Mục lục
×

Chọn một danh mục bên dưới để tìm hiểu thêm về các dịch Microsoft Store của bạn và tìm trợ giúp chi tiết cho sự cố thanh toán và lập hóa đơn của bạn.

Lưu ý: Ứng dụng Microsoft Store cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh tùy theo khu vực của bạn.

Cần thêm trợ giúp

Khám phá Microsoft Store & giúp về thanh toán

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×