แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ใน Windows 7 และ Windows 8.1

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1

กำลังเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากคุณกำลังใช้งาน Windows 10 ดูแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ใน Windows 10  

 
เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับพีซีของคุณ หรือเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่บนเครือข่ายในบ้านของคุณ โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถเริ่มพิมพ์ได้ทันที Windows รองรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ และคุณอาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษของเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณกำลังใช้Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 การสนับสนุนเพิ่มเติมและโปรแกรมควบคุมของเครื่องพิมพ์จะมีพร้อมให้บริการผ่านทาง Windows Update
 

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์

โดยส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำในการติดตั้งเครื่องพิมพ์คือการเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ เพียงเสียบสาย USB จากเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่ว่างอยู่ในเครื่องพีซีของคุณ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
 
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบไร้สายที่มี Windows 8.1:
 
 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์ ถ้ามีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณไว้แล้ว เครื่องพิมพ์ควรแสดงให้เห็นภายใต้ เครื่องพิมพ์
 3. ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงอยู่ ให้แตะหรือคลิก เพิ่มอุปกรณ์ แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้ง

 

การติดตั้ง (เพิ่ม) เครื่องพิมพ์เฉพาะที่

 1. คลิกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้น บนเมนูเริ่มต้น ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์
 3. ในตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์ คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์เฉพาะที่
 4. บนหน้า เลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม ใช้พอร์ตที่มีอยู่ และพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่แนะนำได้เลือกไว้แล้ว คลิก ถัดไป
 5. บนหน้า ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และรุ่น จากนั้นคลิก ถัดไป
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ คลิก Windows Update แล้วรอในขณะที่ Windows ตรวจหาโปรแกรมควบคุมเพิ่มเติม
  • หากไม่มีให้ใช้งาน แต่คุณมีซีดีการติดตั้ง ให้คลิก มีดิสก์ แล้วเรียกดูโฟลเดอร์ที่มีโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อยู่ (หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูคู่มือเครื่องพิมพ์)
 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้าง จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
 

หากต้องการติดตั้งเครือข่าย ระบบไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์ Bluetooth

ถ้าคุณพยายามที่จะเพิ่มเครื่องพิมพ์เครือข่ายในสำนักงาน โดยทั่วไปคุณจะต้องตั้งชื่อให้เครื่องพิมพ์ ถ้าคุณไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
 
 1. คลิกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้น บนเมนูเริ่มต้น ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์
 3. ในตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์ คลิก เพิ่มเครือข่าย เครือข่ายไร้สาย หรือเครื่องพิมพ์ Bluetooth
 4. ในรายการของเครื่องพิมพ์ที่มี เลือกเครื่องที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิก ถัดไป (หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย เฉพาะเครื่องพิมพ์ที่อยู่ใน Active Directory ในโดเมนของคุณเท่านั้นที่จะแสดงในรายการ)
 5. หากได้รับพร้อมท์ ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคลิกที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุม 
  ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล
  หากคุณได้รับพร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ดำเนินการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน 
 6. ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมในตัวช่วยสร้าง จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
 
 
 

แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

เริ่มโดยการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของเครื่องพิมพ์เสียบอยู่กับเต้ารับ และเปิดสวิตช์อยู่ ถ้าคุณกำลังพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันหรือเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดเปิดอยู่เช่นกัน ถ้ามีการต่อเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องป้องกันไฟกระชากหรือเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้ตรวจสอบว่ามีการเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณ์นั้นอยู่และเปิดเครื่องแล้ว
 
หากคุณใช้เครื่องพิมพ์แบบมีสาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายของเครื่องพิมพ์ต่อจากเครื่องพิมพ์ไปยังพีซีของคุณอย่างถูกต้อง
 
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกระบบไร้สายของเครื่องพิมพ์เปิดใช้งานและสามารถใช้ได้ เครื่องพิมพ์หลายๆ เครื่องมีปุ่มที่จะแสดงไอคอนระบบไร้สายสีน้ำเงินเมื่อระบบไร้สายสามารถใช้ได้
 
ต่อไป ให้เรียกใช้การทดสอบการเชื่อมต่อระบบไร้สายของเครื่องพิมพ์ อ่านคำแนะนำที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดำเนินการดังกล่าว
 

 

ใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ตัวแก้ไขปัญหาเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาบางอย่างให้คุณได้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหาการพิมพ์ สามารถแก้ไขปัญหาในการติดตั้งและการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 

 

การอัปเดตโปรแกรมควบคุม

เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ต้องการซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณเพิ่งปรับรุ่น Windows จากรุ่นหนึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ปัจจุบันใช้สำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ หากคุณเพิ่งประสบปัญหาไฟฟ้าดับ ไวรัส หรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมนั้นอาจเสียหาย การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับเครื่องพิมพ์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้
 
คุณสามารถค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมได้สามวิธีด้วยกัน ได้แก่
 • ใช้ Windows Update Windows Update อาจมีโปรแกรมควบคุมรุ่นที่ได้รับการอัปเดตสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณมาพร้อมกับแผ่นดิสก์ แผ่นดิสก์นั้นอาจมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์อยู่
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง คุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ให้ลองวิธีนี้ถ้า Windows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ และเครื่องพิมพ์นั้นไม่ได้ให้ซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุมมาด้วย

สำหรับWindows 8.1 

เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจโดยใช้ Internet Explorer ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วเลือก พิมพ์ จากนั้นเลือก พิมพ์ อีกครั้ง ดูลักษณะของเพจที่จะพิมพ์ออกมาด้วยการเลือก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือพิมพ์เพจด้วยการกด Crtl + P
 
เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะรูปภาพจากเพจ (ไม่ใช่ทั้งเพจ) ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้เลือก พิมพ์ อีกครั้ง
 

สำหรับWindows 7 

เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจได้โดยใช้ Internet Explorer ให้กด Crtl + P และเลือกเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แล้วที่คุณต้องการให้พิมพ์