När du skapar en Microsoft-lista kan du spara tid genom att importera ett befintligt Excel kalkylblad. Med den här metoden konverteras tabellrubrikerna till kolumner i listan, och resten av informationen importeras som listobjekt. Att importera ett kalkylblad är också ett sätt att skapa en lista utan standardkolumnen Rubrik.

Viktigt!: Det går inte att skapa Excel från ett kalkylblad i GCC Hög- och DoD-miljöer.

 Ett annat sätt att flytta data till SharePoint är att exportera en tabell direkt Excel. Mer information finns i Exportera en tabell Excel att SharePoint. Mer information om vilka SharePoint webbläsare som stöds finns i Planera webbläsarstöd i SharePoint Server.

Skapa en lista utifrån ett kalkylblad

 1. I appen Listor i Microsoft 365 väljer du +Ny lista eller på webbplatsens startsida och väljer + Ny > Lista.  

  • I Microsoft Teams går du till fliken Filer högst upp på kanalen och väljer Mer > Öppnai SharePoint och sedan Nytt > Lista.

  Skapa en lista från ett kalkylblad

 2. På sidan Skapa en lista väljer du Från Excel.

  Skapa en lista från ett kalkylblad

 3.  Välj Upload fil för att välja en fil på enheten eller Välj en fil som redan finns på den här webbplatsen.

  Upload från Excel fil

  Om du laddar upp från din enhet läggs Excel-filen till i biblioteket Webbplatstillgångar på webbplatsen, vilket innebär att andra har tillgång till den ursprungliga Excel data.

  Obs!: Om Upload är nedtonad har du inte behörighet att skapa en lista från ett kalkylblad. Mer information finns i organisationens webbplatsadministratör.

 4.   Ange namnet på listan.

  Skapa en lista

 5.  (Valfritt) Markera Visa i webbplatsnavigering om du vill visa listan på sidan Webbplatsinnehåll. 

 6.  Klicka på Skapa. 

  Meddelanden: 

  • Om kalkylbladsfilen som du importerar inte innehåller någon tabell följer du anvisningarna på skärmen för att skapa en tabell i Excel och importerar sedan tabellen till listan. Om du fastnar för att skapa en tabell söker du efter "Formatera som tabell" högst upp i filen i Excel.

  • Du kan använda tabeller med upp till 20 000 rader för att skapa en lista. 

Skapa en lista baserad på ett kalkylblad i SharePoint 2016 och 2013

 1. På webbplatsen där du vill lägga till en kalkylbladsbaserad lista väljer du Lägg Inställningar Knappen Office 365-inställningaroch sedan Lägg till en app.

 2. I fältet Sök efter app anger du kalkylbladoch väljer sedan sökikonen Förstoringsglasikon i sökruta.

  Fältet Sök efter app med Kalkylblad inskrivet och knappen Sök markerad
 3. På sökresultatsidan väljer du Importera kalkylblad.

  Appen Importera kalkylblad markerad i dialogrutan Nya appar
 4. På sidan Nytt anger du ett Namn på listan.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista, men webbadressen förblir oförändrad.

  Dialogrutan Ny app med namn och filsökväg ifyllda och Importera markerat
 5. Ange en valfri beskrivning.

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Du kan ändra beskrivningen av en lista när som helst med hjälp av listinställningar.

 6. Bläddra till eller ange kalkylbladets filplats. Välj Importera när du är klar.

  Kalkylbladet öppnas i Excel och fönstret Importera till Windows SharePoint Services-lista visas.

 7. I fönstret Importera Windows SharePoint Services tabelllista väljer du Tabellområde,Cellområde ellerNamngivet område. Om du vill markera ett område manuellt väljer du Cellområde ochsedan Markera område. Markera den övre vänstra cellen i kalkylbladet, håll ned Skift och välj den nedre högra cellen i det område du vill markera.

  Excel-kalkylblad med markerat område

  Området visas i fältet Markera område. Välj Importera.

  Dialogrutan Importera till kalkylblad med Importera markerat

  Kontrollera kolumnerna i listan efter att du importerat ett kalkylblad, för att kontrollera att data har importerats som väntat. Du kanske vill ange att en kolumn innehåller valuta i stället för ett tal. Om du vill visa eller ändra listinställningar öppnar du listan, väljer fliken Lista eller väljer Inställningar Knappen Office 365-inställningaroch väljer sedan Lista Inställningar.

 8. Kalkylbladsdata visas i en lista i SharePoint.

  Lista i SharePoint Online

Viktigt!: Se till att använda en 32-bitarswebbläsare, till exempel Microsoft Edge, för att importera ett kalkylblad eftersom import av ett kalkylblad kräver ActiveX filtrering. När du har importerat kalkylbladet kan du arbeta med listan i valfri SharePoint webbläsare som stöds.

Skapa en lista utifrån ett kalkylblad i SharePoint 2010

 1. Välj Webbplatsåtgärder Webbplatsåtgärder-menyn, välj Visa allt webbplatsinnehålloch välj sedan Skapa Knappen Skapa .

  Obs!: En SharePoint-webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar till exempel ett kommando, en knapp eller en länk, kontaktar du administratören.

 2. I SharePoint 2010 gårdu till Alla kategorier och väljer Tomma celler & Anpassad, väljer Importerakalkylblad och väljer sedan Skapa.

  I SharePoint 2007 under Anpassade listorväljer du Importera kalkylbladoch sedan Skapa.

  Dialogrutan Skapa med Importera kalkylblad och skapa markerat
 3. Ange ett namn för listan. Namn måste anges.

  Namnet visas högst upp i listan i de flesta vyerna, blir en del av webbadressen för sidan och visas i webbplatsnavigeringen för att hjälpa användarna att hitta listan. Du kan ändra namn på en lista när som helst, men webbadressen förblir oförändrad.

 4. Ange en beskrivning för listan. En beskrivning är valfri.

  I de flesta vyerna visas beskrivningen under namnet. Du kan ändra beskrivningen för en lista.

  Dialogruta för att skapa import av kalkylblad med Importera markerat
 5. Bläddra eller ange filplatsen för det kalkylblad som du vill importera och välj sedan Importera.

 6. I dialogrutan Importera Windows SharePoint Services-lista väljer du Områdestyp och anger sedan området i kalkylbladet som du vill använda för att skapa listan i Markera område.

  Importera till SharePoint-lista

  Obs!: Beroende på kalkylprogrammet kanske du kan markera cellområdet som du vill använda direkt i kalkylbladet. Ett tabellområde och ett namngivet område måste redan ha definierats i kalkylbladet för att du ska kunna markera det i dialogrutan Importera Windows SharePoint Services i listan.

 7. Välj Importera.

Importerad lista

Kontrollera kolumnerna i listan efter att du importerat ett kalkylblad, för att kontrollera att data har importerats som väntat. Du kanske vill ange att en kolumn innehåller valuta i stället för ett tal. Om du vill visa eller ändra listinställningar öppnar du listan, väljer fliken Lista eller väljer Inställningaroch väljer sedan Lista Inställningar.

Viktigt!: Se till att använda en 32-bitarswebbläsare, till exempel Microsoft Edge, för att importera ett kalkylblad eftersom import av ett kalkylblad kräver ActiveX filtrering. När du har importerat kalkylbladet kan du arbeta med listan i valfri SharePoint webbläsare som stöds.

Kolumntyperna som skapas för en lista baseras på vilka data som finns i kolumnerna i kalkylbladet. En kolumn i kalkylbladet som till exempel innehåller datum blir vanligtvis en datumkolumn i SharePoint-listan.

Du kan importera ett kalkylblad med data i alla versioner av SharePoint, men hur du gör det skiljer sig något mellan versionerna. I exemplen här används Excel, men ett annat kompatibelt kalkylblad fungerar också. Om kalkylprogrammets ursprungliga filformat inte stöds exporterar du dina data till ett kommaavgränsat format (.CSV) och importerar med hjälp av den filen.

Mer information om hur du anpassar och lägger till den importerade listan på en sida eller webbplats finns i Introduktion till listor.

Obs!: Vanligtvis konfigureras kolumnerna på SharePoint-webbplatsen baserat på vilken typ av data de innehåller. När du importerat en lista bör du granska kolumner och data för att kontrollera att allt importerats som väntat. Du kanske vill ange att en kolumn innehåller valuta i stället för bara ett tal. Om du vill visa eller ändra listinställningarna öppnar du listan och Inställningar menyn och väljer Inställningar.

Överst på sidan

Lämna en kommentar

Hade du nytta av den här informationen? I så fall får du gärna meddela oss längst ned på den här sidan. Om den inte var till hjälp, låt oss veta vad som är förvillande eller saknas. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till info och uppdatera artikeln.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×