Mục lục
×

Trên web

  1. Để xem số dư tài khoản Microsoft của bạn, hãy đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft của bạn.văn bản thay thế

Nhận thêm trợ giúp về thanh & toán

Trên Xbox One

Bạn có thể kiểm tra số dư tài khoản Microsoft trên tài khoản Tay cầm điều khiển Xbox One mà không cần truy cập trực tuyến. 

  1. Chọn Hệ thống  > Cài đặt Tài khoản > Thanh toán và lập hóa đơn. Để giúp bảo vệ tài khoản, bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu.

  2. Bạn sẽ thấy Tùy chọn thanh toán, trong đó số dư của bạn được hiển thị trong Tài khoản Microsoft. Nếu có nhiều tùy chọn thanh toán, thì bạn có thể phải cuộn sang phải để xem. văn bản thay thế

Nhận thêm thông tin thanh & toán giúp Nhậnthêm trợ giúp về thanh toánXbox

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×