Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn có một phương thức thanh toán cho tài khoản Microsoft của mình mà bạn không còn sử dụng nữa hoặc tài khoản đó đã hết hạn, bạn có thể xóa phương thức thanh toán đó.

  1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft của bạn.
    Mở tùy chọn thanh toán

  2. Tìm phương thức thanh toán mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.

  3. Xác nhận rằng bạn muốn xóa phương thức thanh toán của mình, sau đó chọn Xóa.

Xem thêm

Cập nhật địa chỉ thanh toán và tùy chọn thanh toán của bạn trong bảng điều khiển Xbox

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×