Klik op een letter om naar de functies te gaan waarvan de naam met deze letter begint. Of druk op Ctrl+F om een functie te zoeken door de eerste paar letters of een beschrijvend woord te typen. Klik in de eerste kolom op de naam van een functie voor gedetailleerde informatie over deze functie.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Opmerking: Versiemarkeringen geven aan in welke versie van Excel een functie is geïntroduceerd. Deze functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies.

Belangrijk: De berekende resultaten van formules en van sommige Excel-werkbladfuncties kunnen enigszins verschillen tussen een Windows-pc met x86- of x86-64-architectuur en een Windows RT-pc met ARM-architectuur. Meer informatie over de verschillen.

Functienaam

Type en beschrijving

ABS, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal

SAMENG.RENTE, functie

Financial:    Berekent de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

SAMENG.RENTE.V, functie

Financial:    Geeft als resultaat de samengestelde rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd

BOOGCOS, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal

BOOGCOSH, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal

BOOGCOT, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de boogcotangens van een getal

BOOGCOTH, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de boogcotangens hyperbolicus van een getal

AGGREGAAT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een statistische waarde in een lijst of database

ADRES, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad

AMORDEGRC, functie

Financial:    Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen

AMORLINC, functie

Financial:    Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode

EN, functie

Logical:    Geeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn

ARABISCH, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zet een Romeins cijfer om in een Arabisch getal

BEREIKEN, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing

functie ARRAYTOTEXT
Office 365-knop

Text:    Geeft als resultaat een matrix met tekstwaarden uit een gegeven bereik

ASC, functie

Text:    Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)

BOOGSIN, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de boogsinus van een getal

BOOGSINH, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal

BOOGTAN, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de boogtangens van een getal

BOOGTAN2, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten

BOOGTANH, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal

GEM.DEVIATIE, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde

GEMIDDELDE, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten

GEMIDDELDEA, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

GEMIDDELDE.ALS, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria

GEMIDDELDEN.ALS, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen.

BAHT.TEKST, functie

Text:    Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)

BASIS, functie

Math and trigonometry:    Converteert een getal naar tekst met een opgegeven radix (basis)

BESSEL.I, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de Bessel-functie In(x)

BESSEL.J, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)

BESSEL.K, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)

BESSEL.Y, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)

BETAVERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de cumulatieve bètaverdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

BETA.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de cumulatieve bètaverdeling

BETAINV, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdeling voor een gegeven bètaverdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

BETA.INV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdeling voor een gegeven bètaverdeling

BIN2DEC, functie

Engineering:    Converteert een binair getal naar een decimaal getal

BIN2HEX, functie

Engineering:    Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal

BIN2OCT, functie

Engineering:    Converteert een binair getal naar een octaal getal

BINOMIALE.VERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de kans van de binomiaalverdeling voor individuele termen

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

BINOM.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de kans van de binomiaalverdeling voor individuele termen

BINOM.VERD.BEREIK, functie
Excel 2013

Statistical:    Geeft als resultaat de kans van een testresultaat met behulp van een binomiale verdeling

BINOMIALE.INV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiaalverdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium

BIT.EN, functie
Excel 2013

Engineering:    Geeft als resultaat een bitsgewijze En-bewerking van twee getallen

BIT.VERSCHUIF.LINKS, functie
Excel 2013

Engineering:    Geeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar links is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving

BIT.OF, functie
Excel 2013

Engineering:    Geeft als resultaat een bitsgewijze OF-bewerking van 2 getallen

BIT.VERSCHUIF.RECHTS, functie
Excel 2013

Engineering:    Geeft als resultaat een waardegetal dat naar rechts is verplaatst door shift_amount bits

BIT.EX.OF, functie
Excel 2013

Engineering:    Geeft als resultaat een bitsgewijze XOR van twee getallen

BYCOL
Office 365-knop

Logical:    Past een LAMBDA toe op elke kolom en retourneert een matrix van de resultaten

BYROW
Office 365-knop

Logical:    Past een LAMBDA toe op elke rij en retourneert een matrix van de resultaten

ROEPEN, functie

Add-in and Automation:    Roept een procedure aan in een DLL (Dynamic Link Library) of codebron

AFRONDEN.BOVEN, functie

Compatibility:    Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BOVEN.WISK, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG, functie

Math and trigonometry:    Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond.

CEL, functie

Information:    Geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel

Deze functie is niet beschikbaar in Excel voor het web.

TEKEN, functie

Text:    Geeft als resultaat het teken dat bij de opgegeven code hoort

CHI.KWADRAAT, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

Opmerking: In Excel 2007, is dit een statistische functie.

CHI.KWADRAAT.INV, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

Opmerking: In Excel 2007, is dit een statistische functie.

CHI.TOETS, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets

Opmerking: In Excel 2007, is dit een statistische functie.

CHIKW.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de cumulatieve bètakansdichtheid

CHIKW.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.INV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de cumulatieve bètakansdichtheid

CHIKW.INV.RECHTS, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.TEST, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets

KIEZEN, functie

Lookup and reference:    Kiest een waarde in een lijst met waarden

KIES.KOLOMMEN
Office 365-knop

Lookup and reference:    Retourneert de opgegeven kolommen uit een matrix

KIES.RIJEN
Office 365-knop

Lookup and reference:    Retourneert de opgegeven rijen uit een matrix

WISSEN.CONTROL, functie

Text:    Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst

CODE, functie

Text:    Geeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks

KOLOM, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing

KOLOMMEN, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzing

COMBINATIES, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten

COMBIN.A, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Geeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items

COMPLEX, functie

Engineering:    Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal

TEKST.SAMENV, functie
2019

Text:    Combineert de tekst van meerdere bereiken en/of tekenreeksen, maar biedt geen argumenten voor het scheidingsteken of het negeren van lege cellen.

TEKST.SAMENVOEGEN, functie

Text:    Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment

BETROUWBAARHEID, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

BETROUWBAARHEID.NORM, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde

BETROUWBAARHEID.T, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde van een populatie met behulp van de Student T-verdeling

CONVERTEREN, functie

Engineering:    Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid

CORRELATIE, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen

COS, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de cosinus van een getal

COSH, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal

COT, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal

COTH, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de cotangens van een hoek

AANTAL, functie

Statistical:    Telt het aantal getallen in de argumentenlijst

AANTALARG, functie

Statistical:    Telt het aantal waarden in de argumentenlijst

AANTAL.LEGE.CELLEN, functie

Statistical:    Telt het aantal lege cellen in een bereik

AANTAL.ALS, functie

Statistical:    Telt in een bereik het aantal cellen dat voldoet aan een bepaald criterium

AANTALLEN.ALS, functie

Statistical:    Telt in een bereik het aantal cellen dat voldoet aan meerdere criteria

COUP.DAGEN.BB, functie

Financial:    Geeft als resultaat het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum

COUP.DAGEN, functie

Financial:    Geeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt

COUP.DAGEN.VV, functie

Financial:    Geeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum

COUP.DATUM.NB, functie

Financial:    Geeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatum

COUP.AANTAL, functie

Financial:    Geeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum

COUP.DATUM.VB, functie

Financial:    Geeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum

COVARIANTIE, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gekoppelde deviaties

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

COVARIANTIE.P, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gekoppelde deviaties

COVARIANTIE.S, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingen

CRIT.BINOM, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiaalverdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

COSEC, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de cosecans van een hoek

COSECH, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de cosecans hyperbolicus van een hoek

KUBUSKPILID, functie

Cube:    Geeft als resultaat de naam, eigenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator) en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken.

KUBUSLID, functie

Cube:    Geeft als resultaat een lid of tuple in een kubushiërarchie. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tuple in de kubus aanwezig is.

KUBUSLIDEIGENSCHAP, functie

Cube:    Geeft als resultaat de waarde van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en geeft als resultaat de opgegeven eigenschap voor dit lid.

KUBUSGERANGSCHIKTLID, functie

Cube:    Geeft als resultaat het zoveelste, gerangschikte lid in een set. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de 10 beste studenten.

KUBUSSET, functie

Cube:    Definieert een berekende set leden of tuples door een ingestelde expressie naar de kubus op de server te sturen, alwaar de set wordt gemaakt en vervolgens wordt geretourneerd naar Microsoft Office Excel.

KUBUSSETAANTAL, functie

Cube:    Geeft als resultaat het aantal onderdelen in een set.

KUBUSWAARDE, functie

Cube:    Geeft als resultaat een samengestelde waarde van een kubus.

CUM.RENTE, functie

Financial:    Geeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd

CUM.HOOFDSOM, functie

Financial:    Geeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald

DATUM, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datum

DATUMVERSCHIL, functie

Date and time:    Berekent het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums. Deze functie is handig in formules waarin u een leeftijd moet berekenen.

DATUMWAARDE, functie

Date and time:    Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal

DBGEMIDDELDE, functie

Database:    Geeft als resultaat de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevens

DAG, functie

Date and time:    Converteert een serieel getal naar een dag van de maand

DAGEN, functie
Excel 2013

Date and time:    Geeft als resultaat het aantal dagen tussen twee datums

DAGEN360, functie

Date and time:    Berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen

DB, functie

Financial:    Geeft als resultaat de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'-methode

DBCS, functie
Excel 2013

Text:    Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)

DBAANTAL, functie

Database:    Telt de cellen met getallen in een database

DBAANTALALC, functie

Database:    Telt de niet-lege cellen in een database

DDB, functie

Financial:    Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft

DEC2BIN, functie

Engineering:    Converteert een decimaal getal naar een binair getal

DEC2HEX, functie

Engineering:    Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal

DEC2OCT, functie

Engineering:    Converteert een decimaal getal naar een octaal getal

DECIMAAL, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Zet een getal in de vorm van tekst met een bepaalde basis om in een decimaal getal

GRADEN, functie

Math and trigonometry:    Converteert radialen naar graden

DELTA, functie

Engineering:    Test of twee waarden gelijk zijn

DEV.KWAD, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat

DBLEZEN, functie

Database:    Haalt uit een database één record op die voldoet aan de gespecificeerde criteria

DISCONTO, functie

Financial:    Geeft als resultaat het discontopercentage voor een waardepapier

DBMAX, functie

Database:    Geeft als resultaat de maximumwaarde in de geselecteerde databasegegevens

DBMIN, functie

Database:    Geeft als resultaat de minimumwaarde in de geselecteerde databasegegevens

DOLLAR, functie

Text:    Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie $ (dollar)

DOLLAR.DE, functie

Financial:    Converteert een prijs in dollars, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in dollars, uitgedrukt in een decimaal getal

DOLLAR.BR, functie

Financial:    Converteert een prijs in dollars, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in dollars, uitgedrukt in een breuk

DBPRODUCT, functie

Database:    Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database

WEGLATEN
Office 365-knop

Lookup and reference:    Hiermee wordt een opgegeven aantal rijen of kolommen uitgesloten van het begin of einde van een matrix

DBSTDEV, functie

Database:    Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef van geselecteerde databasegegevens

DBSTDEVP, functie

Database:    Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens

DBSOM, functie

Database:    Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria

DUUR, functie

Financial:    Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen

DBVAR, functie

Database:    Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef van geselecteerde databasegegevens

DBVARP, functie

Database:    Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens

ZELFDE.DAG, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt

EFFECT.RENTE, functie

Financial:    Geeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentage

URL.CODEREN, functie
Excel 2013

Web:    Geeft als resultaat een tekenreeks met URL-codering

Deze functie is niet beschikbaar in Excel voor het web.

LAATSTE.DAG, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden

FOUTFUNCTIE, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de foutfunctie

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Engineering:    Geeft als resultaat de foutfunctie

FOUT.COMPLEMENT, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de complementaire foutfunctie

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Engineering:    Geeft als resultaat de complementaire FOUTFUNCTIE-functie geïntegreerd tussen x en oneindigheid

TYPE.FOUT, functie

Information:    Geeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel

EUROCONVERT, functie

Add-in and Automation:    Berekent een waarde om naar euro's, rekent euro's om naar een valuta van een andere eurolidstaat of rekent een valuta van een eurolidstaat om naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)

EVEN, functie

Math and trigonometry:    Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal

EXACT, functie

Text:    Controleert of twee tekstwaarden identiek zijn

EXP, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat e tot de macht van een bepaald getal

UITBREIDEN
Office 365-knop

Lookup and reference:    Hiermee wordt een matrix uitgevouwen of opgevuld tot opgegeven rij- en kolomdimensies.

EXPON.VERD.N, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de exponentiële verdeling

EXPON.VERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de exponentiële verdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

FACULTEIT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de faculteit van een getal

DUBBELE.FACULTEIT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal

ONWAAR, functie

Logical:    Geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR

F.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de F-verdeling

F.VERDELING, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de F-verdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

F.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de F-verdeling

De functie FILTER

Office 365-knop

Lookup and reference:    Filtert een gegevensbereik op basis van de opgegeven criteria

XML.FILTEREN, functie
Excel 2013

Web:    Geeft als resultaat specifieke gegevens van de XML-inhoud op basis van het opgegeven XPath

Deze functie is niet beschikbaar in Excel voor het web.

VIND.ALLES, VIND.ALLES.B, functie

Text:    Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

F.INV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

F.INV.RECHTS, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

F.INVERSE, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

In Excel 2007 is dit een statistische functie.

FISHER, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de Fisher-transformatie

FISHER.INV, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie

VAST, functie

Text:    Maakt een getal op als tekst met een vast aantal decimalen

AFRONDEN.BENEDEN, functie

Compatibility:    Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af

In Excel 2007 en Excel 2010 is dit een wiskundige en trigonometrische functie.

AFRONDEN.BENEDEN.WISK, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG, functie

Math and trigonometry:    Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond.

VOORSPELLEN, functie

Statistical:    Geeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend

In Excel 2016 is deze functie vervangen door VOORSPELLEN.LINEAR als onderdeel van de nieuwe Voorspellingsfuncties, maar deze functie is nog steeds beschikbaar voor compatibiliteit met eerdere versies.

VOORSPELLEN.ETS, functie
Excel 2016

Statistical:    Retourneert een toekomstige waarde op basis van bestaande (historische) waarden door de AAA-versie van het algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing) te gebruiken

VOORSPELLEN.ETS.CONFINT, functie
Excel 2016

Statistical:    Retourneert een betrouwbaarheidsinterval voor de voorspelde waarde bij de opgegeven doeldatum

VOORSPELLEN.ETS.SEASONALITY, functie
Excel 2016

Statistical:    Retourneert de lengte van het terugkerende patroon dat in Excel wordt gedetecteerd voor de opgegeven tijdreeks

VOORSPELLEN.ETS.STAT, functie
Excel 2016

Statistical:    Retourneert een statistische waarde die het resultaat is van de voorspelling van een tijdreeks

VOORSPELLEN.LINEAR, functie
Excel 2016

Statistical:    Geeft als resultaat een toekomstige waarde op basis van bestaande waarden

FORMULETEKST, functie
Excel 2013

Lookup and reference:    Geeft als resultaat de formule op de opgegeven verwijzing, in de vorm van tekst

INTERVAL, functie

Statistical:    Geeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix

F.TEST, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat het resultaat van een F-toets

F.TOETS, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat het resultaat van een F-toets

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

TW, functie

Financial:    Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering

TOEK.WAARDE2, functie

Financial:    Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentages

GAMMA, functie
Excel 2013

Statistical:    Geeft als resultaat de waarde van de gamma-functie

GAMMA.VERD.N, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de gammaverdeling

GAMMA.VERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de gammaverdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

GAMMA.INV.N, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gammaverdeling

GAMMA.INV, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gammaverdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

GAMMA.LN, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gammafunctie, G(x)

GAMMA.LN.NAUWKEURIG, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gammafunctie, G(x)

GAUSS, functie
Excel 2013

Statistical:    Geeft als resultaat 0,5 minder dan de cumulatieve normale standaardverdeling

GGD, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de grootste gemene deler

MEETK.GEM, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het meetkundige gemiddelde

GROTER.DAN, functie

Engineering:    Test of een getal groter is dan de drempelwaarde

DRAAITABEL.OPHALEN, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat gegevens uit een draaitabelrapport

GROEI, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend

HARM.GEM, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het harmonische gemiddelde

HEX2BIN, functie

Engineering:    Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal

HEX2DEC, functie

Engineering:    Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal

HEX2OCT, functie

Engineering:    Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal

HORIZ.ZOEKEN, functie

Lookup and reference:    Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel

UUR, functie

Date and time:    Zet een serieel getal om in uren

HOR.STAPELEN
Office 365-knop

Lookup and reference:    Voegt matrices horizontaal en opeenvolgend toe om een grotere matrix te retourneren.

HYPERLINK, functie

Lookup and reference:    Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet

HYPGEOM.VERD, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling

HYPERGEO.VERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

ALS, functie

Logical:    Geeft een logische toets aan die moet worden uitgevoerd

ALS.FOUT, functie

Logical:    Geeft als resultaat een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd

ALS.NB, functie
Excel 2013

Logical:    Geeft als resultaat de waarde die u opgeeft als de expressie in #N/B resulteert. Anders wordt het resultaat van de expressie weergegeven

IFS, functie
2019

Logical:    Controleert of aan een of meer voorwaarden wordt voldaan, en geeft als resultaat een waarde die overeenkomt met de eerste WAAR-voorwaarde.

C.ABS, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex getal

C.IM.DEEL, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een complex getal

C.ARGUMENT, functie

Engineering:    Geeft als resultaat het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen

C.TOEGEVOEGD, functie

Engineering:    Geeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van een complex getal

C.COS, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de cosinus van een complex getal

C.COSH, functie
Excel 2013

Engineering:    Berekent de cosinus hyperbolicus van een complex getal

C.COT, functie
Excel 2013

Engineering:    Berekent de cotangens van een complex getal

C.COSEC, functie
Excel 2013

Engineering:    Berekent de cosecans van een complex getal

C.COSECH, functie
Excel 2013

Engineering:    Berekent de cosecans hyperbolicus van een complex getal

C.QUOTIENT, functie

Engineering:    Geeft als resultaat het quotiënt van twee complexe getallen

C.EXP, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de exponent van een complex getal

C.LN, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getal

C.LOG10, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een complex getal

C.LOG2, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een complex getal

C.MACHT, functie

Engineering:    Geeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal

C.PRODUCT, functie

Engineering:    Geeft als resultaat het product van complexe getallen

C.REEEL.DEEL, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex getal

C.SEC, functie
Excel 2013

Engineering:    Berekent de secans van een complex getal

C.SECH, functie
Excel 2013

Engineering:    Berekent de secans hyperbolicus van een complex getal

C.SIN, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de sinus van een complex getal

C.SINH, functie
Excel 2013

Engineering:    Berekent de sinus hyperbolicus van een complex getal

C.WORTEL, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de vierkantswortel van een complex getal

C.VERSCHIL, functie

Engineering:    Geeft als resultaat het verschil tussen twee complexe getallen

C.SOM, functie

Engineering:    Geeft als resultaat de som van complexe getallen

C.TAN, functie
Excel 2013

Engineering:    Geeft als resultaat de tangens van een complex getal

INDEX, functie

Lookup and reference:    Gebruikt een index om een waarde uit een verwijzing of matrix te kiezen

INDIRECT, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde

INFO, functie

Information:    Geeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgeving

Deze functie is niet beschikbaar in Excel voor het web.

INTEGER, functie

Math and trigonometry:    Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal

SNIJPUNT, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn

RENTEPERCENTAGE, functie

Financial:    Geeft als resultaat het rentepercentage voor een volgestort waardepapier

IBET, functie

Financial:    Geeft als resultaat de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn

IR, functie

Financial:    Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows

ISLEEG, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde leeg is

ISFOUT2, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B

ISFOUT, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is

IS.EVEN, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als het getal even is

ISFORMULE, functie
Excel 2013

Information:    Geeft als resultaat WAAR als naar een cel met een formule wordt verwezen

ISLOGISCH, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde een logische waarde is

ISNB, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is

ISGEENTEKST, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst is

ISGETAL, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde een getal is

IS.ONEVEN, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als het getal oneven is

ISOMITTED
Office 365-knop

Information:    Controleert of de waarde in een LAMBDA ontbreekt en retourneert TRUE of FALSE

ISVERWIJZING, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is

ISTEKST, functie

Information:    Geeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is

ISO.AFRONDEN.BOVEN, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een getal dat naar boven is afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

ISO.WEEKNUMMER, functie
Excel 2013

Date and time:    Geeft als resultaat het ISO-weeknummer van het jaar voor een bepaalde datum

ISBET, functie

Financial:    Berekent de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering

JIS, functie

Text:    Verandert tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)

KURTOSIS, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling

LAMBDA
Office 365-knop

Logical:    Aangepaste, herbruikbare functies maken en deze aanroepen met een beschrijvende naam

GROOTSTE, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de grootste K-th-waarde in een gegevensset

KGV, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud

LINKS, LINKSB, functie

Text:    Geeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks

LENGTE, LENGTEB, functie

Text:    Geeft als resultaat het aantal tekens in een teksttekenreeks

LET
Office 365-knop

Logical:    Wijst namen toe aan berekeningsresultaten

LIJNSCH, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de parameters van een lineaire trend

LN, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal

LOG, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal

LOG10, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een getal

LOGSCH, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend

LOG.NORM.INV, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van de lognormale cumulatieve normale verdeling

LOGNORM.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de cumulatieve lognormale verdeling

LOG.NORM.VERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de cumulatieve lognormale verdeling

LOGNORM.INV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de lognormale cumulatieve normale verdeling

ZOEKEN, functie

Lookup and reference:    Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix

KLEINE.LETTERS, functie

Text:    Converteert tekst naar kleine letters

MAKEARRAY
Office 365-knop

Logical:    Retourneert een berekende matrix van een opgegeven rij- en kolomgrootte door een LAMBDA toe te passen

MAP
Office 365-knop

Logical:    Retourneert een matrix die wordt gevormd door elke waarde in de matrix/matrices toe te wijzen aan een nieuwe waarde door een LAMBDA toe te passen om een nieuwe waarde te maken

VERGELIJKEN, functie

Lookup and reference:    Zoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrix

MAX, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten

MAXA, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MAX.ALS.VOORWAARDEN, functie
2019

Statistical:    Geeft als resultaat de maximale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria.

DETERMINANTMAT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de determinant van een matrix

AANG.DUUR, functie

Financial:    Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt

MEDIAAN, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen

DEEL, DEELB, functie

Text:    Geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft

MIN, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten

MIN.ALS.VOORWAARDEN, functie
2019

Statistical:    Geeft als resultaat de minimale waarde in cellen die is opgegeven via een bepaalde set voorwaarden of criteria.

MINA, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden

MINUUT, functie

Date and time:    Converteert een serieel getal naar minuten

INVERSEMAT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de inverse van een matrix

GIR, functie

Financial:    Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten

PRODUCTMAT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat het product van twee matrices

REST, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat het restgetal van een deling

MODUS, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

MODUS.MEERV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een gegevensbereik

MODUS.ENKELV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling

MAAND, functie

Date and time:    Converteert een serieel getal naar een maand

AFRONDEN.N.VEELVOUD, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud

MULTINOMIAAL, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de multinomiaal van een reeks getallen

EENHEIDMAT, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de eenheidsmatrix of de opgegeven dimensie

N, functie

Information:    Geeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getal

NB, functie

Information:    Geeft als resultaat de foutwaarde #N/B

NEGBINOM.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de negatieve binomiale verdeling

NEG.BINOM.VERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de negatieve binomiale verdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

NETTO.WERKDAGEN, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen twee datums

NETWERKDAGEN.INTL, functie
Excel 2010

Date and time:    Geeft als resultaat het aantal volledige werkdagen tussen twee datums, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn

NOMINALE.RENTE, functie

Financial:    Geeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentage

NORM.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling

NORMDIST, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

NORM.INV, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve verdeling

NORM.INV.N, functie
Excel 2010

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van de normale cumulatieve verdeling

Opmerking: In Excel 2007, is dit een statistische functie.

NORM.S.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de cumulatieve normale standaardverdeling

STAND.NORM.VERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de cumulatieve normale standaardverdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

NORM.S.INV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling

STAND.NORM.INV, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

NIET, functie

Logical:    Keert de logische waarde van het argument om

NU, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd

NPER, functie

Financial:    Geeft als resultaat het aantal termijnen van een investering

NHW, functie

Financial:    Geeft als resultaat de huidige nettowaarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentage

NUMERIEKE.WAARDE, functie
Excel 2013

Text:    Converteert tekst naar een getal, ongeacht de landinstelling

OCT2BIN, functie

Engineering:    Converteert een octaal getal naar een binair getal

OCT2DEC, functie

Engineering:    Converteert een octaal getal naar een decimaal getal

OCT2HEX, functie

Engineering:    Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal

ONEVEN, functie

Math and trigonometry:    Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal

AFW.ET.PRIJS, functie

Financial:    Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.ET.REND, functie

Financial:    Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn

AFW.LT.PRIJS, functie

Financial:    Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

AFW.LT.REND, functie

Financial:    Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn

VERSCHUIVING, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing

OF, functie

Logical:    Geeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR is

PDUUR, functie
Excel 2013

Financial:    Geeft als resultaat het aantal perioden dat is vereist voor een investering een opgegeven waarde te bereiken

PEARSON, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson-productmoment

PERCENTIEL.EXC, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat het k-th percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt

PERCENTIEL.INC, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat het k-th percentiel van waarden in een bereik

PERCENTIEL, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat het k-th percentiel van waarden in een bereik

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

PROCENTRANG.EXC, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een gegevensset

PROCENTRANG.INC, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde gegevensset

PERCENT.RANG, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde gegevensset

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

PERMUTATIES, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten

PERMUTATIE.A, functie
Excel 2013

Statistical:    Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten (met herhalingen) dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd

PHI, functie
Excel 2013

Statistical:    Geeft als resultaat de waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling

FONETISCH, functie

Text:    Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op

PI, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de waarde van pi

BET, functie

Financial:    Geeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteit

POISSON.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de Poisson-verdeling

POISSON, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de Poisson-verdeling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

MACHT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een getal verheven tot een macht

PBET, functie

Financial:    Geeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn

PRIJS.NOM, functie

Financial:    Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

PRIJS.DISCONTO, functie

Financial:    Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier

PRIJS.VERVALDAG, functie

Financial:    Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum

KANS, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden

PRODUCT, functie

Math and trigonometry:    Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar

BEGINLETTERS, functie

Text:    Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter

HW, functie

Financial:    Geeft als resultaat de huidige waarde van een investering

KWARTIEL, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

KWARTIEL.EXC, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusief

KWARTIEL.INC, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling

QUOTIENT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de uitkomst van een deling als geheel getal

RADIALEN, functie

Math and trigonometry:    Converteert graden naar radialen

ASELECT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1

ASELECT.MATRIX, functie

Office 365-knop

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een matrix met willekeurige getallen tussen de 0 en 1. U kunt echter opgeven hoeveel rijen en kolommen er moeten worden ingevuld, wat de minimum- en maximumwaarden zijn, en of er gehele of decimale getallen moeten worden geretourneerd.

ASELECTTUSSEN, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen

RANG.GEMIDDELDE, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen

RANG.GELIJK, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen

RANG, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

RENTE, functie

Financial:    Geeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor een annuïteit

OPBRENGST, functie

Financial:    Geeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier

REDUCE
Office 365-knop

Logical:    Verkleint een matrix tot een cumulatieve waarde door een LAMBDA toe te passen op elke waarde en de totale waarde te retourneren in de accumulator

REGISTRATIE.ID, functie

Add-in and Automation:    Geeft als resultaat de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerd

VERVANGEN, VERVANGENB, functie

Text:    Vervangt tekens binnen een tekst

HERHALING, functie

Text:    Herhaalt een tekst een aantal malen

RECHTS, RECHTSB, functie

Text:    Geeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks

ROMEINS, functie

Math and trigonometry:    Converteert een Arabisch getal naar en Romeins cijfer en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst

AFRONDEN, functie

Math and trigonometry:    Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen

AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, functie

Math and trigonometry:    Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af

AFRONDEN.NAAR.BOVEN, functie

Math and trigonometry:    Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af

RIJ, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing

RIJEN, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing

RRI, functie
Excel 2013

Financial:    Geeft als resultaat een equivalente rente voor de groei van een investering

R.KWADRAAT, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt voor het Peerson-productmoment

RTG, functie

Lookup and reference:    Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt

SCAN
Office 365-knop

Logical:    Scant een matrix gescand door een LAMBDA toe te passen op elke waarde en retourneert een matrix met elke tussenliggende waarde

VIND.SPEC, VIND.SPEC.B, functies

Text:    Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)

SEC, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de secans van een hoek

SECH, functie
Excel 2013

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de secans hyperbolicus van een hoek

SECONDE, functie

Date and time:    Converteert een serieel getal naar seconden

De functie VOLGORDE

Office 365-knop

Math and trigonometry:    Genereert een lijst met opeenvolgende getallen in een matrix, zoals 1, 2, 3, 4

SOM.MACHTREEKS, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule

BLAD, functie
Excel 2013

Information:    Geeft als resultaat het bladnummer van het blad waarnaar wordt verwezen

BLADEN, functie
Excel 2013

Information:    Geeft als resultaat het aantal bladen in een verwijzing

POS.NEG, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat het teken van een getal

SIN, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek

SINH, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal

SCHEEFHEID, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling

SCHEEFHEID.P, functie
Excel 2013

Statistical:    Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan

LIN.AFSCHR, functie

Financial:    Geeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa over één termijn

RICHTING, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn

KLEINSTE, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de op k-th na kleinste waarde in een gegevensverzameling

De functie SORTEREN

Office 365-knop

Lookup and reference:    Sorteert de inhoud van een bereik of een matrix

De functie SORTEREN.OP

Office 365-knop

Lookup and reference:    Sorteert de inhoud van een bereik of een matrix op basis van de waarden in een bijbehorend bereik of matrix

WORTEL, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een positieve vierkantswortel

WORTEL.PI, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)

NORMALISEREN, functie

Statistical:    Geeft als resultaat een genormaliseerde waarde

AANDELENGESCHIEDENIS-functie

Financial:    Vraagt historische gegevens op over een financieel instrument

STDEV, functie

Compatibility:    Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEV.P, functie
Excel 2010

Statistical:    Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

STDEV.S, functie
Excel 2010

Statistical:    Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEVA, functie

Statistical:    Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

STDEVP, functie

Compatibility:    Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

STDEVPA, functie

Statistical:    Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

STAND.FOUT.YX, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie

SUBSTITUEREN, functie

Text:    Vervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks

SUBTOTAAL, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat een subtotaal voor een bereik

Functie SOM

Math and trigonometry:    Telt de argumenten op

SOM.ALS, functie

Math and trigonometry:    Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium

SOMMEN.ALS, functie

Math and trigonometry:    Telt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.

SOMPRODUCT, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen

KWADRATENSOM, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten

SOM.X2MINY2, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.X2PLUSY2, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices

SOM.XMINY.2, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices

SCHAKELEN, functie
Office 365-knop
2019

Logical:    Evalueert een expressie ten opzichte van een lijst met waarden en geeft het resultaat dat betrekking heeft op de eerste overeenkomende waarde. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, kan een optionele standaardwaarde als resultaat worden gegeven.

SYD, functie

Financial:    Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-Years-Digits'-methode

T, functie

Text:    Converteert de argumenten naar tekst

TAN, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de tangens van een getal

TANH, functie

Math and trigonometry:    Geeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal

NEMEN
Office 365-knop

Lookup and reference:    Retourneert een opgegeven aantal aaneengesloten rijen of kolommen van het begin of einde van een matrix

SCHATK.OBL, functie

Financial:    Geeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties

SCHATK.PRIJS, functie

Financial:    Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapier

SCHATK.REND, functie

Financial:    Geeft als resultaat het rendement voor schatkistpapier

T.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.2T, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.RECHTS, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de Student T-verdeling

TVERD, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de Student T-verdeling

TEKST, functie

Text:    Maakt een getal op en converteert het getal naar tekst

TEKST.NA
Office 365-knop

Text:    Retourneert tekst die na een bepaald teken of bepaalde tekenreeks voorkomt

TEKST.VOOR
Office 365-knop

Text:    Retourneert tekst die vóór een bepaald teken of een bepaalde tekenreeks voorkomt

TEKST.COMBINEREN
Office 365-knop

Text:    Combineert de tekst uit meerdere bereiken en/of tekenreeksen

TEXTSPLIT
Office 365-knop

Text:    Hiermee splitst u tekenreeksen met tekst met behulp van kolom- en rijscheidingstekens.

TIJD, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstip

TIJDWAARDE, functie

Date and time:    Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal

T.INV, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden

T.INV.2T, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling

TINV, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling

NAAR.KOLOM
Office 365-knop

Lookup and reference:    Retourneert de matrix in één kolom

NAAR.RIJ
Office 365-knop

Lookup and reference:    Retourneert de matrix in één rij

VANDAAG, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum

TRANSPONEREN, functie

Lookup and reference:    Geeft als resultaat de getransponeerde waarde van een matrix

TREND, functie

Statistical:    Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend

TRIM, functie

Text:    Verwijdert de spaties uit een tekst

GETRIMD.GEM, functie

Statistical:    Geeft als resultaat het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling

WAAR, functie

Logical:    Geeft als resultaat de logische waarde WAAR

GEHEEL, functie

Math and trigonometry:    Tapt een getal af tot een geheel getal

T.TEST, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets

T.TOETS, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

TYPE, functie

Information:    Geeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeft

UNITEKEN, functie
Excel 2013

Text:    Geeft als resultaat het Unicode-teken waarnaar door de opgegeven numerieke waarde wordt verwezen

UNICODE, functie
Excel 2013

Text:    Geeft als resultaat het nummer (codepunt) dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst

De functie UNIQUE

Office 365-knop

Lookup and reference:    Geeft als resultaat een lijst met de unieke waarden in een lijst of bereik

HOOFDLETTERS, functie

Text:    Converteert tekst naar hoofdletters

WAARDE, functie

Text:    Converteert tekstargument naar een getal

VALUETOTEXT
Office 365-knop

Text:    Geeft als resultaat tekst van een opgegeven waarde

VAR, functie

Compatibility:    Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

VAR.P, functie
Excel 2010

Statistical:    Berekent de variantie op basis van de volledige populatie

VAR.S, functie
Excel 2010

Statistical:    Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VARA, functie

Statistical:    Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden

VARP, functie

Compatibility:    Berekent de variantie op basis van de volledige populatie

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

VARPA, functie

Statistical:    Berekent de variatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

VDB, functie

Financial:    Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'-methode

VERT.ZOEKEN, functie

Lookup and reference:    Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde van een cel in de rij

VERT.STAPELEN
Office 365-knop

Look and reference:    Voegt matrices verticaal en op volgorde toe om een grotere matrix te retourneren

WEBSERVICE, functie
Excel 2013

Web:    Geeft als resultaat gegevens van een webservice.

Deze functie is niet beschikbaar in Excel voor het web.

WEEKDAG, functie

Date and time:    Converteert een serieel getal naar een weekdag

WEEKNUMMER, functie

Date and time:    Converteert een serienummer naar een getal dat aangeeft waar de week numeriek in een jaar valt

WEIBULL, functie

Compatibility:    Berekent de variatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

WEIBULL.VERD, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de Weibull-verdeling

WERKDAG, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen

WERKDAG.INTL, functie
Excel 2010

Date and time:    Geeft als resultaat het seriële getal van de datum vóór of na een opgegeven aantal werkdagen met parameters die aangeven welke en hoeveel dagen in het weekend vallen

OMLOOP.KOLOMMEN
Office 365-knop

Look and reference:    Omhult de opgegeven rij of kolom met waarden met kolommen na een opgegeven aantal elementen

OMLOOP.RIJEN
Office 365-knop

Look and reference:    Omhult de opgegeven rij of kolom met waarden met rijen na een opgegeven aantal elementen

IR.SCHEMA, functie

Financial:    Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows die niet per se periodiek is

X.ZOEKEN-functie

Office 365-knop

Lookup and reference:    Doorzoekt een bereik of een matrix, en geeft als resultaat een item dat gelijk is aan de eerste overeenkomst van de zoekopdracht. Als er geen overeenkomst bestaat, kan X.ZOEKEN de dichtstbijzijnde overeenkomst (bij benadering) als resultaat geven. 

X.VERGELIJKEN-functie

Office 365-knop

Lookup and reference:    Geeft als resultaat de relatieve positie van een item in een matrix of cellenbereik. 

NHW2, functie

Financial:    Geeft als resultaat de huidige nettowaarde voor een betalingsschema van cashflows die niet per se periodiek is

EX.OF, functie
Excel 2013

Logical:    Geeft als resultaat een logische exclusieve OF-bewerking van alle argumenten

JAAR, functie

Date and time:    Converteert een serieel getal naar een jaar

JAAR.DEEL, functie

Date and time:    Geeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begin- en einddatum

RENDEMENT, functie

Financial:    Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd

REND.DISCONTO, functie

Financial:    Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier

REND.VERVAL, functie

Financial:    Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum

Z.TEST, functie
Excel 2010

Statistical:    Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

Z.TOETS, functie

Compatibility:    Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

In Excel 2007, is dit een statistische functie.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Verwante onderwerpen

Excel-functies (per categorie)

Overzicht van formules in Excel
Niet-werkende formules voorkomen
Fouten opsporen in formules

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×