v Microsoft Store.

Poznámka:  Libanon – Microsoft Store pre spotrebiteľov sa zatvoril 28. októbra 2021.. Zákaznícka podpora je ale stále dostupná prostredníctvom Podpory spoločnosti Microsoft a produkty Microsoftu sú dostupné prostredníctvom našich partnerov v oblasti.

Ak ste sa presťahovali a potrebujete aktualizovať informácie o oblasti pre Xbox, prejdite na stránku Sťahujete sa? Vezmite si svoju službu Xbox Live so sebou a postupujte podľa pokynov na zmenu informácií.

Možno máte v svojom konte nastavenia bezpečnosti online a ochrany súkromia, ktoré vám neumožňujú vykonávať určité nákupy. Je možné, že budete musieť preukázať svoj vek, nechať si nákup schváliť niektorým dospelým alebo v svojom konte zmeniť nastavenie zabezpečenia a ochrany súkromia a až potom budete môcť niečo kúpiť.

Ak sa napríklad pokúšate niečo kúpiť a vaše konto má nastavený vekový limit pre obsah, budete potrebovať schválenie dospelého, keď sa budete snažiť kúpiť čokoľvek z vyššej kategórie, než je váš limit.  Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×