Mục lục
×

Nếu bạn mua nội dung từ Microsoft Store, bạn có thể hủy toàn bộ đơn hàng hoặc một mặt hàng trong đơn đặt hàng trước khi mặt hàng được chuyển đi hoặc thanh toán.

Lưu ý: Các bước sau đây đề cập cách hủy đơn đặt hàng và đơn đặt hàng trước từ Microsoft Store. Nếu bạn muốn hủy bỏ gói đăng ký Microsoft để thay thế, hãy xem Hủy bỏ hoặc tắt tính năng thanh toán định kỳ cho gói đăng ký Microsoft. Đối với các chủ đề khác liên quan đến trả lại hàng, hủy bỏ và đơn hàng, hãy xem Chủ đề Liên quan bên dưới.

 1. Đăng nhập vào Lịch sử đơn hàng bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập vào từng tài khoản để kiểm tra lịch sử đơn hàng của bạn.

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Nếu bạn muốn hủy toàn bộ đơn hàng:
   Tìm đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng trước mà bạn muốn hủy, rồi chọn Hủy bỏ mặt hàng bên cạnh đơn đặt hàng.

  • Nếu bạn muốn hủy bỏ một mặt hàng trong đơn đặt hàng:
   Tìm đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng trước mà bạn muốn hủy, chọn Hủy bỏ mặt hàng bên cạnh mặt hàng, chọn hộp kiểm bên cạnh mặt hàng, rồi chọn nút Hủy bỏ mục.

 3. Kiểm tra hộp thư email đến để tìm email xác nhận rằng đơn hàng đã bị hủy bỏ. Nếu bạn không thấy email xác nhận hủy bỏ trong hộp thư đến, hãy kiểm tra thư mục spam hoặc thư rác sau vài phút. Nếu bạn vẫn không thấy email xác nhận hủy bỏ sau khi đợi một lúc, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft Store.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Chọn các câu hỏi bên dưới để xem câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về việc hủy đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng trước.

Tùy thuộc vào loại đơn hàng mà bạn đang muốn hủy, dưới đây là một số thông tin về lý do bạn không thể hủy bỏ đơn hàng do không thấy tùy chọn Hủy Mặt hàng .

Đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước đã được giao đến cho bạn

Nếu bạn không thấy tùy chọn Hủy Mặt hàng để hủy bỏ đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước, thì có thể là do đơn hàng đã được lập hóa đơn hoặc đơn hàng đó đã được gửi đi.  

Trong tình huống này, xem mục Trả lại mặt hàng bạn đã mua từ Microsoft để trao đổi hoặc hoàn tiền để yêu cầu hoàn tiền. Để xem trạng thái hoàn tiền, hãy chuyển đến Xem trạng thái đổi trả và hoàn tiền từ Microsoft Store.

Đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước đối với hàng hóa kỹ thuật số

Nếu bạn không thấy tùy chọn Hủy Mặt hàng cho một đơn đặt hàng đối với hàng hóa kỹ thuật số (chẳng hạn như ứng dụng, phim, chương trình TV và sách), thì có thể là do đơn hàng của bạn đã được lập hóa đơn.  

Nếu đây là trường hợp của bạn, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft Store. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang trợ Microsoft Store trợ giúp.

Đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng trước Xbox

Nếu bạn không thấy tùy chọn Hủy Mặt hàng để hủy giao dịch mua Xbox (chẳng hạn như trò chơi), thì có thể là do đơn hàng của bạn đã được lập hóa đơn hoặc đơn hàng đó đã được gửi đi.

Trong tình huống này, hãy đi tới biểu mẫu web Yêu cầu hoàn tiền Xbox.

Nếu có giao dịch mua hàng do sơ ý hoặc trái phép trên tài khoản của bạn, bạn có thể Trả lại các mặt hàng bạn đã mua từ Microsoft để đổi lấy mặt hàng khác hoặc để được hoàn tiền.

Nếu bạn cho phép trẻ sử dụng thẻ tín dụng của mình hoặc phương thức thanh toán khác để mua hàng bằng tài khoản của trẻ, bạn có thể Theo dõi các giao dịch mua hàng trong Microsoft Store của trẻ. Nhận thêm thông tin về cách yêucầu trẻ hỏi cha mẹ trước khi mua hàng trong ứng dụng Microsoft Store và Windows 10 và Xbox One của   bạn.

Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tài khoản của mình, hãy tìm hiểu cách quay lại tài khoản Microsoft của bạn nếu tài khoản đó đã bị xâm phạm và cách giúp bảo vệ tài khoản Microsoft của bạn.

Nếu bạn đã bị tính phí nhiều lần cho cùng một đơn hàng, hãy chuẩn bị tài khoản Microsoft và số đơn hàng rồi liên hệ bộ phận Hỗ trợ của Microsoft Store. Xem thêm thông tin trên trang Microsoft Store trợ giúp.

 • Đối với nội dung tải xuống kỹ thuật số, bạn sẽ bị tính phí ngay sau khi mua.

 • Đối với các mặt hàng chúng tôi gửi cho bạn, bạn sẽ bị tính phí khi đơn hàng được gửi đến nhà kho.

 • Để biết thông tin về thời điểm bạn bị tính phí cho đơn đặt hàng trước, hãy xem Đơn đặt hàng trước cho Microsoft Store.

Đơn đặt hàng trước bị hủy bỏ nếu không thể ủy quyền phương thức thanh toán của bạn tại thời điểm phát hành sản phẩm. Ví dụ: điều này có thể xảy ra nếu thẻ tín dụng của bạn hết hạn trước khi mục đó khả dụng.

Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ gửi email yêu cầu bạn cập nhật thông tin thanh toán để bạn có thể đặt lại thông tin trước khi phát hành.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×