Chủ đề liên quan
×
Công thức & hàm
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Công thức & hàm

Hàm VLOOKUP

Sử dụng hàm VLOOKUP khi bạn cần tìm nội dung trong một bảng hoặc dải ô theo hàng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Chọn một ô.

  2. Nhập =VLOOKUP( rồi chọn giá trị cần tra cứu.

  3. Nhập dấu phẩy (,) và chọn dải ô hoặc bảng để tìm giá trị.

  4. Nhập dấu phẩy (,) và số cột chứa giá trị tra cứu.

  5. Nhập ,FALSE) để tìm kết quả khớp chính xác.

  6. Nhấn Enter.

Công thức cho ví dụ video như sau:

=VLOOKUP(A7, A2:B5, 2, FALSE).

Ở dạng đơn giản nhất, hàm VLOOKUP cho biết:

=VLOOKUP(giá trị tra cứu, dải ô chứa giá trị tra cứu, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, chỉ định tùy chọn TRUE cho kết quả khớp tương đối hoặc FALSE cho kết quả khớp chính xác).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm VLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×