Mục lục
×
Công thức & hàm
Công thức & hàm

VLOOKUP

Sử dụng hàm VLOOKUP khi bạn cần tìm nội dung trong một bảng hoặc dải ô theo hàng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
  1. Chọn một ô.

  2. Nhập =VLOOKUP( rồi chọn giá trị cần tra cứu.

  3. Nhập dấu phẩy (,) và chọn dải ô hoặc bảng để tìm giá trị.

  4. Nhập dấu phẩy (,) và số cột chứa giá trị tra cứu.

  5. Nhập ,FALSE) để tìm kết quả khớp chính xác.

  6. Nhấn Enter.

Công thức cho ví dụ video như sau:

=VLOOKUP(A7, A2:B5, 2, FALSE).

Ở dạng đơn giản nhất, hàm VLOOKUP cho biết:

=VLOOKUP(giá trị tra cứu, dải ô chứa giá trị tra cứu, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, chỉ định tùy chọn TRUE cho kết quả khớp tương đối hoặc FALSE cho kết quả khớp chính xác).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm VLOOKUP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×