Mục lục
×
Công thức & hàm

Sử dụng VLOOKUP khi bạn cần tìm mọi thứ trong bảng hoặc dải ô theo hàng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.
  1. Hãy chọn ô

  2. Nhập = VLOOKUP (rồi chọn giá trị để tra cứu.

  3. Nhập dấu phẩy (,) và chọn phạm vi hoặc bảng để tìm giá trị.

  4. Nhập dấu phẩy (,) và số cột có chứa giá trị tra cứu.

  5. Nhập, FALSE) để tìm kết quả khớp chính xác.

  6. Nhấn Enter.

Công thức cho ví dụ về video như sau:

= VLOOKUP (A7, A2: B5, 2, FALSE).

Ở dạng đơn giản nhất, hàm VLOOKUP cho biết:

=VLOOKUP(giá trị tra cứu, dải ô chứa giá trị tra cứu, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, chỉ định tùy chọn TRUE cho kết quả khớp tương đối hoặc FALSE cho kết quả khớp chính xác).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm VLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×