Rozwiązywanie problemów dotyczących opcji płatności

Jeśli masz problem z dodaniem lub zaktualizowaniem opcji płatności, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać ten problem:

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie o błędzie.
  2. Ponownie wpisz numer karty kredytowej bez odstępów, przecinków i innych znaków innych niż cyfry.
  3. Sprawdź poprawność adresu rozliczeniowego, daty ważności i imienia oraz nazwiska podanego dla opcji płatności.
  4. Jeśli używasz nowej opcji płatności, sprawdź, czy została ona aktywowana.
  5. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość środków na koncie opcji płatności, aby zapłacić za zakupy.
  6. Upewnij się, że opcja płatności została autoryzowana na potrzeby rozliczeń online i rozliczeń automatycznych.
  7. Odczekaj kilka dni, jeśli ostatnio dokonano kilku zakupów w krótkim czasie.
  8. Sprawdź, czy w Twojej historii zamówień lub na Twoim koncie nie ma śladów oszukańczych działań.
  9. Skontaktuj się z bankiem, aby dowiedzieć się, dlaczego autoryzacja kończy się niepowodzeniem.
  10. Spróbuj dodać inną opcję płatności lub przełączyć się na inną opcję płatności.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10622 — ostatni przegląd: 23.08.2016 — zmiana: 2

Opinia