Datumi obnavljanja pretplate i datumi naplate


Microsoft je u procesu promene načina za podešavanje datuma obnavljanja pretplate i datuma naplate. Vaša pretplata će biti usklađena sa jednim od dva rasporeda.

1. raspored

Vaš datum naplate unutar naloga postavljen je na dan kada prvi put kupite nešto koristeći svoj nalog. Od tog dana, to će biti datum kada ćemo vas zadužiti preko vaše opcije plaćanja ukoliko postoje bilo kakvi iznosi koji su na čekanju, kao što je mesečna pretplata.

Primer: Ako prvu aplikaciju u Windows prodavnici kupite 25. jula, onda će vaš datum naplate unutar naloga biti 25. u mesecu. Naplata će biti izvršena samo ukoliko postoji bilo kakav saldo koji se obnavlja, koji je na čekanju ili koji dospeva sa zakašnjenjem.

Vaš datum obnavljanja naplate počinje onog dana kada se upišete za pretplatu. Od tog dana, to će biti datum za obnavljanje pretplate. Taj datum može biti različit za svaku pretplatu.

Primer: Recimo da je vaš datum za naplatu unutar naloga isti kao u prošlom primeru, dakle, 25. u mesecu. Ako se upišete za neku mesečnu pretplatu 1. septembra, onda će se ona obnoviti 1. oktobra, a vaša opcija plaćanja će biti zadužena na dan naplate unutar naloga, 25. oktobra.

Ako imate više pretplata koje se obnavljaju između dva datuma za naplatu unutar naloga, te pretplate će vam biti naplaćene preko vašeg načina plaćanja na isti datum.

2. raspored

Pretplata će biti obnovljena i naplaćena istog dana.

Salda sa zakasnelim dospećem

Da biste odmah platili saldo koji dospeva sa zakašnjenjem, prijavite se na stranici „Usluge i pretplate“, pored pretplate izaberite opciju Plati odmah, a zatim pratite uputstva.

Salda na čekanju i ona sa zakasnelim dospećem

  • „Na čekanju“ znači da smo obnovili pretplatu u skladu sa njenim uslovima, ali nismo pokušali da to naplatimo preko vašeg načina plaćanja.
  • Kada saldo „dospeva sa zakašnjenjem“, to znači da smo pokušali da naplatimo preko vašeg načina plaćanja, ali da naplata nije uspela. Nastavićemo da pokušavamo da izvršimo naplatu, ali ako i dalje nemamo uspeha, otkazaćemo vašu pretplatu.


Svojstva

ID članka: 10640 - Poslednji pregled: 23.08.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije