Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi yêu cầu hoàn tiền cho bất kỳ mặt hàng nào đã mua từ Microsoft Store, bạn có thể theo dõi trạng thái hoàn tiền trực tuyến.

Không phải tất cả các đăng ký đều đủ điều kiện được hoàn tiền. Nếu đủ điều kiện để được hoàn tiền, bạn có thể xem trạng thái hoàn tiền bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Nếu bạn không đủ điều kiện được hoàn tiền hoặc nếu bạn đã hủy bỏ tính năng thanh toán định kỳ, thì sẽ không có mục nhập hoàn tiền.

 1. Nếu đủ điều kiện để được hoàn tiền, bạn có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền trên trang Lịch sử đơn hàng của tài khoản Microsoft. 
  Mở Lịch sử đơn hàng

 2. Tìm sản phẩm. Mục này sẽ bao gồm trạng thái hoàn tiền.

 3. Nếu bạn thấy chúng tôi đã thực hiện hoàn tiền nhưng tiền chưa được ghi có vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn thì hãy đợi một vài ngày. Tùy thuộc vào ngân hàng, có thể mất một vài ngày để xử lý khoản tiền hoàn lại. 

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy khoản tiền hoàn lại, đó là do bạn đã hủy bỏ đăng ký của mình ngoài thời gian đủ điều kiện được hoàn tiền.

 1. Bạn có thể kiểm tra trạng thái trả lại hàng hoặc đổi hàng trên trang Lịch sử đơn hàng của tài khoản Microsoft. 
  Mở Lịch sử đơn hàng

 2. Tìm sản phẩm. Điều này sẽ bao gồm trạng thái đổi trả hoặc hoàn tiền.

 3. Nếu bạn thấy chúng tôi đã thực hiện hoàn tiền nhưng tiền chưa được ghi có vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn thì hãy đợi một vài ngày. Tùy thuộc vào ngân hàng, có thể mất một vài ngày để xử lý khoản tiền hoàn lại.

 1. Bạn có thể kiểm tra trạng thái hoàn tiền trên trang lịch sử đơn hàng Xbox của mình. 
  Mở Lịch sử đơn hàng

 2. Tìm sản phẩm. Mục này sẽ bao gồm trạng thái hoàn tiền.

 3. Nếu bạn thấy chúng tôi đã thực hiện hoàn tiền nhưng tiền chưa được ghi có vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn thì hãy đợi một vài ngày. Tùy thuộc vào ngân hàng, có thể mất một vài ngày để xử lý khoản tiền hoàn lại.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Để được hỗ trợ trước khi bán hoặc sự cố về mua hàng,hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Bán hàng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×