Mục lục
×

Bạn chỉ có thể được hoàn tiền cho các Xbox One chơi và ứng Microsoft Store khác nếu: 

  • Bạn mới chơi trò chơi đó trên tất cả các thiết bị trong chưa đến hai tiếng.

  • Cài đặt quyền riêng tư của bạn được đặt là Đầy đủ. Nếu được đặt là Cơ bản,chúng tôi sẽ không thể tính toán mức sử dụng trò chơi của bạn, điều này có thể dẫn đến việc bạn bị từ chối hoàn tiền. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > chẩn đoán > về & bạn.   

  • Trò chơi đã được phát hành hơn 24 giờ.

  • Trò chơi hoặc ứng dụng không nằm trong gói.

  • Bạn đã đăng nhập bằng đúng tài khoản.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về chính sách hoàn tiền của chúng tôi, hãy xem Microsoft Store khoản Bán hàng .

Lưu ý: Ở Úc, thông tin hoàn tiền này không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà bạn có thể có theo Luật Người tiêu dùng Úc. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn theo Luật Người tiêu dùng Úc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×