Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn chỉ có thể được hoàn tiền cho các Xbox One chơi và ứng Microsoft Store khác nếu: 

  • Bạn mới chơi trò chơi đó trên tất cả các thiết bị trong chưa đến hai tiếng.

  • Cài đặt quyền riêng tư của bạn được đặt là Đầy đủ. Nếu được đặt là Cơ bản,chúng tôi sẽ không thể tính toán mức sử dụng trò chơi của bạn, điều này có thể dẫn đến việc bạn bị từ chối hoàn tiền. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > chẩn đoán > về & bạn.   

  • Trò chơi đã được phát hành hơn 24 giờ.

  • Trò chơi hoặc ứng dụng không nằm trong gói.

  • Bạn đã đăng nhập bằng đúng tài khoản.

Tìm hiểu thêm

Để biết thêm thông tin về chính sách hoàn tiền của chúng tôi, hãy xem Microsoft Store khoản Bán hàng .

Lưu ý: Ở Úc, thông tin hoàn tiền này không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà bạn có thể có theo Luật Người tiêu dùng Úc. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn theo Luật Người tiêu dùng Úc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×