Ändra deltagarinställningar för ett Teams-möte

Även om standardinställningarna för deltagare bestäms av en organisations IT-administratör kanske mötesorganisatören vill ändra dem för ett visst möte. Organisatören kan göra de här ändringarna på webbsidan Mötesalternativ.

Gå till Mötesalternativ

Du kan komma åt den här sidan på några olika sätt, beroende på vilken typ av möte det är.

Schemalagda möten

Det finns flera olika sätt att komma åt mötesalternativ för ett schemalagt möte:

 • I teams går du till Kalender Knappen Möten, välj ett möte och klicka sedan Mötesalternativ.

 • I en mötesinbjudan väljer du Mötesalternativ.

 • Under ett möte väljer du Fler åtgärder Ikonen Fler alternativ högst upp i mötesfönstret och sedan Mötesalternativ. En panel öppnas till höger och du kan ändra alternativen direkt därifrån.     

 • Ett annat sätt att komma dit under ett möte är att välja Visa deltagare Visa deltagarikon i möteskontrollerna. Välj sedan Hantera behörigheter Ikonen Hantera deltagare i Microsoft Teamsovanför listan med deltagare.

Snabbmöten

När du har startat ett möte genom att välja Möte nu Knappen Möte nu (oavsett om det är från en kanal eller din kalender):

 1. Välj Visa deltagare Visa deltagarikon i möteskontrollerna. En lista över alla som deltar i mötet visas.

 2. Välj Hantera behörigheter Ikonen Hantera deltagare i Microsoft Teams ovanför listan för att gå till Mötesalternativ.

  Ett annat sätt att komma dit under mötet är att välja Fler åtgärder högst upp i mötesfönstret och sedan Mötesalternativ. En panel öppnas till höger och du kan ändra alternativen direkt därifrån. 

Ändra deltagarinställningar

Det finns flera olika deltagarinställningar som mötesorganisatören kan ändra. 

Välj vem som kan kringgå lobbyn

Som mötesorganisatör kan du bestämma vem som ska ansluta direkt till dina möten och vem som ska vänta på att någon släpper in dem.

Om du väljer att låta andra vänta ser du (och alla andra som tillåts släppa in personer) en lista över personer i lobbyn. Därifrån kan du välja om du vill tillåta eller avvisa dem.

Vem kan kringgå lobbyn? 

Vad som händer

Rekommenderas om...

Bara du

Som mötesorganisatör är det bara du som kan ansluta direkt till mötet. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla andra ska vänta i lobbyn tills du är redo att släppa in dem.

Personer som jag bjuder in*

Alla som får inbjudan, även de som den vidarebefordras till, ansluter direkt till mötet. Det omfattar inte distributionslistor – personer måste bjudas in individuellt. Om du inte vill att andra ska vidarebefordra inbjudan till andra inaktiverar du Tillåt vidarebefordran i inbjudan.

Du vill att en specifik, begränsad grupp personer ska ansluta direkt till mötet och att alla andra ska vänta i lobbyn.

Personer i organisationen.

Det är bara personer i din organisation som kan ansluta direkt till mötet. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla gäster och externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i taget.

Personer i min organisation och gäster

Personer i din organisation och gäster (inklusive de som har andra e-postdomäner än dina) kan komma in på dina möten direkt.

Du vill att alla externa personer (alla utanför organisationen, utom gäster) ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i taget.

Personer i min organisation och betrodda organisationer och gäster

Personer i din Teams-organisation, externa deltagare från betrodda organisationer och gäster kan komma in i dina möten direkt.

Du vill att vissa externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i taget.

Alla

Alla som har tillgång till möteslänken hamnar direkt i mötet, till exempel personer som ringer in.

Du vill inte att någon ska vänta i lobbyn. Du vill att alla ska kunna ansluta till dina möten utan ett speciellt godkännande.

* Ej tillgänglig i kanalmöten

Viktigt!: I stora Teams-möten (300 eller fler deltagare) justerar du Vem kan kringgå lobbyn? till minst Personer i min organisation.

Låta personer som ringer in via telefonen kringgå lobbyn

En växlingsknapp visas bredvid Alltid låta inringare kringgå lobbyn. När den här inställningen är aktiverad kommer personer som ringer via telefon ansluta till mötet utan att behöva vänta på att någon ska släppa in dem. 

Välj växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera den. 

Få ett meddelande när en inringare ansluter sig till eller lämnar

Du kanske vill få en avisering när någon ringer in via telefon ansluter eller lämnar mötet. (Din administratör kan ha aktiverat dessa aviseringar som standard.)

Om du vill ändra den här inställningen klickar du på växlingsknappen bredvid Meddela när uppringarna ansluter eller lämnas? 

Välj vem som kan presentera

Mer information om hur du väljer presentatör och ändrar någons roll före och under ett möte finns i Roller i ett Teams-möte

Obs!: Mötesrum är en del av din organisation och kopplar ihop möten på samma sätt som andra konton i organisationen gör.

Hindra deltagare från att slå på ljudet för sig själva och dela video

För att undvika distraktioner i stora möten kanske du vill bestämma när deltagare kan slå på ljudet och dela sin video. Mer information finns i Hantera ljud- och videobehörigheter för deltagare.

Om du vill förhindra att deltagare slår på ljudet inaktiverar du växlingsknappen bredvid Tillåt mikrofon för deltagare?.

Om du vill förhindra att deltagare delar video inaktiverar du växlingsknappen bredvid Tillåt kamera för deltagare?.

Spela in automatiskt

Om du aktiverar det här alternativet börjar inspelningen så fort mötet startar. Mer information finns i Spela in ett möte i Teams.

Tillåt möteschatt

I allmänhet kan personer som deltar i mötesinbjudan delta i en möteschatt före, under och efter mötet.

Om du väljer Inaktiverad för det här alternativet blir det ingen möteschatt när som helst.

Om du väljer Endast i möte är möteschatten inte tillgänglig före och efter mötet.

Tillåt reaktioner

Du kan välja om personer ska kunna använda livereaktioner i ett möte eller inte. Om du väljer att inte tillåta det kan de fortfarande räcka upp handen. Mer information finns i Uttrycka dig i Teams-möten med livereaktioner.

Låsa ett möte

I ett Teams-möte kan mötesorganisatörer välja att låsa sina möten för att förhindra efterföljande anslutningsförsök. Alla som försöker ansluta till ett låst möte från valfri enhet informeras om att mötet är låst.

Om du vill låsa ett möte från ett skrivbord väljer du Schemalägg ett möte > Anslut > Deltagare > ... > Lås mötet (eller lås upp det när det är låst).

När ett möte är låst kan inga fler deltagare ansluta, men de inbjudna kan fortfarande komma åt möteschatten, inspelningen och annan mötesinformation.

Bild som visar listrutan Deltagare med alternativet Lås möte.

Bild som visar låsmötesskärmen med knappen "Lås" längst ned.

Obs!: När deltagarna lämnar mötet kan de inte ansluta igen förrän mötet har låsts upp.

Du kan komma åt de här alternativen antingen före eller under ett möte

Före ett möte

 1. Gå till Teams-kalendern och välj mötet.

 2. Rulla nedåt och välj Mötesalternativ.

Under ett möte

 • Välj Visa deltagare Visa deltagarikon och sedan Mötesalternativ.

Tillgängliga alternativ

Välj vem som kan kringgå lobbyn

Som mötesorganisatör kan du bestämma vem som ska ansluta direkt till dina möten och vem som ska vänta på att någon släpper in dem.

Om du väljer att låta andra vänta ser du (och alla andra som tillåts släppa in personer) en lista över personer i lobbyn. Därifrån kan du välja om du vill tillåta eller avvisa dem.

Vem kan kringgå lobbyn? 

Vad som händer

Rekommenderas om...

Bara du

Som mötesorganisatör är det bara du som kan ansluta direkt till mötet. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla andra ska vänta i lobbyn tills du är redo att släppa in dem.

Personer som jag bjuder in*

Alla som får inbjudan, även de som den vidarebefordras till, ansluter direkt till mötet. Det omfattar inte distributionslistor – personer måste bjudas in individuellt. Om du inte vill att andra ska vidarebefordra inbjudan till andra inaktiverar du Tillåt vidarebefordran i inbjudan.

Du vill att en specifik, begränsad grupp personer ska ansluta direkt till mötet och att alla andra ska vänta i lobbyn.

Personer i organisationen.

Det är bara personer i din organisation som kan ansluta direkt till mötet. Alla andra väntar i lobbyn.

Du vill att alla gäster och externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i taget.

Personer i min organisation och gäster

Personer i din organisation och gäster (inklusive de som har andra e-postdomäner än dina) kan komma in på dina möten direkt.

Du vill att alla externa personer (alla utanför organisationen, utom gäster) ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i taget.

Personer i min organisation och betrodda organisationer och gäster

Personer i din Teams-organisation, externa deltagare från betrodda organisationer och gäster kan komma in i dina möten direkt.

Du vill att vissa externa personer ska vänta i lobbyn så att du kan godkänna dem en i taget.

Alla

Alla som har tillgång till möteslänken hamnar direkt i mötet, till exempel personer som ringer in.

Du vill inte att någon ska vänta i lobbyn. Du vill att alla ska kunna ansluta till dina möten utan ett speciellt godkännande.

* Ej tillgänglig i kanalmöten

Viktigt!: I stora Teams-möten (300 eller fler deltagare) justerar du Vem kan kringgå lobbyn? till minst Personer i min organisation.

Låta personer som ringer in via telefonen kringgå lobbyn

En växlingsknapp visas bredvid Alltid låta inringare kringgå lobbyn. När den här inställningen är aktiverad kommer personer som ringer via telefon ansluta till mötet utan att behöva vänta på att någon ska släppa in dem. 

Välj växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera den. 

Få ett meddelande när en inringare ansluter sig till eller lämnar

Du kanske vill få en avisering när någon ringer in via telefon ansluter eller lämnar mötet. (Din administratör kan ha aktiverat dessa aviseringar som standard.)

Om du vill ändra den här inställningen klickar du på växlingsknappen bredvid Meddela när uppringarna ansluter eller lämnas? 

Välj vem som kan presentera

Mer information om hur du väljer presentatör och ändrar någons roll före och under ett möte finns i Roller i ett Teams-möte

Obs!: Mötesrum är en del av din organisation och kopplar ihop möten på samma sätt som andra konton i organisationen gör.

Hanterat läge

Om du väljer det här alternativet får du ett möte med hög kontroll. Deltagare kan bara visa innehåll som presentatörer delar och personer som framhävs av organisatören.

Hindra deltagare från att slå på ljudet för sig själva och dela video

För att undvika distraktioner i stora möten kanske du vill bestämma när deltagare kan slå på ljudet och dela sin video. Mer information finns i Hantera ljud- och videobehörigheter för deltagare.

Om du vill förhindra att deltagare slår på ljudet inaktiverar du växlingsknappen bredvid Tillåt mikrofon för deltagare?.

Om du vill förhindra att deltagare delar video inaktiverar du växlingsknappen bredvid Tillåt kamera för deltagare?.

Spela in automatiskt

Om du aktiverar det här alternativet börjar inspelningen så fort mötet startar. Mer information finns i Spela in ett möte i Teams.

Tillåt möteschatt

I allmänhet kan personer som deltar i mötesinbjudan delta i en möteschatt före, under och efter mötet.

Om du väljer Inaktiverad för det här alternativet blir det ingen möteschatt när som helst.

Om du väljer Endast i möte är möteschatten inte tillgänglig före och efter mötet.

Tillåt reaktioner

Du kan välja om personer ska kunna använda livereaktioner i ett möte eller inte. Om du väljer att inte tillåta det kan de fortfarande räcka upp handen. Mer information finns i Uttrycka dig i Teams-möten med livereaktioner.

Låsa ett möte

Så här låser du ett möte från en mobil enhet: klicka på Schemalägg ett möte > Anslut > ... (i mötesverktygsfältet) > Lås mötet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×